Accessibility Tools

Popis udžbenika

Popis udžbenika2024-04-11T10:33:45+00:00

POPIS UDŽBENIKA ZA 1. RAZRED

HRVATSKI JEZIK
KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1 (za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola: odabrana poglavlja)
KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2 (za drugi razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola: odabrana poglavlja) Dragica Dujmović-Markusi, Terezija, Sandra Rosseti-Bazdan, Profil Klett d.o.o.
FON-FON 1 i FON-FON 2 (odabrana poglavlja) + radna bilježnica Dragica Dujmović Markusi, Profil Klett d.o.o.

ENGLESKI JEZIK FORWARD 1: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajem u prvom razredu gimnazija i srednjih četverogodišnjih škola Anica Gregović, Melita Jurković, Aleksandra Pavličević, ŠK + radna bilježnica

NJEMAČKI JEZIK DEUTSCH IST KLASSE! 1 : udžbenik njemačkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajem u prvome razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. i 9. godina učenja Irena Lasić Bilić, Željka Brezni, ŠK – radni udžbenik + radna bilježnica

LATINSKI JEZIK ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE: udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole 1. i 2. godina učenja, I. Bekavac-Basić, F. Međeral, ŠK + radna bilježnica

MATEMATIKA MATEMATIKA 1, udžbenik za prvi razred medicinskih i srodnih škola (2 ili 3 sata nastave tjedno) Bernardica Bakula, Sanja Varošanec, ELEMENT, d.o.o.

KEMIJA OSNOVE OPĆE KEMIJE: udžbenik kemije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola, Sonja Rupčić‑Pletelinc, Frances Novosel, ŠK

BIOLOGIJA BIOLOGIJA 1: udžbenik iz biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola, Gabrijela Marin, Mirko Jamnicki Dojmi, ŠK + radna bilježnica

FIZIKA FIZIKA 1: udžbenik za 1. razred srednje škole s dvogodišnjim programom fizike, Tatjana Roginić, ŠK

POVIJEST HRVATSKA I SVIJET: udžbenik za 1. razred 4.-godišnje strukovne škole,  Stjepan Bekavac, Tomislav Šarlija, ALFA

GEOGRAFIJA GEOGRAFIJA 1, udžbenik geografije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola, Mladen Maradin, Harmenegildo Gall, ŠK

GEOGRAFSKI ATLAS ZA GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE, Snježana Haiman, Krunoslav Popović, geografski atlas, ŠK-HŠK

INFORMATIKA RAČUNALSTVO: udžbenik računalstva s višemedijskim nastavnim materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama – dvogodišnji program učenja, Darko Grundler, Sandra Šutalo, ŠK

VJERONAUK DOĐI I VIDI 1: udžbenik katoličkog vjeronauka u prvom razredu gimnazija i strukovnih škola Marin Periš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić, Salesiana

ETIKA ETIKA 1 – NOVI PUTEVI, udžbenik etike s dodatnim digitalnim sadržajem prvom razredu gimnazija i srednjih škola Igor Lukić, Marina Katinić, Marko Zec, ŠK

IZBORNI PREDMETI

ENGLESKI JEZIK THINK A2 : udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajem u prvom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola – drugi strani jezik Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones, ŠK + radna bilježnica

NJEMAČKI JEZIK ZWEITE.SPRACHE@DEUTSCH.DE 1. udžbenik njemačkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajem u prvom razredu gimnazije i strukovnih škola, 1. i 6. godina učenja Irena Horvatić Bilić, Irena Lasić, radni udžbenik, ŠK + radna bilježnica

POPIS UDŽBENIKA ZA 2. RAZRED

HRVATSKI JEZIK
KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3 i KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4 (odabrana poglavlja) Dragica Dujmović-Markusi, Terezija Pavić-Pezer, Sandra Rosseti-Bazdan Profil Klett, d.o.o.
FON-FON 3 i FON-FON 4 (odabrana poglavlja) + radne bilježnice Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer, Profil Klett, d.o.o.

ENGLESKI JEZIK FORWARD 2: udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajem u drugom razredu gimnazija i srednjih četverogodišnjih škola Anica Gregović, Melita Jurković, Aleksandra Pavličić, ŠK + radna bilježnica

NJEMAČKI JEZIK DEUTSCH IST KLASSE! 2: udžbenik njemačkog jezika s dodatnim digitalnim sadržajem u drugom razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 7 i 10. godina učenja Mihaela Cerovečki Benković,, Melani Brezak + radna bilježnica

LATINSKI JEZIK ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE: udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole 1. i 2. godina učenja, Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral, ŠK + radna bilježnica

MATEMATIKA MATEMATIKA 2: udžbenik matematike u drugom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno, 1. i 2. dio Ivan Matić, Jurica Barišin, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marija Mišurac, Robert Gortan, Mesna Vujasin Ilić, Željka Dijanić, ŠK

KEMIJA OSNOVE ANORGANSKE I ORGANSKE KEMIJE: udžbenik kemije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola, Sonja Rupčić-Petelinc, Zoran Weichmacht, Frances Novosel, ŠK

BIOLOGIJA BIOLOGIJA 2: udžbenik biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola, Sonja Mikulić, Mišo Rašan, Dalibor Sumpor, ŠK + radna bilježnica

FIZIKA FIZIKA 2, udžbenik za 2. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike, Tatjana Roginić, ŠK

POVIJEST HRVATSKA I SVIJET 2: udžbenik za 2. razred strukovnih škola, Miroslav Akmadža, Mario Jareb, Zdenko Radelić, Robert Skenderović, ALFA

GEOGRAFIJA GEOGRAFIJA 2, udžbenik geografije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola, Martina Jakovčić, ŠK

INFORMATIKA RAČUNALSTVO: udžbenik računalstva s višemedijskim nastavnim materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama – dvogodišnji program učenja, Darko Grundler, Sandra Šutalo, ŠK

VJERONAUK DOĐI I VIDI 2: udžbenik katoličkog vjeronauka za drugi razred srednjih škola Ivo Džeba, Mario Milovac, Hrvoje Vargić, Šime Zupčić, Salesiana

ETIKA ETIKA 2 – TRAGOVIMA ČOVJEKA: udžbenik etike s dodatnim digitalnim sadržajem u drugom razredu gimnazija i srednjih škola Igor Lukić, Marko Zec, Zlata Paštar, KS

IZBORNI PREDMETI

ENGLESKI JEZIK THINK B1:udžbenik engleskog jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u 2. ili 3. razredu gimnazija i četvrogodišnjih strukovnih škola : drugi strani jezik + radna bilježnica Herbert Puchta, Jeff Stanks, Peter Lewis-Jones, ŠK + radna bilježnica

NJEMAČKI JEZIK ZWEITE.SPRACHE@DEUTSCH.DE 2 : udžbenik njemačkog s dodatnim digitalnim sadržajem u drugom razredu gimnazija i strukovnih škola, 2. i 7. godina učenja Irena Horvatić Bilić, Irena Lasić, ŠK + radna bilježnica

POPIS UDŽBENIKA ZA 3. RAZRED

Uz udžbenike učenici moraju imati i Dnevnik praćenja tijekom vježbi za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra / tehničar opće njege, UT-XI-4-78/4, koji se može kupiti u Narodnim novinama.

PSIHOLOGIJA: udžbenik za 3. razred srednjemedicinske škole za zanimanje med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Predrag Zarevski, Mladen Havelka, ŠK

NAČELA POUČAVANJA: udžbenik u trećem razredu srednje med. škole za zanimanje med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Zlatica Šimunović, Tatjana Papst, ŠK

ETIKA U SESTRINSTVU: udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege,Nada Prlić, ŠK

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA, udžbenik za 1. razred srednjih medicinskih škola, Nataša Kovačić, Ivan Krešimir Lukić, MN

MEDICINSKA BAKTERIOLOGIJA, VIROLOGIJA I PARAZITOLOGIJA: udžbenik za zanimanje med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege (3. razred) i zdravstvena zanimanja, Zdenko Volner, ŠK

BIOKEMIJA: udžbenik biokemije u trećem razredu srednje medicinske škole, Ivana Weygand Đurašević, Vesna Petrović-Peroković, Donatella Verbanac, ŠK

OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE: udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje med. sestra opće njege / med. tehničar opće njege, Nada Prlić, ŠK

ZDRAVSTVENA NJEGA – OPĆA, udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje med. sestra opće njege/ med. tehničar opće njege, Nada Prlić, ŠK

ZDRAVSTVENA NJEGA ZDRAVOG DJETETA I ADOLESCENTA: udžbenik za treći razred medicinske škole za zanimanje med. sestra opće njege/ med. tehničar opće njege, Aleksandra Vidoša, Iva Filipušić, Mate Maretić, MN

