Javna nabava

Škola za medicinske sestre Vinogradska

Zagreb, Vinogradska cesta 29

 

Na temelju članka 11. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne  nabave

ravnateljica Škole  dana  09.02. 2018.  objavila je

 

PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE- broj 20/2018.

I.

Naručitelj nabave :     Škola za medicinske sestre Vinogradska 

                                   Zagreb, Vinogradska cesta 29

                                   OIB: 13022141582

II.

Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu: ravnateljica Škole- dr.sc. Višnja Pranjić

III.      OPĆI PODACI O POSTUPKU

            1. Vrsta postupka: postupak jednostavne nabave- električarski poslovi u prostorijama

            2. Procijenjena vrijednost: 69.999,00 kn bez PDV-a

            3. Ime i prezime osobe za kontakt:  ravnateljica       -dr.sc. Višnja Pranjić

                                                                                              mob.: 091 554 7697

                                                                                              e-mail.: vpranjic70@gmail.com

            4. Predmet nabave  je planiran i sukladan Planu nabave za 2018. godinu 

            5. Mjesto izvođena radova:  Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, Pučko otvoreno učilište

IV. ROK za DOSTAVU PONUDE

            1. do 17.02.2018.

            2. Ponude se  preuzimaju na adresi:   Škola za medicinske sestre Vinogradska,  Zagreb,Vinogradska c. 29, svakog radnog dana od 8-14 sati ili poštom na istu adresu

            3. Otvaranje ponuda biće u prostorijama Škole, Vinogradska c. 29 u utorak-20.02.2018. u 12 sati.

Napomena zbog spriječenosti ravnateljice otvaranje ponuda će biti u srijedu 21.022.2018. u 13.00.

 

                                                                                                          Ravnateljica

                                                                                                          dr.sc. Višnja Pranjić


Škola za medicinske sestre Vinogradska

Zagreb, Vinogradska cesta 29

 

Na temelju članka 11. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne  nabave

 

ravnateljica Škole  dana  09.02. 2018.  objavila je

 

 

PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE- broj 21/2018.

 

I.

Naručitelj nabave :     Škola za medicinske sestre Vinogradska 

                                   Zagreb, Vinogradska cesta 29

                                   OIB: 13022141582

II.

Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu: ravnateljica Škole- dr.sc. Višnja Pranjić

III.      OPĆI PODACI O POSTUPKU

            1. Vrsta postupka: postupak jednostavne nabave- uređenje podova u prostorijama

            2. Procijenjena vrijednost: 69.999,00 kn bez PDV-a

            3. Ime i prezime osobe za kontakt:  ravnateljica       -dr.sc. Višnja Pranjić

                                                                                              mob.: 091 554 7697

                                                                                              e-mail.: vpranjic70@gmail.com

            4. Predmet nabave  je planiran i sukladan Planu nabave za 2018. godinu 

            5. Mjesto izvođena radova:  Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, Pučko otvoreno učilište

IV. ROK za DOSTAVU PONUDE

            1. do 17.02.2018.

            2. Ponude se  preuzimaju na adresi: Škola za medicinske sestre Vinogradska,  Zagreb,Vinogradska c. 29, svakog radnog dana od 8-14 sati ili poštom na istu adresu

            3. Otvaranje ponuda biće u prostorijama Škole, Vinogradska c. 29 u utorak-20.02.2018. u 12 sati.

Napomena zbog spriječenosti ravnateljice otvaranje ponuda će biti u srijedu 21.022.2018. u 13.00.

 

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                                      dr.sc. Višnja Pranjić