Roditelji: Vijeće roditelja

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

Vijeće roditelja raspravlja o: modelima koji će unaprijediti odgojno-obrazovni program, rezultatima uspjeha učenika na kraju školske godine, izostancima učenika, odgojnim mjerama i drugim pitanjima od interesa učenika.

Vijeće roditelja predlaže: aktivnosti koje će doprinijeti boljem uspjehu učenika, izvannastavne aktivnosti učenika, izvanškolske aktivnosti učenika, aktivnosti kojima će Škola aktivno sudjelovati u životu uže i šire društvene zajednice, aktivnosti od interesa učenika, aktivnosti od interesa škole općenito

VIJEĆE RODITELJA

školska godina 2020./2021.

Razred

Ime i prezime roditelja

1.a

 

1.b

 

1.c

 

1.d

 

2.a

Mirjana Grab

2.b

Mirjana Radić

2.c

 

2.d

Marija Gazilj

3.a

Hana Mujkanović

3.b

Jadranka Vukoje

3.c

Marko Jurić

3.d

Kathy Vessna Nikolić

4.a

Josipa Kerhač

4.b

Mihaela Begović

4.c

Loreta Kalauz

4.d

Marija Franjko

5.a

Antonia Novaković

5.b

Vesna Sedlić

5.c

Martina Grizelj

5.d

Tatjana Živković