Accessibility Tools

Obilježavanje dana osoba sa stomom

Naziv projekta: Obilježavanje dana osoba sa stomom

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb

Udruga Cro-Ilco Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, Klinika za tumore

Zdravstvena njega kirurškog bolesnika-specijalna

Hitni medicinski postupci

Zdravstvena njega starijih bolesnika

Sažetak projekta

Projektom Obilježavanje dana osoba sa stomom, učenici  5 razreda prikazati će se važnost sudjelovanja učenika u javnozdrastvenim akcijama.

Ovaj projekt će se pokušati realizirati u dogovoru sa ustanovama :

1: Udruga Cro-Ilco Zagreb, KBC sestre milosrdnice, Klinika za tumore . Ilica

Voditelj:  Josip Božić mag. sestrinstva., nastavnik mentor

Sudionici: Stručni aktiv zdravstvene njege:( Višnja Pranjić, Antičević Tatjana, Briski Sonja, Cipčić Snježana, Fučkar Gordana, Grgurević Ines, Monika Lovrek Seničić , Avgustinović Suzana, Horvat Ivana, Karabegović Alma, Kičić Miroslava, Koraj Irena, Major Gordana, Mlinar Maja, Mutić Ana, Pišćenec Ivana, Protić Dubravka, Senhadji Ivana, Stančić Nevenka, Šimunčić Mihaela, Tomić Ana , Trnčević Martina ,Marina Kos, Dubravka Trgovec).

Cilj projekta:

 1. Prikazati ulogu medicinske sestre u javno zdravstvenim akcijana
 2. Promovirati sestrinstvo i ulogu medicinske sestre u široj društvenoj zajednici
 3. Izvesti rad na terenu učenika pod vodstvom mentora na javnim događanjima
 4. Probuditi kod učenika interes za suradnju i razmjenu informacija, poticati multikulturalnost i međusobno razumijevanje,te edukacija stanovništva
 5. Sve akcije su ovisne od Covid 19 situacije
 6. želimo postići podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja, evaluirati vlastite kvalitete rada, uspoređujući sa viđenim i naučenim.

Vremenik: projekt se realizira u listopadu   mjesecu nastavne godine 2022/23.,ovisno o vremenskim uvjetima u dogovoru s učenicima, partnerima projekta i voditeljicama određenih dijelova projekta.

Ishodi projekta su:

 • Razviti komunikacijske vještine
 • Razviti strukovne vještine
 • Razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • Razviti socijalne kompetencije
 • Razviti suradničko učenje učenika između udruga
 • Razviti kritičko promišljanje
 • Promovirati sestrinstvo kao profesiju
 • Promovirati aktivnosti Škole u zajednici

Opis projekta, aktivnosti i metode

Projekt se provodi u Školi za medicinske sestre Vinogradska, Udruga Cro-Ilco Zagreb., KBC sestre milosrdnice, Klinika za tumore . Ilica Ilica

Strukovne nastavnice će učenicima 5 razreda prezentirati projekt i pobuditi njihovu znatiželju i zainteresiranost za suradnju.

Opis korisnika uključenih u projekt

Strukovni nastavnici, učenici 5 razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska.

Ishodi projekta su:

 • unaprijediti komunikacijske vještine
 • unaprijediti strukovne vještine
 • razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • razviti socijalne kompetencije
 • unaprijediti suradničko učenje učenika između dviju zdravstvenih škola
 • razviti kritičko promišljanje
 • promovirati sestrinstvo kao profesiju
 • promovirati aktivnosti Škole u zajednici

Praćenje i vrednovanje projekta

Učenici će na sjednici Nastavničkoga vijeća diseminirati uspješnost projektne  nastave i zadovoljstvo istom, uraditi izvješća za Infuziju i Ljetopis

Projektni tim

Josip Božićmag.med.techn.
Dajana Antunovićmag.med.techn.
Maja Mlinarmag.med.techn.
Ana Mutićmag.med.techn.
Ana Tomićmag.med.techn.
Marina Kosbacc.med.techn.
Go to Top