Izmjenjen raspored

 

 

SUBOTA, 14.04.2018.

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

5.A

5.B

5.C

5.D

1.

8.00-8.30

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Biokemija

Psihologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Načela administracije

Higijena – preventivna medicina

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

2.

8.35-9.05

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Biokemija

Psihologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Higijena – preventivna medicina

Higijena – preventivna medicina

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

3.

9.10-9.40

Biokemija

Psihologija

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Načela administracije

Higijena – preventivna medicina

Higijena – preventivna medicina

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

4.

9.45-10.15

Biokemija

Psihologija

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Higijena – preventivna medicina

Sociologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Načela administracije

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

5.

10.20-10.50

 

 

 

Anatomija i fiziologija

Higijena – preventivna medicina

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Sociologija

Zdravstvena njega – specijalna

 

Zdravstvena njega majke

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

6.

10.55-11.25

 

 

 

 

Sociologija

Farmakologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega majke

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Zdravstvena njega u kući

7.

11.30-12.00

 

 

 

 

Hitni medicinski postupci

Farmakologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega – specijalna

Dijetetika

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Dijetetika

8.

12.05-12.35

 

 

 

 

Farmakologija

Hitni medicinski postupci

Hitni medicinski postupci

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Dijetetika

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega u kući

Dijetetika

9.

12.40-13.10

 

 

 

 

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Hitni medicinski postupci

Farmakologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega u kući

Dijetetika

Zdravstvena njega starijih osoba

Metodika zdravstvenog odgoja

10.

13.15-13.45

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

11.

13.50-14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna