Accessibility Tools

Raspored sati

Raspored sati2024-04-29T06:58:25+00:00

RASPORED SATI TEORIJSKE I FAKULTATIVNE NASTAVE

(šk.god. 2023./2024.) – vrijedi od 11. rujna 2023.

PRVI I DRUGI RAZREDI

PONEDJELJ.

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

0.

Matematika – dopunska

1.

8.00–8.40

1. strani jezik

Kemija

Matematika

TZK

Latinski jezik

Engleski jezik

2.

8.45–9.25

1. strani jezik

Kemija

Biologija

Njemački jezik – izborni

Matematika

TZK

Latinski jezik

Geografija

3.

9.30–10.10

2. strani jezik

Latinski jezik

Matematika

Biologija

Kemija

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Geografija

4.

10.25–11.05

Biologija

Latinski jezik

Njemački jezik – izborni

Geografija

Kemija

Vjeronauk

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

5.

11.10–11.50

Hrvatski jezik

Biologija

Hrvatski jezik

Geografija

1. strani jezik

Njemački jezik – izborni

Vjeronauk

Hrvatski jezik

6.

11.55–12.35

Etika

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Latinski jezik

Biologija

Povijest

7.

12.40–13.20

Vjeronauk

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Latinski jezik

Biologija

Povijest

8.

13.25-14.05

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Povijest-dopunska

Povijest-dopunska

Povijest-dopunska

Povijest-dopunska

UTORAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

0.

Matematika – dopunska

Matematika – dopunska

Matematika – dopunska

1.

8.00–8.40

Fizika

Njemački jezik – izborni

Geografija

Biologija

Kemija

TZK

Matematika

2.

8.45–9.25

Povijest

Njemački jezik – izborni

Geografija

Fizika

Biologija

Kemija

TZK

Matematika

3.

9.30–10.10

Povijest

Matematika

SRZ

Fizika

SRZ

SRZ

Matematika

Kemija

4.

10.25-11.05

Hrvatski jezik

Povijest

TZK

Matematika

Informatika – grupa

Matematika

Geografija

Kemija

5.

11.10-11.50

Hrvatski jezik

Povijest

TZK

Matematika

Informatika – grupa

Matematika

Geografija

Fizika

6.

11.55-12.35

TZK

Geografija

Informatika – grupa

Povijest

Informatika – grupa

Hrvatski jezik

Kemija

Fizika

7.

12.40-13.20

TZK

Geografija

Informatika – grupa

Povijest

Informatika – grupa

Hrvatski jezik

Kemija

8.

13.25-14.05

Povijest-dopunska

Povijest-dopunska

Povijest-dopunska

Povijest-dopunska

SRIJEDA

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.40

Informatika – grupa

Hrvatski jezik

Njemački jezik – izborni

SRZ

TZK

Biologija

Informatika – grupa

Latinski jezik

2.

8.45–9.25

Informatika – grupa

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Njemački jezik – izborni

TZK

Biologija

Informatika – grupa

Latinski jezik

3.

9.30–10.10

Matematika

Biologija

Engleski jezik

Vjeronauk

Povijest

Njemački jezik – izborni

Informatika – grupa

Hrvatski jezik

4.

10.25-11.05

Geografija

Biologija

Latinski jezik

Engleski jezik

Povijest

Etika

Informatika – grupa

Hrvatski jezik

5.

11.10-11.50

Geografija

SRZ

Latinski jezik

Engleski jezik

Fizika

Hrvatski jezik

Engleski jezik

SRZ

6.

11.55-12.35

Latinski jezik

Engleski jezik

Povijest

Informatika – grupa

Geografija

Fizika

Hrvatski jezik

Engleski jezik

7.

12.40-13.20

Latinski jezik

Vjeronauk

Povijest

Informatika – grupa

Geografija

Fizika

Hrvatski jezik

Engleski jezik

8.

13.25-14.05

Fizika – dopunska

Fizika – dopunska

Fizika – dopunska

Fizika – dopunska

ČETVRTAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.40

SRZ

TZK

Kemija

Hrvatski jezik

Etika

Hrvatski jezik

Njemački jezik – izborni

Informatika – grupa

2.

