Tajništvo

Rad sa strankama: ponedjeljak-petak: od 08,00 -14,00 sati

Tajnica: Manda Franjić, dipl.iur
e-mail: tajnik@skolamedvinogradska.hr

 

arhiva....

Natječaji u tijeku...