Ustrojstvo škole

USTROJSTVO:

Broj razrednih odjela : 20
Broj učenika: 514
Broj zaposlenih 60 stalnih (53 nastavnika) i 20  vanjskih suradnika - liječnika i diplomiranih medicinskih sestara
Upravno tijelo: Školski odbor
Poslovodni stručni voditelj: Ravnateljica
Pedagoški voditelj: Pedagoginja
Stručno vijeće, Nastavničko vijeće, Razredna vijeća, Vijeće nastavnika jezika, Vijeće društvenih predmeta, Vijeće medicinske grupe predmeta, Vijeće zdravstvene njege, Vijeće učenika, Vijeće roditelja
Tajništvo: tajnik, računovođa, administrator
Tehnička služba: domar, spremačice

LOKACIJA:   Vinogradska 29, Ulica grada Vukovara 68.,Zagreb

Škola je locirana u krugu Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" što osigurava povoljne uvjete za odgoj i obrazovanje učenika - budućih zdravstvenih djelatnika. Ta povezanost sa bolnicom osigurava visoke kvalitativne uvjete za organizaciju nastave, ali i za racionalno korištenje radnog vremena učenika.
Klinički odjeli su nastavne baze škole, a liječnici i diplomirane medicinske sestre aktivno sudjeluju u nastavnom procesu.

Nastava prve dvije godine realizira  se  na lokaciji : Pučko otvoreno učilište, Ulica grada Vukovara 68. u prvoj smjeni od 8.00 sati do 14.00 sati

LOKACIJA REALIZACIJE NASTAVE:

PRVE DVIJE GODINE  Pučko otvoreno učilište , Ulica grada Vukovara 68.                             

TREĆA/ČETVRTA/PETA  GODINA OBRAZOVANJA  na lokaciji Vinogradska 29, Zagreb

Nastavne baze Škole Nastava strukovnog dijela programa realizira se na odjelima, ambulantama te laboratorijima  KB "Sestre milosrdnice", ali i drugih zdravstvenih ustanova Grada.
KBC "Sestre milosrdnice" :  Klinika za unutarnje bolesti, Klinika za neurologiju, Klinika za ženske bolesti i porodništvo, Klinika za kirurgiju, Klinika za neurokirurgiju, Klinika za urologiju, Klinika za pedijatriju, Klinika za psihijatriju, Klnika za očne bolesti, Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinika za otorinolaringologiju i cervikofacijalne bolesti, Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije, Zavod za transfuzijsku medicinu

Ostale lokacije u Zagrebu KB "Merkur", Klinika za plućne bolesti i Klinika za torakalnu kirurgiju Jordanovac, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Klinika za traumatologiju, Klinika za Dječje bolesti Zagreb, "Vuk Vrhovec" Sveučilišna klinika za dijabetes i ostale bolesti metabolizma, Klinika za tumore,Dječji vrtić Trešnjevka, Dom za starije i nemoćne osobe Centar, Dom zdravlja zapad, Sanatorij Čorluka, Poliklinika za reumatske bolesi, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "dr.Drago Čop", KBC Zagreb/ Klinika  za ženske bolesti i porode.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer