Raspored sati nastave

RASPORED SATI TEORIJSKE NASTAVE  (šk.god. 2022./2023.) - vrijedi od 12. rujna 2022.

 

PONEDJELJ.

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.40

Hrvatski jezik

TZK

Engleski jezik

Geografija

 

Latinski jezik

Biologija

Povijest

2.

8.45–9.25

Hrvatski jezik

TZK

Engleski jezik

Geografija

Engleski jezik

Latinski jezik

Biologija

Povijest

3.

9.30–10.10

Geografija

Biologija

TZK

Njemački jezik

Hrvatski jezik

Vjeronauk

Latinski jezik

Engleski jezik

4.

10.25–11.05

Geografija

Kemija

TZK

Njemački jezik

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Latinski jezik

Vjeronauk

5.

11.10–11.50

Biologija

Kemija

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Njemački jezik

Engleski jezik

Vjeronauk

Geografija

6.

11.55–12.35

1. strani jezik

Latinski jezik

Vjeronauk

Informatika

Kemija

TZK

Hrvatski jezik

Geografija

7.

12.40–13.20

Vjeronauk

Latinski jezik

 

Informatika

Kemija

TZK

Njemački jezik

Hrvatski jezik

8.

13.25-14.05

       

Njemački jezik – dopunska

Njemački jezik – dopunska

Njemački jezik – dopunska

 

 

 

UTORAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.40

Informatika

Povijest

Geografija

TZK

Biologija

Njemački jezik

Kemija

Matematika

2.

8.45–9.25

Informatika

Povijest

Geografija

TZK

Biologija

Njemački jezik

Kemija

Matematika

3.

9.30–10.10

Hrvatski jezik

Matematika

Biologija

Matematika

Njemački jezik

SRZ

TZK

Kemija

4.

10.25–11.05

Matematika

Hrvatski jezik

Povijest

Biologija

Informatika

Geografija

TZK

Kemija

5.

11.10–11.50

Fizika

Hrvatski jezik

Povijest

Hrvatski jezik

Informatika

Geografija

Matematika

SRZ

6.

11.55–12.35

SRZ

Geografija

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Informatika

Kemija

Povijest

Fizika

7.

12.40–13.20

 

Geografija

Hrvatski jezik

SRZ

Informatika

Kemija

Povijest

Fizika

8.

13.25-14.05

           

Matematika – dopunska

Matematika – dopunska

 

 

SRIJEDA

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.40

Latinski jezik

Hrvatski jezik

 

Povijest

Geografija

Matematika

Informatika

Matematika

2.

8.45–9.25

Latinski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Povijest

Geografija

Matematika

Informatika

Engleski jezik

3.

9.30–10.10

Povijest

SRZ

Latinski jezik

Matematika

Matematika

Fizika

Informatika

Engleski jezik

4.

10.25–11.05

Povijest

Engleski jezik

Latinski jezik

Biologija

Matematika

Fizika

Informatika

Hrvatski jezik

5.

11.10–11.50

Fizika

Etika

Njemački jezik

Biologija

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Hrvatski jezik

6.

11.55–12.35

2. strani jezik

Biologija

Informatika

Vjeronauk

Fizika

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Latinski jezik

7.

12.40–13.20

2. strani jezik

Biologija

Informatika

 

Fizika

Etika

Hrvatski jezik

Latinski jezik

8.

13.25-14.05

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

       

 

 

ČETVRTAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.40

Matematika

 

Kemija

Hrvatski jezik

TZK

Povijest

Fizika

 

2.

8.45–9.25

Matematika

Njemački jezik

Kemija

Hrvatski jezik

TZK

Povijest

Fizika

Informatika

3.

9.30–10.10

Kemija

Njemački jezik

Hrvatski jezik

Fizika

Povijest

Hrvatski jezik

Matematika

Informatika

4.

