Kontakti

KONTAKTI

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Poštovani učenici, roditelji, zainteresirani. Obratite nam se i ovim putem! Rado ćemo vam odgovoriti na kontakt koji nam u poruci navedete.

Putem kontakt forme: Kontakt forma 
e-mail: sms@skolamedvinogradska.hr

Tajništvo Škole
Rad sa strankama: ponedjeljak - petak: od 08,00 -14,00 sati

Tajnik: Lana Martinović, spec. admin. publ.
e-mail: tajnik@skolamedvinogradska.hr

mob: 091233 3406

Voditelj računovodstva: Dorotea Pikula
e-mail: racun@skolamedvinogradska.hr

mob: 091233 3406

Učenička referada
Zvjezdana Belina
e-mail: uc-referada@skolamedvinogradska.hr

mob: 091233 3406

 

STRUČNA SLUŽBA

Ravnateljica: Dr.sc.Višnja Pranjić
e-mail: ravnatelj@skolamedvinogradska.hr

mob: 0953771066

Pedagoginja: Cvita Pastuović Grljević, (otvoreni sat s roditeljima i učenicima)
e-mail: pedagog@skolamedvinogradska.hr

mob: 0953737967

Pedagoginja: Davorka Birmili, (otvoreni sat s roditeljima i učenicima)
e-mail: pedagog@skolamedvinogradska.hr

mob: 0953737967

Psihologinja: Ivana Merlin Veić-Sukreški, prof.

e-mail: psiholog@skolamedvinogradska.hr (otvoreni sat s roditeljima i učenicima)

mob: 0953737967

Knjižničarka: dr.sc. Milica Mikecin, prof.

e-mail: knjiznica@skolamedvinogradska.hr

mob: 0953977290

Zbornica

mob: 0953977290

 

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Zbornica: 0953977290vrijeme 08.00 - 14.00

 

VODITELJI NASTAVE

Ulica grada Vukovara 68.

Dubravka Protić, mag. med. techn., izvrsna savjetnica

mob: 0953977290

Termini konzultacija s roditeljima:

ponedjeljak  9.00 - 13.00 sati

utorak  10.00 - 11.30 sati

srijeda  8.00 - 10.30 sati

 

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Ulica grada Vukovara 68.

Tatjana Antičević, mag. med. techn., nastavnik savjetnik

mob: 0953977290

Vrijeme prijama stranaka:

utorak  8:00 - 11.00 sati

petak  8:00 - 11.00 sati