Termini obrane i završno vrednovanje

Škola za medicinske sestre Vinogradska

Zagreb

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 

Temeljem članka 82. st. 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. i 86/09.) i Pravilnika o polaganju državne mature (NN br. 97/08.), ravnateljica Škole je nakon predočenja Nastavničkom vijeću donijela kalendar ispitnih rokova polaganja završnog rada u školskoj 2018./2019. godini.

 

Godina

Mjesec

Datum

ostvarenja

SADRŽAJ RADA

2018.

do 15. X.

Prosudbeni odbor, ažuriranje tema

Objavljivanje vremenika izradbe i obrane završnog rada

X.

do 22. X.

 

 

 

 

do 29. X.

Upoznavanje učenika završnih razreda sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izrade i obrane završnog rada

Prosudbeni odbor

Objavljivanje tema za sve rokove u tekućoj školskoj godini (broj tema mora biti najmanje 50% veći od minimalno potrebnog broja)

 

Izbor tema za završni rad

XI.

6.-17. XI.

Sjednice prosudbenog odbora i povjerenstva

Utvrđivanje popisa učenika i odabranih tema po područjima zdravstvene njege

Imenovanje povjerenstva za sve rokove u tekućoj školskoj godini (iznimno, dio članova može biti imenovan i do trenutka početka provedbe obrane završnog rada)

XI.

27.-31. XI.

Prijava obrane završnog rada u zimskom roku

2019.

II. – VI.

4.–9. II. – 5.a,b

11.–16. II.–5.c,d

Izradba završnog rada pod stručnim vodstvom mentora

8. III.

15. III.

Predaja elaborata pisanog dijela završnog rada mentoru najkasnije 20 dana nakon izrade na klinici

 

 

Obrana završnog rada u zimskom

Sjednica prosudbenog odbora i povjerenstva

Uručivanje svjedodžbe o završnom radu

III.

8. III. – 5. a, b

15. III. - 5.c, d

Prijava obrane završnog rada u ljetnom roku

VI.

3. i 4. VI.

Obrana završnog rada u ljetnom roku

VI./VII.

6. VI.

 

19.6.

Sjednica prosudbenog odbora i povjerenstva

 

Svečano uručivanje svjedodžbi o završnom radu

VII.

1.- 5. VII.

Prijava i obrana završnog rada u jesenskom roku

VIII.

u istom ili prvom tjednu nakon drugog ispitnog roka

(27. – 30. VIII.)

Obrana završnog rada u jesenkom roku

 

ISPITNI ROKOVI ZAVRŠNOG RADA

A)  ZIMSKI ROK školske godine 2018./2019.g.

 

21. - 25. XI. 2019.

Prijava obrane Završnog rada

10. II. 2020.

Obrana Završnog rada

11. II. 2020.

Sjednica prosudbenog odbora i povjerenstva

11. II. 2020.

Uručivanje svjedodžbe o Završnom radu