Termini obrane i završno vrednovanje

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

 

OBAVIJEST UČENICIMA  V. razreda

OBRANA ZAVRŠNOG RADA ODRŽAT ĆE SE on line

2. i 3. 06. 2020.

 

5.a - 2. 06. 2020. u 09,00 sati

 

5.c  - 2. 06. 2020. u 09,00 sati

 

5.b - 3. 06. 2020. u 09,00 sati

 

5.d - 3. 06. 2020. u 09,00 sati


VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

               Temeljem članka 82. st. 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. i 86/09.) i Pravilnika o polaganju državne mature (NN br. 97/08.), ravnateljica Škole je nakon predočenja Nastavničkom vijeću donijela kalendar ispitnih rokova polaganja završnog rada u školskoj 2019./2020. godini.

 

Godina

Mjesec

Datum

ostvarenja

SADRŽAJ RADA

2019.

do 14. X.

Prosudbeni odbor, ažuriranje tema

Objavljivanje vremenika izradbe i obrane završnog rada

X.

do 21. X.

 

 

 

 

do 28. X.

Upoznavanje učenika završnih razreda sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izrade i obrane završnog rada

Prosudbeni odbor

Objavljivanje tema za sve rokove u tekućoj školskoj godini (broj tema mora biti najmanje 50% veći od minimalno potrebnog broja)

Izbor tema za završni rad

XI.

4.-18. XI.

Sjednice prosudbenog odbora i povjerenstva

Utvrđivanje popisa učenika i odabranih tema po područjima zdravstvene njege

Imenovanje povjerenstva za sve rokove u tekućoj školskoj godini (iznimno, dio članova može biti imenovan i do trenutka početka provedbe obrane završnog rada)

XI.

25.-31. XI.

Prijava obrane završnog rada u zimskom roku

2020.

II. – VI.

3.–8. II. – 5.a,b

10.–15. II.–5.c,d

Izradba završnog rada pod stručnim vodstvom mentora

6. III.

13. III.

Predaja elaborata pisanog dijela završnog rada mentoru najkasnije 20 dana nakon izrade na klinici

 

 

Obrana završnog rada u zimskom

Sjednica prosudbenog odbora i povjerenstva

Uručivanje svjedodžbe o završnom radu

III.

6. III. – 5. a, b

13. III. - 5.c, d

Prijava obrane završnog rada u ljetnom roku

VI.

1. i 2. VI.

Obrana završnog rada u ljetnom roku

VI./VII.

3. VI.

lipanj

Sjednica prosudbenog odbora i povjerenstva

Svečano uručivanje svjedodžbi o završnom radu

VII.

  1. - 7. VII.

Prijava i obrana završnog rada u jesenskom roku

VIII.

u istom ili prvom tjednu nakon drugog ispitnog roka

(26. – 31. VIII.)

Obrana završnog rada u jesenkom roku

 

ISPITNI ROKOVI ZAVRŠNOG RADA

A)  ZIMSKI ROK školske godine 2020./2021.g.

 

21. - 25. XI. 2020.

Prijava obrane Završnog rada

10. II. 2021.

Obrana Završnog rada

11. II. 2021.

Sjednica prosudbenog odbora i povjerenstva

11. II. 2021.

Uručivanje svjedodžbe o Završnom radu