FAQ: Državna matura( oglasna ploča)

 

Napomena maturantima ovo je odluka veleučilišta.

 

DRŽAVNA MATURA 2015./2016.

Priručnik za prijavu ispita državne mature

Pravilnik polaganja državne mature

Kalendar državne mature 2016./2017.

 

Vodič kroz državnu maturu

Kalendar ključnih datuma

Upute i pravila o polaganju državne mature

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11.

10000 Zagreb

CALL centar:

+385 1 4501 899

Linkovi

Interaktivni ispit iz Matematike (osnovna razina)

MZOŠ

AZVO

Moja matura

NISpVU

Webinari mojamatura.net
 

 

Škola za medicinske sestre Vinogradska

Vinogradska c. 29,

10000 ZAGREB

Šifra škole: 21-114-521

 

 

U Zagrebu, 13.09. 2016.

 

 

ŠKOLSKO  ISPITNO  POVJERENSTVO

ZA DRŽAVNU MATURU

 

Obavijest pristupnicima ispitima državne mature u jesenskom roku šk. god. 2015./2016.

Prema čl. 43 stavak 2. Pravilnika o polaganju državne mature učenik može podnijeti prigovor na ocjenu.

Rok za prigovorena objavljene rezultate traje 48 sati, odnosno   počinje teći od 12.00 sati 14. rujna 2016.  i  završava 16. rujna 2016. u 13.00 sati.

Učenici podnose prigovor školskome ispitnome povjerenstvu pisanim putem.

Školsko ispitno povjerenstvo daje mišljenje o prigovoru.

Centar će sve prigovore zaprimiti kroz sustav i donijeti konačnu odluku o prigovoru koju će upisati u sustav.

Podnošenje prigovora na ocjenu:

 

14.09. 2016. – od 12:00 do 16:00 sati

15.09. 2016. – od 08:00 do 11:30 sati

16.09. 2016.– od 08:00 do 13:00 sati

 

Predsjednica Školskog  ispitnog  povjerenstva:

mr. sc. Štefa Sudar


IZDAVANJE POTVRDA O ISPITIMA DRŽAVNE MATURE  POLOŽENIH U LJETNOM ROKU

Školska Godina 2015./2016.

26.08. 2016.: od 08:00 - 14:00 sati

30.08. 2016.: od 12:00 – 15:00 sati

31.08. 2016.: od 12:00 – 15:00 sati

01.09. 2016.: od 12:00 – 15:00 sati

07.09. 2016.: od 11:00 – 14:00 sati

14.09. 2016.: od 08:00 – 12:00 sati

15.09. 2016.: od 09:00 – 11:00 sati

16.09. 2016.: od 08:00 – 14:00 sati

20.09. 2016.: od 09:00 – 11:00 sati

IZDAVANJE POTVRDA O ISPITIMA DRŽAVNE MATURE  POLOŽENIH U LJETNOM I JESENSKOM ROKU

22.09. 2016.: od 10:00 – 14:00 sati

23.09. 2016.: od 08:00 – 14:00 sati

 

Ili kontaktirati prof. Borić Miklin  na e-mail: ljiljana.boric-miklin@skole.hr


ZA najnovije informacije listaj dolje smiley

Škola za medicinske sestre Vinogradska

Zagreb, Vinogradska c. 29

10000 Zagreb

Šifra škole: 21-114-521

 

U Zagrebu, 19. srpnja 2016.

ŠKOLSKO ISPITNO POVJERENSTVO

ZA DRŽAVNU MATURU

 

Potvrde o položenim ispitima državne mature u ljetnom roku školske godine 2015./2016.

 

Ispisivanje potvrda učenicima koji su polagali ispite državne mature u ljetnom roku omogućeno je od 21. srpnja 2016.

Preuzimanje potvrda u prostorijama škole u periodu:

  • 21.07. 2016. od 09:00 do 14:00 sati
  • 22.07. 2016 od 08:00 do 13:00 sati

 

Napominjemo da učenicikoji za prijavljeni ispit državne mature imaju vidljiv evidentiran neopravdani izostanak obvezni su podmiriti troškove ispita.

Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Uplatu je potrebno izvršiti odmah, a skeniranu uplatnicu poslati putem e-maila na adresu uplata.dm@ncvvo.hr

Ako zbog neopravdanog izostanka nije izvršena uplata učenici ne mogu dobiti svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature.

Sve nepodignute potvrde kandidati će moći preuzeti tijekom rujna 2016.

Ispitna koordinatorica:

Ljiljana Borić Miklin


Škola za medicinske sestre Vinogradska

Vinogradska c. 29,

10000 ZAGREB

Šifra škole: 21-114-521

U Zagrebu, 12.07. 2016.

 

ŠKOLSKO  ISPITNO  POVJERENSTVO

ZA DRŽAVNU MATURU

Obavijest pristupnicima ispitima državne mature u ljetnome roku šk. god. 2015./2016.

Prema čl. 43 stavak 2. Pravilnika o polaganju državne mature učenik može podnijeti prigovor na ocjenu.

Rok za prigovore na objavljene rezultate traje 48 sati, odnosno počinje teći od 12.00 sati 13. srpnja 2016. i završava 15.srpnja 2016. u 13.00 sati.

Učenici podnose prigovor školskome ispitnome povjerenstvu pisanim putem.

Školsko ispitno povjerenstvo daje mišljenje o prigovoru.

Centar će sve prigovore zaprimiti kroz sustav i donijeti konačnu odluku o prigovoru koju će upisati u sustav.

Podnošenje prigovora na ocjenu:

 

13.07. 2016. – od 12:00 do 16:00 sati

14.07. 2016. – od 08:00 do 13:00 sati

15.07. 2016.– od 08:00 do 13:00 sati

 

Predsjednica Školskog  ispitnog  povjerenstva:

mr. sc. Štefa Sudar


OBJAVA REZULTATA:

13.07.2016.

ROK ZA PRIGOVORE:

15.07.2016.

OBJAVA KONAČNIH REZULTATA:

18.07.2016.

Izdavanje potvrda o ispitima položenim u ljetnom  roku:

21. i 22. 07. 2016.