Vijeće učenika

PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika svake godine donosi program rada i izvješće o radu za proteklu školsku godinu sa prijedlogom mjera za poboljšanje.

Izvješće o radu podnose članovi Vijeća učenika u svojim razrednim odjelima u školskom listu i na oglasnoj ploči škole.

 

VIJEĆE UČENIKA (2016./2017.)

Rb.

Razred

Ime i prezime učenika

1.

1.A

Lara Vitas

2.

1.B

Klara Kos

3.

1.C

Filip Gnjidić

4.

1.D

Emanuel Lopatko

 5.

2.A

Tomislava Crvenković

6.

2.B

Sandra Jurjević

7.

2.C

Izabela Rajić

8.

2.D

Karla Šiljevinac

9.

3.A

Borna Grujić

10.

3.B

Graziela Despotović

11.

3.C

Ena Ribarić

12.

3.D

Paulina Maljevac

13.

4.A

Irena Šapina

14.

4.B

Petra Ranogajac

15.

4.C

Bruno Glogović

16.

4.D Lukrecija Kavčić

17.

5.A Petra Mihetec

18.

5.B Ana Pavlović

19.

5.C Tomislav Silađi

20.

5.D Sara Jakšić