Vijeće učenika

PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika svake godine donosi program rada i izvješće o radu za proteklu školsku godinu sa prijedlogom mjera za poboljšanje.

Izvješće o radu podnose članovi Vijeća učenika u svojim razrednim odjelima u školskom listu i na oglasnoj ploči škole.

 

VIJEĆE UČENIKA (2017./2018.)

Rb.

Razred

Ime i prezime učenika

1.

1.A

Antonio Šipušić

2.

1.B

Mirena Pušec

3.

1.C

Ana Kreković

4.

1.D

Nika Kahlina

 5.

2.A

Lara Vitas

6.

2.B

Klara Kos

7.

2.C

Filip Gnjidić

8.

2.D

Dorotea Falica

9.

3.A

Tomislava Crvenković

10.

3.B

Sandra Jurjević

11.

3.C

Izabela Rajić

12.

3.D

Karla Šiljevinac

13.

4.A

Borna Grujić

14.

4.B

Graziela Despotović

15.

4.C

Ena Ribarić

16.

4.D Paulina Maljevac

17.

5.A Irena Šapina

18.

5.B Petra Ranogajac

19.

5.C Bruno Glogović

20.

5.D Lukrecija Kavčić

 

Klara Kos
Klara Kos