10.25–11.05

Kemija

Matematika

Hrvatski jezik

Fizika

Povijest

Informatika

Matematika

Biologija

5.

11.10–11.50

Hrvatski jezik

Matematika

Engleski jezik

Matematika

SRZ

Informatika

Njemački jezik – izborni

Biologija

6.

11.55–12.35

1. strani jezik

Informatika

Biologija

Kemija

Hrvatski jezik

Informatika

SRZ

Njemački jezik

7.

12.40–13.20

1. strani jezik

Informatika

Biologija

Kemija

Hrvatski jezik

Informatika

Etika

Njemački jezik

8.

13.25-14.05

Matematika – dopunska

 

Matematika – dopunska

Matematika – dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

 

 

PETAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.40

Biologija

Fizika

Matematika

Engleski jezik

Matematika

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Informatika

2.

8.45–9.25

Biologija

Fizika

Matematika

Engleski jezik

Latinski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

Informatika

3.

9.30–10.10

TZK

Engleski jezik

Fizika

Hrvatski jezik

Latinski jezik

Biologija

Engleski jezik

Hrvatski jezik

4.

10.25–11.05

TZK

Engleski jezik

Fizika

Latinski jezik

Etika

Biologija

Engleski jezik

Hrvatski jezik

5.

11.10–11.50

Hrvatski jezik

Vjeronauk

Njemački jezik

Latinski jezik

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Geografija

TZK

6.

11.55–12.35

Etika

Hrvatski jezik

SRZ

 

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Geografija

TZK

7.

12.40–13.20

       

Vjeronauk

     

 

 

FAKULTATIVNA NASTAVA

PONEDJELJAK

TREĆI RAZREDI - PUČKO

   

PETI RAZREDI - PUČKO

13.25 – 14.05

3.ad Hrvatski jezik

3.bc Matematika

 

14.40 – 15.20

5.a Matematika

 

5.cd Hrvatski jezik

14.10 – 14.50

 

15.25 – 16.05

14.55 – 15.35

3.b,c Hrvatski jezik

3.ad Matematika

 

16.10 – 16.50

5.cd Matematika

5.b Matematika

 

15.40 – 16.20

 

16.55 – 17.35

 

 

UTORAK

 

TREĆI RAZREDI – PUČKO

PETI RAZREDI - PUČKO

14.40 – 15.20

   

5.ab

Hrvatski jezik

5.cd

Engleski jezik

 

15.25 – 16.05

16.10 – 16.50

3.ad

Engleski jezik

3.bc

Engleski jezik

   

5.bcd

Fizika

16.55 – 17.35

 

 

REDOVNA TEORIJSKA NASTAVA

 

PONEDJELJAK

4.A

4.B

4.C

4.D

5.A

5.B

5.C

5.D

0.

10.45 – 11.25

       

SRZ

 

SRZ

SRZ

1.

11.30 – 12.10

Farmakologija

Zdravstvena njega – specijalna

Hitni medicinski postupci

Patologija

Dijetetika

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega majke

2.

12.15 – 12.55

Farmakologija

Zdravstvena njega – specijalna

Biofizika

Patologija

Dijetetika

Zdravstvena njega majke

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

3.

13.00 – 13.40

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Biofizika

Farmakologija

Radiologija

Zdravstvena njega u kući

Dijetetika

Zdravstvena njega majke

Metodika zdravstvenog odgoja

4.

13.55 – 14.35

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Patologija

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Biofizika

Metodika zdravstvenog odgoja

Dijetetika

Metodika zdravstvenog odgoja

Zdravstvena njega u kući

5.

14.40 – 15.20

Biofizika

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Zdravstvena njega – specijalna

Farmakologija

 

Metodika zdravstvenog odgoja

   

6.

15.25 – 16.05

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Zdravstvena njega – specijalna

Farmakologija

 

SRZ

   

 

UTORAK

3.A

3.B

3.C

3.D

5.A

5.B

5.C

5.D

1.

