Nastavne baze

Planirane nastavne baze Škole

  Realizacija strukovnog dijela programa

Nastava strukovnog dijela programa bit će uglavnom realizirana na niz  dolje navedenih odjela,  ambulanti ili ilaboratorija KBC “Sestre milosrdnice” :

prijemna kancelarija,

sterilizacija

odjel za suzbijanje intrahospitalnih infekcija

praona rublja (postupak s rubljem, dezinfekcija, sterilizacija)

odjel patologije

patohistološki laboratorij

mikrobiološki laboratorij

bakteriološki laboratorij

laboratorij parazitologije

mikološki laboratorij

Klinika interne medicine

Odjeli:

gastroenterologije

endokrinologije

nefrologije

kardiologije

pulmologije

Neurološka klinika

Odjeli:

odjeli neurologije

intezivna jedinica

Dječja klinika

Odjeli:

centar za nedonoščad

hematološki

onkološki

nefrološko – kardiološki

respiratorno endokrinološki

toksikologija

Ginekološka klinika

Odjeli:

prijemna ambulanta

rađaona

ginekologija I.

ginekologija II.

Kirurška klinika

Odjeli:

torakalna kirurgija

abdominalna kirurgija

trauma

hitna ambulanta

neurokirurgija

intenzivna jedinica

operacija

Neuropsihijatrijska klinika

Odjeli:

intenzivna jedinica

odjel socijalne psihijatrije

odjel alkoholizma

odjel za suzbijanje ovisnosti

Klinika za traumatologiju, Draškovićeva 

Institut za tumore; Ilica

Za realizaciju pojedinih djelova kurikuluma dugogodišnju suradnju imamo i sa dolje navedenim Klinikama :

KBC- ZAGREB;Klinika za plućne bolesti  I Klinika za torakalnu kirurgiju „Jordanovac "

Klinika za infektivne bolesti „Dr. FRAN MIHALJEVIĆ“

svi odjeli, osim respiratornog centra i odjela za AIDS

Klinika za DJEČJE BOLESTI Zagreb, Klaićeva 16

Dječji vrtić Trešnjevka, Badalićeva

Pliklinika za fizikalnu medicinu i radnu terapiju,Mihanovićeva

Dom zdravlja Centar, Runjaninova i Sanatorij "Čorluka"