Raspored dopunskog rada i popravnih ispita

 

Škola za medicinske sestre Vinogradska

RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA

šk.god. 2017./2018.

23. kolovoza 2018. (četvrtak)

Rb.

Nastavni predmet

razred

vrijeme

1.

OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE

3.b

 

3.d

8.00

 

8.30

2.

POVIJEST

1.b

 

2.a

2.c

2.d

2.b

8.00

 

8.30

9.00

10.15

10.45

3.

KEMIJA

2.c

8.30

4.

MATEMATIKA

 

 

-pisani dio ispita

 

1.c i 2.a

8.00 -9.30

-usmeni dio ispita

2.a

1.c

9.45

10.15

 

 

24. kolovoza 2018. (petak)

Rb.

Nastavni predmet

razred

 vrijeme

1.

HRVATSKI JEZIK

 

    

-pisani dio ispita

 

2.a

2.d

8.00 -9.30

-usmeni dio ispita

2.a

2.d

9.45

10.15

 

U Zagrebu, 9.srpnja 2018.                                                                 


TERMINI DOPUNSKOG RADA, lipanj-srpanj 2018.

Dopunski rad će biti održan u Vinogradskoj za sve razrede..

Pošto je rad individualiziran, svaki učenik će, na početku prvog sata dopunskog rada, dobiti upute predmetnih nastavnika o vremeniku i sadržaju svog individualnog programa.

Obvezno prisustvo dopunskom radu, aktivno sudjelovanje i pokazano znanje su preduvjeti postizanja željenog uspjeha.

HRVATSKI JEZIK (Vinogradska)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.ab

Četvrtak, 21.06.

13.00 – 14.35

4

Utorak, 26.06.

10.40 – 13.05

4

Srijeda, 27.06.

12.30 – 14.55

4

Četvrtak, 28.06.

10.40 – 12.15

4

2.ab

Četvrtak, 21.06.

13.00 – 14.35

2

Utorak, 26.06.

8.00 – 10.25

6

Četvrtak, 28.06.

10.40 – 13.05

7

Petak, 29.6.

8.00 – 9.35

6

2. d

Četvrtak, 21.06.

13.00 – 14.35

4

Utorak, 26.06.

10.40 – 13.05

4

Srijeda, 27.06.

12.30 – 14.55

4

Četvrtak, 28.06.

10.40 – 12.15

4

 

ENGLESKI JEZIK (Vinogradska)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1. c

Četvrtak, 21.06.

13.00 – 14.35

6

Utorak, 26.06.

10.40 – 13.05

3

Četvrtak, 28.06.

10.40 – 13.05

5

Petak, 29.6.

8.00 – 9.35

5

 

MATEMATIKA (Vinogradska)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.a

Četvrtak, 21.06.

13.00 – 14.35

2

Srijeda, 27.06.

12.30 – 14.55

3

Četvrtak, 28.06.

10.40 – 13.05

3

Petak, 29.06.

8.00 – 9.35

3

1.bcd

Utorak, 26.06.

13.10 – 14.45

5

Srijeda, 27.06.

12.30 – 14.55

6

Četvrtak, 28.06.

8.00 – 10.25

3

Petak, 29.06.

11.30 – 13.05

3

2.ab

Utorak, 26.06.

13.10 – 14.45

5

Srijeda, 27.06.

12.30 – 14.55

6

Četvrtak, 28.06.

8.00 – 10.25

3

Petak, 29.06.

11.30 – 13.05

3

2.d

Četvrtak, 21.06.

13.00 – 14.35

2

Srijeda, 27.06.

12.30 – 14.55

3

Četvrtak, 28.06.

10.40 – 13.05

3

Petak, 29.06.

8.00 – 9.35

3

 

KEMIJA (Vinogradska)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1. a

Četvrtak, 21.06.

13.00 – 14.35

5

Utorak, 26.06.

10.40 – 13.05

5

Srijeda, 27.06.

12.30 – 14.55

5

Četvrtak, 28.06.

10.40 – 12.15

6

2.c

Četvrtak, 21.06.

13.00 – 14.35

5

Utorak, 26.06.

10.40 – 13.05

5

Srijeda, 27.06.

12.30 – 14.55

5

Četvrtak, 28.06.

10.40 – 12.15

6

BIOLOGIJA (Vinogradska)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1. b

Četvrtak, 21.06.

14.40 – 15.25

5

Utorak, 26.06.

8.00 – 10.25

5

Četvrtak, 28.06.

8.00 – 10.25

4

Petak, 29.6.

8.00 – 9.35

4

 

FIZIKA (Vinogradska)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.abcd

Četvrtak, 21.06.

14.40 – 15.25

3

Utorak, 26.06.

8.00 – 10.25

3

Srijeda, 27.06.

15.00 – 17.25

3

Petak, 29.06.

9.40 – 11.25

3

2.abcd

Četvrtak, 21.06.

14.40 – 15.25

3

Utorak, 26.06.

8.00 – 10.25

3

Srijeda, 27.06.

15.00 – 17.25

3

Petak, 29.06.

9.40 – 11.25

3

 

POVIJEST (Vinogradska)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.ab

Utorak, 26.06.

13.10 – 15.35

3

Srijeda, 27.06.

17.30 – 19.05

3

Četvrtak, 28.06.

13.10 – 15.35

3

Petak, 29.06.

11.30 – 13.05

4

2.abcd

Utorak, 26.06.

13.10 – 15.35

3

Srijeda, 27.06.

17.30 – 19.05

3

Četvrtak, 28.06.

13.10 – 15.35

3

Petak, 29.06.

11.30 – 13.05

4

 

BIOFIZIKA, SOCIOLOGIJA (ukoliko učenica ispuni ostale uvjete) (Vinogradska)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

4.b

Utorak, 03.07.

8.00 – 10.25

3

Srijeda, 04.07.

8.00 – 10.25

3

Četvrtak, 05.07.

8.00 – 9.35

3

Petak, 06.07.

8.00 – 9.35

3

 

OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE (Vinogradska)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

3.bd

Utorak, 03.07.

8.00 – 10.25

2

Srijeda, 04.07.

8.00 – 10.25

2

Četvrtak, 05.07.

8.00 – 9.35

2

Petak, 06.07.

8.00 – 9.35

2