Učenici učenicima

NAZIV PROJEKTA: UČENICI UČENICIMA

VODITELJICA: dr. sc. Milica Mikecin

SUDIONICI: treći, četvrti i peti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska, stručne nastavice i knjižničarka Škole; vanjski suradnici: voditeljice knjižnica Grada Zagreba, knjižničarke i profesori osnovnih i srednjih škola te voditeljice vrtića na podrčju Grada Zagreba, odnosno Črnomerca

CILJ: ovaj školski projekt je specifičan oblik ostvarenja suradničkog planiranja i provedbe kulikula međupredmetnih tema na kojem uz sudjelovanje svih nastavnika i stručnih suradnika aktivno sudjeluju i učenici škole

Učenici koji će sudjelovati u projektu će:

  • samostano pretraživati različite izvore informacija na zadanu temu i učiti raditi u timu
  • primijeniti stečena znanja i vještine u različitim životnim situacijama
  • biti u aktivnoj ulozi predavača, a ne samo slušača na nastavnom satu
  • moći procijeniti trud potreban za izradu jednog nastavnog sata/radionice
  • naučiti nova znanja iz pojedinih međupredmetnih tema
  • razvijati potrebna znanja, vještine i stavove (npr. uporaba IKT-a)

ELEMENTI PROJEKTA: tijekom nastavne godine učenici će vođeni knjižničarkom i stručnim nastavnicama odlaziti po dogovoru u vrtiće, osnovne i srednje škole ili u knjižnice i tamo drugim učenicima održati radionicu na dogovorenu temu. Teme su vezane uz međupredmetne teme Škole za život: osobni i socijalni razvoj, građanski odgoj i obrazovanje, održivi razvoj i zdravlje (pravilno pranje ruku, oralna higijena, važnost tjelesne aktivnosti, prevencija rizičnih ponašanja mladih i djece, začarani krug dijeta, vršnjačko nasilje, tko se boji bolnice još, biraš i ti, tko sam ja itd. Predavanja i radionice po potrebi se provode i online.

Evaulacija projekta: kratki anketni online upitnici

OČEKIVANI REZULTATI: učenici će učiti kako učiti pripremajući se za izradu radionica koje će predstaviti svojim vršnjacima ili mlađima od sebe i time osvijestiti potrebu cjeloživotnog učenja te razvijati odgovornost, uvažavanje i solidarnost

PARTNERI: Knjižnice Vladimira Nazora (Ulica grada Meinza, Ulica grada Gualdo Tadino), Knjižnica Kustošija, Knjižnica Vrapče, OŠ Janka Draškovića, OŠ Kustošija, OŠ Pavleka Miškine, Elektrostojarska škola, Tehnička škola Zagreb i dr.

TRAJANJE PROJEKTA: školska godina 2021./2022.

PROJEKTNI TIM:

  • dr. sc. Milica Mikecin, prof. i dip. bibliotekar
  • Dubravka Protić, dipl. med. techn.
  • Tatjana Antičević, dipl. med. techn.
  • Irena Koraj, dipl. med. techn.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer