Raspored dopunskog rada

TERMINI DOPUNSKOG RADA, lipanj 2017.

 

Dopunski rad će biti održavan u školi Lovre pl. Matačića (Folnegovićevo naselje) za 1. i 2. razrede, a u Vinogradskoj za 3. razrede..

Pošto je rad individualiziran, svaki učenik će, na početku prvog sata dopunskog rada, dobiti upute predmetnih nastavnika o vremeniku i sadržaju svog individualnog programa.

Obvezno prisustvo dopunskom radu, aktivno sudjelovanje i pokazano znanje su preduvjeti postizanja željenog uspjeha.

MATEMATIKA (Folnegovićevo)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.ab

Utorak, 20.06.

8.00 – 10.25

52

Srijeda, 21.06.

8.00 – 10.25

51

Utorak, 27.06.

9.40 – 12.15

51

Srijeda, 28.06.

9.40 – 12.15

51

Četvrtak, 29.06.

8.00 – 10.25

49

1.c

Srijeda, 21.06.

8.00 – 10.25

52

Ponedjeljak, 26.06.

8.00 – 10.25

52

Utorak, 27.06

8.00 – 10.25

52

Srijeda, 28.06.

8.00 – 10.25

52

Četvrtak, 29.06.

8.00 – 10.25

52

1.d

Utorak, 20.06.

8.00 – 10.25

49

Srijeda, 21.06.

8.00 – 10.25

49

Ponedjeljak, 26.06.

8.00 – 10.25

49

Utorak, 27.06.

9.40 – 12.15

49

Srijeda, 28.06.

9.40 – 12.15

49

2.c

Utorak, 20.06.

8.00 – 10.25

52

Srijeda, 21.06.

8.00 – 10.25

51

Utorak, 27.06.

9.40 – 12.15

51

Srijeda, 28.06.

9.40 – 12.15

51

Četvrtak, 29.06.

8.00 – 10.25

49

2.d

Utorak, 20.06.

8.00 – 10.25

49

Srijeda, 21.06.

8.00 – 10.25

49

Ponedjeljak, 26.06.

8.00 – 10.25

49

Utorak, 27.06.

9.40 – 12.15

49

Srijeda, 28.06.

9.40 – 12.15

49

 

FIZIKA (Folnegovićevo)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.abcd

Srijeda, 21.06.

10.40 – 13.05

55

Ponedjeljak, 26.06.

10.40 – 13.05

52

Utorak, 27.06.

8.00 – 9.35

51

Srijeda, 28.06.

8.00 – 9.35

49

2.bd

Srijeda, 21.06.

10.40 – 13.05

55

Ponedjeljak, 26.06.

10.40 – 13.05

52

Utorak, 27.06.

8.00 – 9.35

51

Srijeda, 28.06.

8.00 – 9.35

49

 

KEMIJA (Folnegovićevo)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1. ad

Srijeda, 21.06.

8.00 – 10.25

55

Utorak, 27.06.

8.00 – 10.25

55

Srijeda, 28.06.

8.00 – 9.35

55

Četvrtak, 29.06.

8.50 – 10.25

55

 

HRVATSKI JEZIK (Folnegovićevo)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.c

Utorak, 27.06.

9.40 – 13.05

53

Srijeda, 28.06.

9.40 – 12.15

55

Četvrtak, 29.06.

8.00 – 11.15

53

Petak, 30.6.

8.00 – 11.15

53

2. d

Utorak, 20.06.

10.40 – 13.05

49

Srijeda, 21.06.

10.40 – 13.05

49

Ponedjeljak, 26.06.

10.40 – 13.05

49

Utorak, 27.06.

8.00 – 9.35

49

Četvrtak, 29.06.

8.00 – 11.15

51

OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE (Vinogradska)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

3.b

Utorak, 20.06.

15.00 – 18.15

7

Ponedjeljak, 26.06.

15.00 – 18.15

7

Srijeda, 28.06.

16.00 – 17.35

7

 

PSIHOLOGIJA (Vinogradska)

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

3.b

Srijeda, 21.06.

15.00 – 18.15

7

Utorak, 27.06.

15.00 – 18.15

7

Četvrtak, 29.06.

15.00 – 16.35

7