Raspored vježbi 3. i 4. razreda

Ovdje možete vidjeti raspored vježbi po grupama za cijelu školsku godinu

3. razredi (3A , 3B , 3C , 3D)

4. razred

a ovdje možete vidjeti popis učenika po grupama za :

3. razred

4. razred


 

 

Na spomenute vježbe učenici su dužni dolaziti točno i redovito, odjeveni u uzorno čiste i izglačane uniforme.

Upozoravaju se učenici da uredno apsolviraju spomenute vježbe jer im je to uvjet za pozitivnu ocjenu iz nastavnog predmeta medicinska mikrobiologija s epidemiologijom. Učenici koji uredno i uspješno ne apsolviraju spomenute vježbe ne mogu na kraju nastavne godine dobiti pozitivnu ocjenu iz spomenutog predmeta.