pitanja_odgovori

1.      Što je podatak?

Podatak je niza sačinjen od slova, znakova, simbola koji nešto znače ali neznamo što!

2.      Što je informacija?

Informacija je podatak kojemu znamo značenje (npr...)

3.      Tko je bio Hollerith što je napravio?

Herman Hollerith američki izumitelj koji je napravio električni sortirni stroj, koji je na principu bušenih kartica služio za obradu podataka popisa stanovništva 1890. god. u Americi

4.      Tko je bio Babbage što je napravio?

Charles Babbage engleski matematičar, izumitelj koji je osmislio difererencijalni stroj. Smatra se ocem računalstva. Te analitički stroj koji se trebao sastojati od 5 dijelova .. pročitajte više ovdje.

5.      Tko je bio Alan Turing što je napravio?

Alan Turing engleski matematičar, kriptograf napravio Collossus stroj za dešifriranje poruka pisanih na Enigmi. Sastojao se od elektronskih cijevi. Prvi je koristio riječ compute (računati).

6.      Tranzistor kada je nastao i po čemu je bolji od prijašnjih rješenja?

Tranzistor je nastao 1947. god. zamijenio je elektronske cijevi. Bio je bolji od njih po tome što je bio manjih dimenzija manje se kvario i omogućio smanjenje dimencija tadašnjih "računala".

7.      Procesor kada je nastao i po čemu je bolji od prijašnjih rješenja?

Procesor je nastao 1970. god. napravila ga je tvrtka Intel. Sadržava više milijuna tranzistora na svojoj pločici te ubrzao razvoj računala i omogućio razvoj osobnih računala.

8.      Što je procesor koje su mu zadaće?

Procesor(CPU) je središnja jedinica za obradu podataka, te mu je jedna zadaća obrada podataka a druga nadzor i upravljanje rada cijelog računala. Upravo te zadaće rade dva zasebebna dijela ALU (aritmetičko logička jedinica) i CU (upravlljačka jedinica)

9.      Što je takt i mjerna jedinica procesora?

Podaci se obrađuju u koracima, a najveći broj koraka koje računalo može obraditi nazivamo takt. Takt uzimamo kao mjernu jedinicu brzine rada procesora i mjerimo ga kao frekvenciju (MHz,GHz).

10.  Što je ROM?

ROM (read only memory) memorija koja se može samo čitati ne može se mijenjati niti brisati (nepronijenjiva). Upisuju je proizvođači. U njoj se nalaze podaci (programi) potrebni za rad računala.

11.  Što je RAM?

RAM (random access memory) memorija kojoj možemo pristupiti tj. možemo je mijenjati, brisati, čitati koliko god puta želimo (promjenjiva). Nestankom struje ova memorija se gubi.

12.  Koje su značajke monitora(karakteristike)

Značajke monitora su: Način stvaranja slike(vrste), veličina zaslona, brzina osvježavanja slike (Hz), rezolucija, omjer širine prema visini zaslona (4:3, 16:9).

13.  Vrste monitora(opiši)!

CRT,LCD,PDP,OLED

14.  Koje su značajke pisača (karakteristike)?

Karakteristike pisača su: raluživost, brzina rada, format ispisa, način ostavljanja otiska (vrste).

15.  Vrste pisača (opiši)!

Iglični(matrični), tintni, termički, laserski te nabrojite prednosti i nedostatke

16.  Što je pixel?

Pixel je jedna zaslonska točka koja je glavni element slike. Sastoji se od tri male točke (RGB).

17.  Što je rezolucija kako se označava?

Rezolucija ili razlučivost je mjera za kvalitetu slike koja se izražava u broju pixela, a ozanačava se kao umnožak uspravne i vodoravne trazlučivosti (npr.  1024 x 780).

18.  Vrste miševa i načini spajanja sa računalom?

Postoje dvije vrste miševa opto - mehanički i optički. klikni za više

19.  Optički prijenosnici memorije - razlike?

Optički prijenosnici samo ime govori da se podaci čitaju odbijanjem zrake. Imamo CD,DVD, Blu-Ray. Razlike su u načinu zapisivanja podataka na njih i količini koji mogu uskladištiti. imamo i razlike i pod pod kategorijama kao što su: CD-R (prazan cd - jedno spremanje) , CD-ROM ( cd na kojem su tvornički zapisani podaci i nemogu se mijenjati) , CD -RW ( cd na koji možemo više puta nasnimavati i brisati sadržaj )

20.  Što je operacijski sustav?

Operacijski sustav (OS) (još i radni sustav) je skup osnovnih sustavnih programa koji upravljaju sklopovljem računala (eng. hardware). Prvi operacijski sustav je MS-DOS, dok je prvi grafički operacijski sustav Lisa (Apple) s računalom Macintosh.