8.45–9.25

Hrvatski jezik

TZK

Kemija

Hrvatski jezik

Vjeronauk

Povijest

Njemački jezik – izborni

Informatika – grupa

3.

9.30–10.10

1. strani jezik

Etika

Hrvatski jezik

TZK

Hrvatski jezik

Povijest

SRZ

Biologija

4.

10.25-11.05

Kemija

Matematika

Fizika

TZK

2. strani jezik

Informatika – grupa

Povijest

Biologija

5.

11.10-11.50

Kemija

Matematika

Fizika

Matematika

1. strani jezik

Informatika – grupa

Povijest

Vjeronauk

6.

11.55-12.35

Fizika

Informatika – grupa

Biologija

Kemija

1. strani jezik

Informatika – grupa

Matematika

Njemački jezik – izborni

7.

12.40-13.20

2. strani jezik

Informatika – grupa

Biologija

Kemija

Fizika

Informatika – grupa

Matematika

Njemački jezik – izborni

8.

13.25-14.05

Fizika – dopunska

Fizika – dopunska

Fizika – dopunska

Fizika – dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

PETAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

 

Matematika – dopunska

1.

8.00–8.40

Matematika

Fizika

Matematika

Biologija

Hrvatski jezik

Geografija

Engleski jezik

Informatika – grupa

2.

8.45–9.25

Matematika

Fizika

Matematika

Biologija

Hrvatski jezik

Geografija

Engleski jezik

Informatika – grupa

3.

9.30-10.10

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Latinski jezik

2. strani jezik

Matematika

Fizika

Matematika

4.

10.25-11.05

Biologija

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Latinski jezik

Matematika

Engleski jezik

Fizika

Hrvatski jezik

5.

11.10-11.50

Biologija

Engleski jezik

Vjeronauk

Hrvatski jezik

Latinski jezik

Engleski jezik

Hrvatski jezik

TZK

6.

11.55-12.35

Etika

Hrvatski jezik

Latinski jezik

Hrvatski jezik

TZK

FAKULTATIVNA NASTAVA

Predmetni profesori sami dogovaraju s učenicima prilagodbu termina održavanja fakultativne nastave ovisno o vježbama učenika.

(blok sati bez pauze)

PONEDJELJAK

TREĆI
RAZREDI
13.30 – 14.50

3.b

Matematika

3.ad

Hrvatski jezik

15.00 – 16.20

3.a

Matematika

 —

UTORAK

3. RAZREDI 4. RAZREDI 5.ab RAZREDI 5.cd RAZREDI
13.20 – 14.40

4.abcd

Matematika

14.45 – 16.05

4.abcd

Engleski jezik

5.ab

Hrvatski jezik

5.cd

Hrvatski jezik

16.10 – 17.30

3.abcd

Engleski jezik

4.abcd

Hrvatski jezi

5.bcd

Engleski jezik (Radolfi-Culej)

SRIJEDA

TREĆI RAZREDI

16.10 – 17.30

3.cd

Matematika

ČETVRTAK

TREĆI RAZREDI
16.10 – 17.30

3.bc

Hrvatski jezik

TREĆI, ČETVRTI I PETI RAZREDI

PONEDELJAK 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C 5.D

1.

11.30 – 12.10

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Farmakologija

Zdravstvena njega majke

Dijetetika

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega majke

2.

12.15 – 12.55

Biofizika

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Farmakologija

Zdravstvena njega u kući

Dijetetika

Zdravstvena njega majke

Metodika zdravstvenog odgoja

3.

13.00 – 13.40

Farmakologija

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Radiologija

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega u kući

Metodika zdravstvenog odgoja

Zdravstvena njega starijih osoba

4.

13.55 – 14.35

Farmakologija

SRZ

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Biofizika

Dijetetika

Zdravstvena njega majke

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

5.