11.30 – 12.10

Zdravstvena njega – opća

Opća načela zdravlja i njege

Anatomija i fiziologija

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Zdravstvena njega starijih osoba

 

Dijetetika

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

2.

12.15 – 12.55

Zdravstvena njega – opća

Opća načela zdravlja i njege

Anatomija i fiziologija

SRZ

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Dijetetika

Zdravstvena njega starijih osoba

3.

13.00 – 13.40

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Zdravstvena njega – opća

Opća načela zdravlja i njege

Načela poučavanja

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Dijetetika

4.

13.55 – 14.35

Anatomija i fiziologija

Zdravstvena njega – opća

Opća načela zdravlja i njege

Načela poučavanja

Zdravstvena njega majke

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Dijetetika

5.

14.40 – 15.20

Opća načela zdravlja i njege

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Načela poučavanja

Anatomija i fiziologija

       

6.

15.25 – 16.05

Opća načela zdravlja i njege

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Načela poučavanja

Anatomija i fiziologija

       

 

SRIJEDA

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.10

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Higijena – preventivna medicina

Higijena – preventivna medicina

 

2.

12.15 – 12.55

Etika u sestrinstvu

Načela poučavanja

Anatomija i fiziologija

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Zdravstvena njega kirurških

bolesnika – opća

Zdravstvena njega kirurških

bolesnika – opća

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Higijena – preventivna medicina

3.

13.00 – 13.40

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Načela poučavanja

Biokemija

Anatomija i fiziologija

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Higijena – preventivna medicina

4.

13.55 – 14.35

Načela poučavanja

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Patologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Higijena – preventivna medicina

5.

14.40 – 15.20

Načela poučavanja

Anatomija i fiziologija

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Biokemija

Hitni medicinski postupci

Hitni medicinski postupci

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

6.

15.25 – 16.05

Anatomija i fiziologija

   

Biokemija

SRZ

SRZ

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

 

ČETVRTAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

0.

10.40 -11.25

             

SRZ

(Mutić)

1.

11.30 – 12.10

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Anatomija i fiziologija

Psihologija

Etika u sestrinstvu

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Higijena – preventivna medicina

Hitni medicinski postupci

2.

12.15 – 12.55

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Anatomija i fiziologija

Psihologija

Etika u sestrinstvu

Higijena – preventivna medicina

Sociologija

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

3.

13.00 – 13.40

Psihologija

Etika u sestrinstvu

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Anatomija i fiziologija

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Higijena – preventivna medicina

Sociologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

4.

13.55 – 14.35

Psihologija

Etika u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Zdravstvena njega – opća

Sociologija

Higijena – preventivna medicina

Patologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

5.

14.40 – 15.20

SRZ

Psihologija

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega – opća

Patologija

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Farmakologija

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

6.

15.25 – 16.05

 

Psihologija

Etika u sestrinstvu

 

Patologija

 

SRZ

Sociologija

 

PETAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.10

 

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Psihologija

Radiologija

Načela administracije

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Zdravstvena njega – specijalna

2.

12.15 – 12.55

Anatomija i fiziologija

SRZ

Hrvatski znakovni jezik

Psihologija

Načela administracije

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Radiologija

Zdravstvena njega – specijalna

3.

13.00 – 13.40

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Zdravstvena njega – opća

Hrvatski znakovni jezik

Zdravstvena njega – specijalna

Radiologija

Načela administracije

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

4.

13.55 – 14.35

Hrvatski znakovni jezik

Biokemija

Zdravstvena njega – opća

Opća načela zdravlja i njege

Zdravstvena njega – specijalna

Farmakologija

Patologija

Načela administracije

5.

14.40 – 15.20

Biokemija

Hrvatski znakovni jezik

SRZ

Opća načela zdravlja i njege

 

Farmakologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

 

6.

15.25 – 16.05

Biokemija

         

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer