Termini obrane i završno vrednovanje

                Temeljem članka 82. st. 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. i 86/09.) i Pravilnika o polaganju državne mature (NN br. 97/08.), ravnateljica Škole je  nakon predočenja Nastavničkom vijeću donijela kalendar ispitnih rokova polaganja završnog rada u školskoj 2017./2018. godini.

 

Godina

Mjesec

Datum

Ostvarenja

SADRŽAJ RADA

2017.

do 16. X.

Prosudbeni odbor, ažuriranje tema

Objavljivanje vremenika izradbe i obrane završnog rada

X.

do 23. X.

 

do 23. X.

 

do 30. X.

Upoznavanje učenika završnih razreda sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izrade i obrane završnog rada

Prosudbeni odbor

Objavljivanje tema za sve rokove u tekućoj školskoj godini broj tema mora biti najmanje 50% veći od minimalno potrebnog broja

Izbor tema za završni rad

XI.

06.-20. XI.

Sjednice prosudbenog odbora i povjerenstva

Utvrđivanje popisa učenika i odabranih tema po područjima

Imenovanje povjerenstva za sve rokove u tekućoj školskoj godini  iznimno, dio članova može imenovati i do trenutka početka provedbe obrane

do 27. XI.

Prijava obrane završnog rada u zimskom roku

2018.

II. - VI

od 05.-10. II. – 5.a,b

od 12.-17.II. – 5.c,d

Izradba završnog rada pod stručnim vodstvom mentora

05. III. – 5.a,b

12. III. – 5.c,d

Predaja elaborata pisanog dijela završnog rada mentoru najkasnije 20 dana nakon izrade rada na klinici

 

 

Obrana završnog rada u zimskom

Sjednica prosudbenog odbora i povjerenstva

Uručivanje svjedodžbe o završnom radu

III.

05. III. – 5.a,b

12. III. – 5.c,d

Prijava obrane završnog rada u ljetnom roku

VI.

04. i 05.VI.

Obrana završnog rada u ljetnom roku

VI./VII.

06. VI.

28. VI.

Sjednica prosudbenog odbora i povjerenstva

Svečano uručivanje svjedodžbi o završnom radu

VII.

02.- 05. VII.

Prijava i obrana završnog rada u jesenskom roku

VIII.

27. – 29. VIII.

Obrana završnog rada u jesenkom  roku

 

 

ISPITNI ROKOVI ZAVRŠNOG RADA

ZIMSKI ROK školske godine 2017./18.

 

19. - 23. XI. 2018.

Prijava obrane završnog rada

07. II. 2019.

Obrana završnog rada

08. II. 2019.

Sjednica prosudbenog odbora i povjerenstva

08. II. 2019.

Uručivanje svjedodžbe o završnom  radu