Protić Dubravka

 

Higijena i preventivna medicina (teorija) Higijena i preventivna medicina (vježbe)

Higijena i reventivna medicina

Morbiditet

Društvo i narod

Statistika

Zdravlje, faktori rizika

 

Vulnerabilne skupine

 

Zdravlje i primarne društvene zajednice

 

Bolest

 

Ambalaža za medicinski otpad

 

Društvene odrednice zdravlja

 

Kvaliteta života i zdravlja

 

 

Etika u sestrinstvu(teorija) Etika u sestrinstvu (vježbe) MZO (teorija) MZO (vježbe)
1. Čovjek polazište etičkog razmišljanja Pobačaj

1.MZO

 
2. Primjeri moralnog djelovanja Umjetna oplodnja

MZO - Psihologija

Zdravstvenoodgojni rad u udrugama
2. Svi to rade Eutanazija

4. Metode rada u zdrav. odgoju

Zdravstvenoodgojni rad u bolnicama
3. Razmisli Transplantacija

5. Trudnice

 
5. Etika sestrinstva  

6. MZO vrtić, škola

 

7. Podjela etičkih učenja

  ZO kroničnih bolesnika  

8. Etika vrline

  ZO starijih odoba  

9. Tele-deontološka etika

     

10. Etika skrbi

     

11. Bioetička načela

     

12. Medicinska deontologija

     

13. Povijest medicinske etike

     

14.a Opća deklaracija o ljudskim pravima

     

14. Prava pacijenta

     

15. Sustav vrijednosti

     

16. Moralne osobine sestre

     

17. Kultrurno ponašanje

     

18.a Sestra bolesnik

     

18. Etički kodeks medicinskih sestara

     

19.a Preofesionalna tajna

     

19.b Čuivanje ugleda profesije

     

19. Pravo na izbor

     

20. Odnos prema drugim sestrama

     

21.a Početak ljudskog života

     

22. Palijativa

     

23.Moralne osobine