Vijeće učenika

PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika svake godine donosi program rada i izvješće o radu za proteklu školsku godinu sa prijedlogom mjera za poboljšanje.

Izvješće o radu podnose članovi Vijeća učenika u svojim razrednim odjelima u školskom listu i na oglasnoj ploči škole.

 

VIJEĆE UČENIKA (2018./2019.)

Rb.

Razred

Ime i prezime učenika

1.

1.A

 

2.

1.B

Ivan Slivar

3.

1.C

 

4.

1.D

 

 5.

2.A

Antonio Šipušić

6.

2.B

Mirena Pušec

7.

2.C

Ana Kreković

8.

2.D

Nika Kahlina

9.

3.A

Lara Vitas

10.

3.B

Klara Kos

11.

3.C

Filip Gnjidić

12.

3.D

Dorotea Falica

13.

4.A

Tomislava Crvenković

14.

4.B

Sandra Jurjević

15.

4.C

Izabela Rajić

16.

4.D

Karla Šiljevinac

17.

5.A

Borna Grujić

18.

5.B

Graziela Despotović

19.

5.C

Ena Ribarić

20.

5.D

Paulina Maljevac

 

 

Klara Kos
Klara Kos