Dokumenti Škole

Statut

Godišnji plan i program 

Kurikulum

Etički kodeks

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka Škole

Kućni red Škole

Kućni red

Zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o strukovnom obrazovanju

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama(GRANSKI)

Temeljni kolektivni ugovor

Etički kodeks medicinskih sestara

Pravilnic i Poslovnici

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Poslovnik o radu školskog odbora

Informacija u svezi ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju

Norme i Planovi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Plan nabave 2012.

Plan nabave 2013.

Plan nabave 2014.

Plan nabave 2015.

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2018.

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2020.

Plan nabave 2021.

Plan nabave 2022.

Plan nabave 2023.

Javna nabava

Nabava namještaja   Prilozi (PozivObrazac 1 - Ponudbeni listObrazac 2 - Troškovnik)

Nabava nastavnih sredstava i pomagala   Prilozi (PozivObrazac 1 - Ponudbeni listObrazac 2 - Troškovnik)

Obrazloženje financijskog plana 2017.

Godišnje izvješće 2014.

Financijsko izvješće za 2015.

Financijsko izvješće za 2016.

Financijski plan za razdoblje 2016. - 2018.

Financijski plan za razdoblje 2018. -2020.

Financijski plan za razdoblje 2019. - 2021.

Financijski plan za razdoblje 2020. -2022.

Financijski plan i projekcija za razdoblje 2021 - 2023.

Financijski plan za razdoblje 2022. i projekcije

Projekcija za 2017. - 2019.

Proračun 1-12.2017.

Proračun 1-12.2018.(xls) (bilješke-pdf) referentna stranica (pdf)

Proračun 1-12.2019.(xls) (bilješke-pdf) referentna stranica (pdf)

Proračun 1-12-2020.(xls) (bilješke-pdf) referentna stranica (pdf)

Proračun 1-12-2021.(xls) (bilješke-pdf) referentna stranica (pdf)

Proračun 1-12-2022.(xls) (bilješke-pdf) referentna stranica (pdf)

Registar ugovora javne nabave

Organizacija škole

Raspored sati

Kontakti

Nastavne baze Škole

Nastavni plan i program

Stručna vijeća

Vijeće roditelja

Vijeće učenika

Vremenik Završnog rada

Vremenik rada škole

Okvirni program rada razrednika i popis razrednika

Program rada Školske knjižnice

Program rada Školskog odbora

Upisnica u prvi i/ili viši razred

Državna matura

Pravilnik o polaganju državne mature

Kalendar državne mature

Pravila o ponašanju na ispitima državne mature

Odluke

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

E-dnevnik i ostalo

Upute za razrednike

Upute za nastavnike

Smjernice za rad s učenicima s teškoćama

Osiguranje

Formular za prijavu nezgode

Polica osiguranja za učenike

Postupak u slučaju nezgode učenika

Suglasnost roditelja

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer