Međunarodni dan sestrinstva

Javni događaj:  povodom Međunarodnog dana sestrinstva

Medicinske sestre i tehničari cijelog svijeta 12. svibnja obilježavaju Međunarodni dan sestrinstva u spomen na rođenje Florence Nightingele, začetnice modernog sestrinstva, koja je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih, te davne 1860. godine u Londonu otvorila prvu školu za medicinske sestre.

Važnosti i požrtvovnosti medicinskih sestara/tehničara svjedočimo posebice ove godine kada gotovo svakodnevno slušamo izvješća s prve linije obrane od virusa COVID-19.Učenici Škole za medicinske sestre Vinogradska odlučili su za medicinske sestre/ tehničare i njihove suradnike koji rade s COVID-19 pacijentima prikupiti pakete kave (najdražeg napitka zdravstvenih djelatnika). Tom malom gestom željeli su im pokazati koliko su ponosni na njihovu hrabrost i velikodušnost u radu s oboljelima.

4. svibnja 2021. Školu za medicinske sestre Vinogradska posjetile su glavna sestra Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Danijela Miše, glavna sestra odjela za opću infektologiju s dnevnom bolnicom Gordana Kičin Ercegovac i sestra za edukaciju i kontrolu kvalitete zdravstvene njege Željka Rašić, a vijeće učenika petih razreda im je tada uručilo prikupljene pakete kave.

Organizatori:

  1. dr. sc. Višnja Pranjić
  2. Dubravka Protić, dipl. med. techn.
  3. Tatjana Antičević, dipl.med. techn.