IZBORNI PREDMETI

PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA U SESTRINSTVU

PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA U SESTRINSTVU : udžbenik za treći razred med. škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege, Mirjana Kozina, Višnja Vičić-Hudorović, ŠK

HRVATSKI ZNAKOVNI JEZIK

HRVATSKI ZNAKOVNI JEZIK: udžbenik s dodatnim digitalnim sadržajima za treći razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege, Višnja Pranjić, ŠK

OSNOVE FIZIKALNE I RADNE TERAPIJE

FAKULTATIVNA NASTAVA

HRVATSKI JEZIK

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1, D. Dujmović-Markusi, PROFIL

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2, Dragica Dujmović-Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan, PROFIL

FON-FON 1, FON-FON 2 Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer; PROFIL

MATEMATIKA

MATEMATIKA 1 – 1. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola, Branimir Dakić, Neven Elezović, Element

MATEMATIKA 1 – 2. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola, Branimir Dakić, Neven Elezović, Element

MATEMATIKA 2 – 1. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola, Branimir Dakić, Neven Elezović, Element

MATEMATIKA 2 – 2. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola, Branimir Dakić, Neven Elezović, Element

MATEMATIKA 3 : udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno, 1. i 2. Dio, Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić, ŠK

ENGLESKI JEZIK SOLUTIONS THIRD EDITION UPPER-INTERMEDIATE : Class book with eBook : udžbenik engleskog jezika za 2. i/ili 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 3. godina učenja ili 8. godina učenja; 2. i/ili 3. razred jezičnih gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 10. i 11. godina učenja, Tim Falla, Paul A. Davies Oxford University Press, OELT Limited Podužnica u Republici Hrvatskoj

NJEMAČKI JEZIK DEUTSCH IST KLASSE! 3 : udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 8. i 11. godina učenja, Željka Brezni, Helga Kraljik, ŠK

POPIS UDŽBENIKA ZA 4. RAZRED

Uz udžbenike učenici moraju imati i Dnevnik praćenja tijekom vježbi za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra / tehničar opće njege, UT-XI-4-78/4, koji se može kupiti u Narodnim novinama.

SOCIOLOGIJA, Nenad Fanuko, Profil Klett

PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA, Valerija Blažičević, Ivan Damjanov, MN

BIOFIZIKA: udžbenik za 4. razred srednje medicinske škole za zanimanje med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Sanja Dolanski Babić, Tatjana Roginić, ŠK + radna bilježnica

RADIOLOGIJA: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege, Kristina Potočki, Maja Hrabak-Paar, Goran Pavliša, MN

FARMAKOLOGIJA: za srednje medicinske i zdravstvene škole, Ileana Linčir, MN

SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO I PRAVNI ASPEKTI SKRBI nema udžbenika

NAČELA ADMINISTRACIJE: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege medicinski tehničar opće njege, Ivica Matić, Josipa Kern, Nikolina Matić, ŠK

HIGIJENA – PREVENTIVNA MEDICINA: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege, Darko Ropac, Dinko Puntarić, MN

ZDRAVSTVENA NJEGA 3 – ZDRAVSTVENA NJEGA INTERNISTIČKIH BOLESNIKA: udžbenik za 3. razred srednjih medicinskih škola, Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sandra Franković, Teodora Not, ŠK

ZDRAVSTVENA NJEGA 3. – ZDRAVSTVENA NJEGA NEUROLOŠKIH I INFEKTIVNIH BOLESNIKA TE STARIJIH OSOBA, udžbenik za 3. razred srednjih medicinskih škola, Nada Prlić, Vera Rogina, Branka Muk, ŠK

ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA – OPĆA: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Sonja Kalauz, MN

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNOG DJETETA I ADOLESCENTA: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Iva Filipušić, Ivana Horvat, Monika Lovrek Seničić, MN

ZDRAVSTVENA NJEGA U ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA: udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole, Suzana Ribarić, Aleksandra Vidoša, MN

IZBORNI PREDMETI

MEDICINSKA SESTRA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI – nema udžbenika

HITNI MEDICINSKI POSTUPCI: udžbenik za četvrti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege, Danijela Paškov, Sandra Samošćanec, MN

KRONIČNE RANE nema udžbenika

FAKULTATIVNA NASTAVA

HRVATSKI JEZIK:

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3 Dragica Dujmović-Markusi, Sandra Rosseti-Bazdan, Profil Klett

FON-FON 3, Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer, Profil Klett

MATEMATIKA

MATEMATIKA 3 – 1. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola, Branimir Dakić, Neven Elezović, Element

MATEMATIKA 3 – 2. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola, Branimir Dakić, Neven Elezović, Element

MATEMATIKA 3 : udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno, 1. i 2. Dio, Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić, ŠK

ENGLESKI JEZIK SOLUTIONS THIRD EDITION UPPER-INTERMEDIATE : Class book with eBook : udžbenik engleskog jezika za 2. i/ili 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 3. godina učenja ili 8. godina učenja; 2. i/ili 3. razred jezičnih gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 10. i 11. godina učenja, Tim Falla, Paul A. Davies Oxford University Press, OELT Limited Podužnica u Republici Hrvatskoj

NJEMAČKI JEZIK DEUTSCH IST KLASSE! 3 : udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 8. i 11. godina učenja, Željka Brezni, Helga Kraljik, ŠK

POPIS UDŽBENIKA ZA 5. RAZRED

Uz udžbenike učenici moraju imati i Dnevnik praćenja tijekom vježbi za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra / tehničar opće njege, UT-XI-4-78/4, koji se može kupiti u Narodnim novinama.

DIJETETIKA: udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje med. sestra opće njege / med. tehničar opće njege, Jasna Čerkez Habek i suradnici, MN

METODIKA ZDRAVSTVENOG ODGOJA: udžbenik u petom razredu med. škole za zanimanje med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Damjan Abou Aldan, ŠK

ZDRAVSTVENA NJEGA 3 – ZDRAVSTVENA NJEGA INTERNISTIČKIH BOLESNIKA: udžbenik za 3. razred srednjih medicinskih škola, Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sandra Franković, Teodora Not, ŠK

ZDRAVSTVENA NJEGA 3. – ZDRAVSTVENA NJEGA NEUROLOŠKIH I INFEKTIVNIH BOLESNIKA TE STARIJIH OSOBA, udžbenik za 3. razred srednjih  medicinskih škola, Nada Prlić, Vera Rogina, Branka Muk, ŠK

ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA – SPECIJALNA: udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege. Nada Prlić, ŠK

ZDRAVSTVENA NJEGA MAJKE: udžbenik u petom razredu med. škole za zanimanje med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Dubravko Habek, Katica Pecigoš-Kljuković, ŠK

ZDRAVSTVENA NJEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA: udžbenik u petom razredu med. škole za zanimanje med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Branka Muk, ŠK

ZDRAVSTVENA NJEGA STARIJIH OSOBA: udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege, Mirjana Kozina, Marijna Lukšić-Puljak,. ŠK

ZDRAVSVTENA NJEGA U KUĆI: udžbenik za peti razred medicinske škole za zanimanje med. sestra opće njege / med. tehničar opće njege, Vlatka Mrzljak, MN

IZBORNI PREDMETI

INSTRUMENTIRANJE

nema udžbenika

VJEŠTINE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U GIPSAONICI nema udžbenika

INTENZIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA

nema udžbenika

SESTRINSKA SKRB U JEDINICI ZA DIJALIZU

SESTRINSKA SKRB U JEDINICI ZA DIJALIZU: udžbenik za peti razred medicinske škole, za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, Božica Jurinec; MN

FAKULTATIVNA NASTAVA

HRVATSKI JEZIK

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4, Dragica Dujmović-Markusi, Terezija Pavić-Pezer, Sandra Rosseti-Bazdan, Profil Klett

FON-FON 4, Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer Profil Klett

MATAEMATIKA

MATEMATIKA 4 – 1. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred gimnazije, Branimir Dakić, Neven Elezović, Element

MATEMATIKA 4 – 2. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred gimnazije, Branimir Dakić, Neven Elezović, Element

ENGLESKI JEZIK SOLUTIONS THIRD EDITION UPPER-INTERMEDIATE : Class book with eBook : udžbenik engleskog jezika za 2. i/ili 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 3. godina učenja ili 8. godina učenja; 2. i/ili 3. razred jezičnih gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik, 10. i 11. godina učenja, Tim Falla, Paul A. Davies Oxford University Press, OELT Limited Podužnica u Republici Hrvatskoj

NJEMAČKI JEZIK DEUTSCH IST KLASSE! 3 : udžbenik njemačkoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima u trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 8. i 11. godina učenja, Željka Brezni, Helga Kraljik, ŠK

Joining Over 800,000 Students Enjoying Avada Education now

Become Part of Avada University to Further Your Career.

Go to Top