21.  Koje su zadaće oper. Sustava?

Zadaće OS su : upravljanje računalnom opremom, komunikacija korisnika sa računalom i sa svim djelovima računala, te računala sa drugim računalima. Više

22.  Što je to Boot?

Boot je postupak podizanja sustava i priprema računala za rad.

23.  Što je GUI i koji je prvi bio u povijesti?

GUI (Graphic user interface) grafičko korisničko sučelje. Lisa 1984. god.

24.  Što je ppm, oled, cps?

ppm (page per minute) broj stranica u minuti (brzina pisača)

OLED - vrsta monitora sa led diodama: tanki fleksibilni, 5 puta kraći rok trajanja od LCD-a.

CPS - Character per second broj znakova u sekundi brzina ispisa kod sporijih pisača

25.  Što je ikona?

Ikona je grafički objekt (sličica) koja predstavlja dio računalne opreme (Hardware-a ) ili programa ( Software-a).

26.  Koje su vrste ikona?

Postoje sustavske (operacijske) ikone i korisničke ikone.

27.  Što je ikona prečaca?

Ikona prečaca je ikona koja nepredstavlja stvarni dio računalne opreme ili programa već predstavlja putanju do određene opreme ili programa. Od ostalih ikona se ističe po tome što u ljevom donjem kutu ima strelicu.

28.  Što je mapa?

Mapa je zaštićeno mjesto gdje se gruppiraju određene mape, datoteke ili dokumenti koji imaju neka zajedničke značajke.

29.  Što je datoteka?

Datoteka je zapis podataka spremljen pod određenim imenom. Ime datoteke može sastojati od maksimalno 255 znakova (slova brojeva) i nesmije sadržavati specifične znakove kao što su: /,\,?,%,*,:, itd...

30.  Koje je puno ime datoteke?

Puno ime datoteke sadrži ime, nastavak i putanju datoteke! npr C:/Korisnici/Pictures/slika.jpg

31.  Nabroji tri vrste datoteke i njihove ekstenzije?

Tekstualne - .doc, .docx, txt

slikovne - bmp, jpg

zvučne - avi, mp3

izvršne - com, exe

32.  Što je koš za smeće?

Koš za smeće je prostor na tvrdom disku gdje se spremaju privremeno izbrisani podaci koji se po potrebi mogu vratiti na orginalno mjesto. U slučaju da je Koš za smeće puno novo izbrisani podaci se prepisuju na najstarije obrisane. Ispraženjem koša podacci se trajno brišu.

33.  Što je Win explorer i kako izgleda prozor?

Windows Explorer je program koji nam služi za pretraživanje Windowsa i podataka spremljenim na tvrdom disku ili vanjskim medijima. Temeljni prozor u Windowsu se dijeli na dva dijela lijevi ( u kojem je prikazana stablasta struktura podataka ) i desni ( u kojem je prikazan sadržaj otvorene mape).

34.  Navedite načine otvaranja windows explorera!

Windows Explore se možže otvoriti tipkama WIN +E , ili Start/Svi programi/Pomagala/Windows Explorer

35.  Što je defragmentiranje diska?

Defragmentiranje diska je postupak ili operacija preslagivanja podataka na tvrdom disku kako bi se posložili fragmentirani (razbacani) dijelovi. Taj postupak ubrzava rad našeg računala.

36.  Što je prozor i nabroji djelove prozora?

Prozor je temeljni graffički element po kojem je i cijeli operacijski sustav dobio ime. Rubom ili bojom omeđen prostor u kojem se izvršava neki program. promjenjive veličine i može se postaviti bilo gdje na radnu površinu. Dijelovi su....

37.  Što je formatiranje?

Formatiranje je potpuno brisanje medija ili tvrdog diska.

38.  Nabroji prikaze mapa i opiši neke?

Prikazi mapa su:

39.  Što je screen saver?

Screen saver je program koji gasi prikaz slike na monitoru radi manje potrošnje i trošenja monitora.

40.  J. von Neumann model računala(opiši)!

Pogledaj ovdje.

41. Što je particija?

Particija je neovisan dio na tvrdom disku koji se ponašaš kao samostalni disk. Stoga i program Moje računalo particije i vidi kao zasebne tvrde diskove iako se radi o jednom fizičkom tvrdom disku.

42. Što je Desktop?

Desktop je polazište sučelje Windowsa, ispunjava cijeli prostor zaslona monitora. Ona je trodimenzionalna jer prozor možemo stavljati jedan na drugi, a funkcionira kao radni stol.