Vijeće učenika

PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika svake godine donosi program rada i izvješće o radu za proteklu školsku godinu sa prijedlogom mjera za poboljšanje.

Izvješće o radu podnose članovi Vijeća učenika u svojim razrednim odjelima u školskom listu i na oglasnoj ploči škole.

 

VIJEĆE UČENIKA (2020./2021.)

Rb.

Razred

Ime i prezime učenika

1.

1.A

 

2.

1.B

 

3.

1.C

 

4.

1.D

 

 5.

2.A

 

6.

2.B

 

7.

2.C

 

8.

2.D

 

9.

3.A

Elena Zorić

10.

3.B

Lucija Božić

11.

3.C

Petra Gazilj

12.

3.D

Irena Lamza

13.

4.A

Klara Domitrek

14.

4.B

Almira Mehulić

15.

4.C

Iva Barberić

16.

4.D

Nika Kahlina

17.

5.A

Siniša Vodalov

18.

5.B

Klara Kos

19.

5.C

Filip Gnjidić

20.

5.D

Dorotea Falica

 

 

 


 

Klara Kos
Klara Kos