Termini obrane i završno vrednovanje

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

 

OBAVIJEST UČENICIMA  V. razreda

Provjera intervencija zdravstvene njege održat će se

Od _______ do _______ 2024.

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Temeljem članka 82. st. 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. i 86/09.) i Pravilnika o polaganju državne mature (NN br. 97/08.), ravnateljica Škole je nakon predočenja Nastavničkom vijeću donijela kalendar ispitnih rokova polaganja završnog rada u školskoj 2023./2024. godini.

GODINA

MJESEC

DATUM OSTVARENJA

SADRŽAJ RADA

2023.

do 20. X.

Prosudbeni Odbor

sastavlja se kako bi ocijenio i ocijenio učenikov završni rad.

odbor je odgovoran za procjenu kvalitete vašeg rada, postavljanje pitanja tijekom obrane i davanje ocjene.

Ažuriranje tema

teme u skladu s trenutnim trendovima, potrebama i interesima učenika.

Objavljivanje vremenika izradbe i obrane završnog rada

rokovi za odabir tema

kontakt informacije

rokovi za predaju radova

smjernice za formatiranje i predaju radova

pravila za prijavu

X.

do 27. X.

 

 

 

 

Upoznavanje učenika završnih razreda sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izrade i obrane završnog rada

teme i odabir mentora

informiranje o ključnim datumima i rokovima za različite faze rada, uključujući prikupljanje podataka, pisanje, reviziju i obranu

pružanje smjernica o formatiranju rada, stilu pisanja, citiranju izvora i drugim detaljima.

proces predaje i registracije rada, uključujući sve potrebne dokumente.

Prosudbeni odbor

objavljivanje tema za sve rokove u tekućoj školskoj godini

(broj tema mora biti najmanje 50% veći od minimalno potrebnog broja)

XI.

do 2. XI.

10.-17. XI.

Izbor tema za završni rad:

tema završnog rada treba biti u skladu s područjem zdravstvene njege i odgovarati njihovim interesima i stručnim kompetencijama.

Sjednice prosudbenog odbora i povjerenstva:

Sjednice prosudbenog odbora i povjerenstva u procesu odobravanja i praćenja završnih radova.

Utvrđivanje popisa učenika i tema po područjima zdravstvene njege

Imenovanje povjerenstva za rokove

XI.

22.-26. XI.

Prijava obrane završnog rada u zimskom roku

2024.

II. – VI.

5.-9. II. – 5.a,b

12.-16.II. – 5.c,d

Izradba završnog rada pod stručnim vodstvom mentora

(omogućava učenicima usmjeravanje i podršku u svim aspektima rada, uključujući odabir teme, metodologiju, pisanje, i pripremu za obranu)

15. III. – 5.a,b

22. III. – 5.c,d

Predaja elaborata pisanog dijela završnog rada mentoru najkasnije 20 dana nakon izrade na klinici. (ovo je ključna faza u procesu izrade završnog rada jer omogućava mentoru dovoljno vremena da temeljito pregleda rad te pruži učeniku konstruktivne povratne informacije i smjernice za eventualne izmjene).

prijava obrane završnog rada u ljetnom roku

- Obrana završnog rada u zimskom ispitnom roku

- Sjednica prosudbenog odbora i povjerenstva

- Uručivanje svjedodžbe o završnom radu

VI.

u dogovoru s Pučkim otvorenim učilištem zbog prostora i termina matura

Obrana završnog rada u ljetnom roku

VI./VII.

10. VI.

u dogovoru s Pučkim otvorenim učilištem zbog prostora

- Sjednica prosudbenog odbora i povjerenstva

- Svečano uručivanje svjedodžbi o završnom radu

VII.

1. - 5. VII.

Prijava i obrana završnog rada u jesenskom roku

VIII.

u istom ili prvom tjednu nakon drugog ispitnog roka

(26. – 30. VIII.)

Obrana završnog rada u jesenkom roku