Medicinari u školskom sportu

Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb

 

Naziv projekta: Medicinari u školskom sportu

Trajanje projekta: školska godina 2019./2020.

Nositelj projekta:Hrvatski sportski školski savez

Partner:Škola za medicinske sestre Vinogradska

Koordinator:Višnja Pranjić

Voditelji - mentori:

 • Ivana Kulfa
 • Ana Mutić
 • Briski Sonja
 • Josip Božić
 • Dubravka Trgovec
 • Miroslava Kičić

 

Glavni cilj:

 • Edukacija i sudjelovanje učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska na školskim sportskim natjecanjima

 

Specifični ciljevi:

 • razvijati niz socijalnih i komunikacijskih vještina putem planiranih zdravstveno odgojnih akcija temeljnih na vršnjačkoj interakciji („peer to peer learning“)
 • educirati sudionike školskih natjecanja o važnosti prevencije ozljeda na sportskim natjecanjima te psihološke i fizičke pripreme sudionika natjecanja
 • razvijati samostalnost, kompetencije i primjene znanja učenika Škole u odabiru intervencija iz područja međupredmetne nastave (zdravstvena njega- zaštita mentalnog zdravlja, kirurških bolesnika, metodike zdravstvenog odgoja i hitnih medicinskih postupaka)
 • poticati razvijanja higijenskih navika
 • jačati zaštitnih čimbenika u zaštiti mentalnog i fizičkog zdravlja sudionika Projekta
 • poticati razvoj medicinske struke kroz školski sport
 • uključiti i aktivirati učenike srednjih škola u aktivnosti i natjecanja HŠSS-a
 • edukacija kroz sport 

 

Ciljane skupine:

 • učenici
 • učenici u dobi od 17 do 20 godina
 • nastavnici
 • poticati će se Škola, odnosno učenici da ravnopravno sudjeluju u Projektu, odnosno da svoje redovne školske obaveze kroz terensku nastavu (natjecanja) obavljaju u pratnji i kontroli svojih mentora iz škole.
 • nastavnici/mentori će pratiti rad učenika 

 

Provedbene aktivnosti: 

 • sudjelovanje učenika i mentora Škole na natjecanjima HŠSS-a
 • edukativne radionice za sudionike natjecanja
 • promocija preventivnog ponašanja s ciljem smanjivanja potencijalnih ozljeda putem promotivnih materijala
 • informiranje javnosti o provedbi Projekta

 

Učenici  i mentori Škole obavljat će sljedeće poslove i zadaće na sportskim aktivnostima HŠSS-a:

Učenici:

 • Pomaganje mentorima pri pružanju prve pomoći i intervencija u zbrinjavanju lakših ozljeda u sportskim objektima
 • Komunikacija sa zdravstvenim institucijama u slučaju težih ozljeda
 • Pomaganje mentorima pri intervencijama u svrhu zbrinjavanju natjecatelja u smještajnom objektu (eventualni pregledi učenika nakon natjecanja)

 

Mentori: 

 • pružanju prve pomoći i intervencija u zbrinjavanju lakših ozljeda u sportskim objektima
 • medicinske intervencije u zbrinjavanju natjecatelja u smještajnom objektu (eventualni pregledi učenika nakon natjecanja)
 • trajno praćenje i evaluacija učenika Škole
 • izrada rasporeda učenika po sportskim objektima u dogovoru sa HŠSS-om
 • evaluacija projekta

Projektni tim:

Dubravka Protić, dipl. med. techn.

Tatjana Antičević, dipl med. techn.

 

dr. sc. Višnja Pranjić,