Vijeće roditelja

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

Vijeće roditelja raspravlja o: modelima koji će unaprijediti odgojno-obrazovni program, rezultatima uspjeha učenika na kraju školske godine, izostancima učenika, odgojnim mjerama i drugim pitanjima od interesa učenika.

Vijeće roditelja predlaže: aktivnosti koje će doprinijeti boljem uspjehu učenika, izvannastavne aktivnosti učenika, izvanškolske aktivnosti učenika, aktivnosti kojima će Škola aktivno sudjelovati u životu uže i šire društvene zajednice, aktivnosti od interesa učenika, aktivnosti od interesa škole općenito

VIJEĆE RODITELJA

školska godina 2021./2022.

Razred

Ime i prezime roditelja

1.a

Danijela Klemenčić

1.b

Zvonko Pataran

1.c

Ivančica Čular Gunčić

1.d

Tihana Klapčić

2.a

Danijela Mutnjaković

2.b

Monika Šavorić

2.c

Ivica Palešić

2.d

Žana Galić

3.a

Mirjana Grab

3.b

Mirjana Radić

3.c

Aleksandra Ognjena Herjavić

3.d

Jela Kutlić

4.a

Hana Mujkanović

4.b

Leon Potočić

4.c

Marko Jurić

4.d

Kathy Vessna Nikolić

5.a

Josipa Kerhač

5.b

Vesna Erceg

5.c

Loreta Kalauz

5.d

Marija Franjko

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer