Odluka o odabiru udžbenika

Škola za medicinske sestre Vinogradska

 

Odluka o odabiru novih udžbenika za školsku godinu 2020./2021.

 

Razred

Predmet

Odabrano

1.

Matematika

Element d.o.o. za nakladništvo

MATEMATIKA 1

udžbenik za 1. razred medicinskih i srodnih škola (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Autori:Bernardica Bakula, Sanja Varošanec

   

 

2.

Engleski jezik, napredno učenje

Školska knjiga d.d.

FORWARD 2

udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazija i srednjih četverogodišnjih škola

Autori:Anica Gregović, Melita Jurković, Aleksandra Pavličević

2.

Engleski jezik, početno učenje

Školska knjiga d.d.

THINK B1

udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom ili trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola – drugi strani jezik

Autori:Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

2.

Hrvatski jezik

Profil Klett d.o.o.

FON - FON 2

udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred gimnazije i srednjih strukovnih škola (140 sati godišnje)

Autori:Dragica Dujmović Markusi, Tanja Španjić

2.

Hrvatski jezik

Profil Klett d.o.o.

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2

čitanka za drugi razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje)

Autori:Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan

2.

Matematika

Školska knjiga d.d.

MATEMATIKA 2

udžbenik matematike u drugom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno, 1. i 2. dio

Autori:Ivan Matić, Jurica Barišin, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marija Mišurac, Robert Gortan, Vesna Vujasin Ilić, Željka Dijanić

2.

Njemački jezik, napredno učenje

Školska knjiga d.d.

DEUTSCH IST KLASSE! 2

udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 7. i 10. godina učenja

Autori:Mihaela Cerovečki Benković, Melani Brezak

2.

Njemački jezik, početno učenje

Školska knjiga d.d.

ZWEITE.SPRACHE@DEUTSCH.DE 2

udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazija i strukovnih škola, druga i sedma godina učenja

Autori:Irena Horvatić Bilić, Irena Lasić

 

   

3.

Engleski jezik, napredno učenje

Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj

SOLUTIONS THIRD EDITION UPPER-INTERMEDIATE

Class book with eBook : udžbenik engleskog jezika za 2. i/ili 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 3. godina učenja ili 8. godina učenja; 2. i/ili 3. razred jezičnih gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 10. i 11. godina učenja

Autori:Tim Falla, Paul A. Davies

3.

Etika u sestrinstvu

Školska knjiga d.d.

ETIKA U SESTRINSTVU

udžbenik za 3. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Autori:Nada Prlić

3.

Hrvatski jezik

Profil Klett d.o.o.

FON - FON 3

udžbenik hrvatskoga jezika za treći razred gimanzije i srednjih strukovnih škola (140 sati godišnje)

Autori:Dragica Dujmović Markusi, Tanja Španjić

3.

Hrvatski jezik

Profil Klett d.o.o.

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3

čitanka za treći razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje)

Autori:Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan

3.

Matematika

Školska knjiga d.d.

MATEMATIKA 3

udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno, 1. i 2. dio

Autori:Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić

3.

Njemački jezik, napredno učenje

Školska knjiga d.d.

DEUTSCH IST KLASSE! 3

udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 8. i 11. godina učenja

Autori:Željka Brezni, Helga Kraljik

3.

Zdravstvena njega

Medicinska naklada d.o.o.

ZDRAVSTVENA NJEGA ZDRAVOG DJETETA I ADOLESCENTA

udžbenik za treći razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori:Aleksandra Vidoša, Iva Filipušić, Mate Maretić

 

 

 

4.

Zdravstvena njega

Medicinska naklada d.o.o.

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNOG DJETETA I ADOLESCENTA

udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori:Iva Filipušić, Ivana Horvat, Monika Lovrek Seničić

4.

Zdravstvena njega

Medicinska naklada d.o.o.

ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA - OPĆA

udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori:Sonja Kalauz

5.

Ostali strukovni predmeti

Medicinska naklada d.o.o.

DIJETETIKA

udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori:Jasna Čerkez Habek i suradnici

5.

Zdravstvena njega

Medicinska naklada d.o.o.

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Autori:Vlatka Mrzljak