14.40 – 15.20

Zdravstvena njega – specijalna

Farmakologija

Biofizika

Zdravstvena njega – specijalna

Dijetetika

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega u kući

6.

15.25 – 16.05

Zdravstvena njega – specijalna

Biofizika

Farmakologija

Zdravstvena njega – specijalna

UTORAK 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D

1.

11.30 – 12.10

Etika u sestrinstvu

Hrvatski znakovni jezik

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Dijetetika

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

2.

12.15 – 12.55

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega – opća

Hrvatski znakovni jezik

Anatomija i fiziologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Dijetetika

SRZ

3.

13.00 – 13.40

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – opća

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Metodika zdravstvenog odgoja

SRZ

SRZ

Dijetetika

4.

13.55 – 14.35

Zdravstvena njega – opća

SRZ

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Hrvatski znakovni jezik

SRZ

Metodika zdravstvenog odgoja

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Dijetetika

5.

14.40 – 15.20

Hrvatski znakovni jezik

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Anatomija i fiziologija

SRZ

6.

15.25 – 16.05

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Anatomija i fiziologija

SRIJEDA 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D

0.

10.45 – 11.25

Škola i zajednica

Škola i zajednica

Škola i zajednica

Škola i zajednica

1.

11.30 – 12.10

Psihologija

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Opća načela zdravlja i njege

Radiologija

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Načela administracije

2.

12.15 – 12.55

Psihologija

Načela poučavanja

Anatomija i fiziologija

Opća načela zdravlja i njege

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Načela administracije

Patologija

3.

13.00 – 13.40

Biokemija

Anatomija i fiziologija

Psihologija

Načela poučavanja

Higijena – preventivna medicina

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Zdravstvena njega – specijalna

Patologija

4.

13.55 – 14.35

Biokemija

Anatomija i fiziologija

Psihologija

Načela poučavanja

SRZ

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Zdravstvena njega – specijalna

Higijena – preventivna medicina

5.

14.40 – 15.20

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Načela poučavanja

Psihologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Patologija

SRZ

Higijena – preventivna medicina

6.

15.25 – 16.05

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Načela poučavanja

Psihologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Patologija

ČETVRTAK 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D

0.

10.40 -11.25

Škola i zajednica

Škola i zajednica

Škola i zajednica

Škola i zajednica

1.

11.30 – 12.10

Anatomija i fiziologija

Opća načela zdravlja i njege

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Etika u sestrinstvu

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Higijena – preventivna medicina

Radiologija

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

2.

12.15 – 12.55

Anatomija i fiziologija

Opća načela zdravlja i njege

SRZ

Etika u sestrinstvu

Sociologija

Higijena – preventivna medicina

Patologija

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

3.

13.00 – 13.40

Opća načela zdravlja i njege

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Higijena – preventivna medicina

Sociologija

Patologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

4.

13.55 – 14.35

Opća načela zdravlja i njege

Načela poučavanja

Etika u sestrinstvu

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Načela administracije

Farmakologija

Sociologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

5.

14.40 – 15.20

Načela poučavanja

Etika u sestrinstvu

Opća načela zdravlja i njege

Anatomija i fiziologija

Patologija

Načela administracije

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Sociologija

6.

15.25 – 16.05

Načela poučavanja

Etika u sestrinstvu

Opća načela zdravlja i njege

Anatomija i fiziologija

Patologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Higijena – preventivna medicina

PETAK 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D

1.

11.30 – 12.10

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Biokemija

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega kirurških bolesnika opća

Zdravstvena njega – specijalna

Farmakologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

2.

12.15 – 12.55

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega – specijalna

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

3.

13.00 – 13.40

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Psihologija

Zdravstvena njega – opća

Biokemija

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Hitni medicinski postupci

Higijena – preventivna medicina

Hitni medicinski postupci

4.

13.55 – 14.35

SRZ

Psihologija

Zdravstvena njega – opća

Biokemija

Hitni medicinski postupci

Radiologija

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

5.

14.40 – 15.20

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Hitni medicinski postupci

SRZ

Go to Top