Accessibility Tools

Upisi

Upisi2024-04-10T19:16:10+00:00

Sve što trebate znati o prijavama i upisima u srednje škole za školsku godinu 2023./2024.

Bodovni prag za prijavu je 58 bodova

Predmeti koji se boduju su: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, biologija, kemija, fizika

Zadnji učenik na upisima 2022./2023. imao je 62.07 bodova, a 2023./2024. 58.66 bodova 

Ostale obavijesti možete pratiti na srednje.e-upisi.hr

Upisno povjerenstvo će vršiti upise __. srpnja 2024. godine od 09.00 do 16.00 sati u ljetnom upisnom roku. Službenu dokumentaciju koju dostavljate osobno dostavljate na lokaciju Pučko otvoreno učilište Zagreb (Ulica grada Vukovara 68.) u prostoriju zbornice škole.

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

1. Potpisana Upisnica u prvi razred

2. Liječnička svjedodžba Medicine rada (izdana od specijalista medicine rada – plaća se oko 40€)

Da bi učenik obavljao posao medicinske sestre i upisao naš program mora biti potpuno psihofizička zdrava osoba, što odgovorno potvrđuje liječnik Medicine rada. 

Zdravstveni zahtjevi su: uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

KONTRAINDIKACIJE su propisana od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta

Dokumentacija se može dostaviti osobno ili elektroničkim putem na e-adresu: upisi@skolamedvinogradska.hr. Sva propisana dokumentacija može se uslikati ili skenirati te poslati elektroničkim putem.

Prilikom dostavljanja dokumentacije elektroničkim putem, učenik ili roditelj/skrbnik mora se izjasniti o odabiru jednog (glavnog) stranog jezika*, obaveznog izbornog predmeta (Vjeronauk ili Etika) te izbornog stranog jezika koji mora biti različit od glavnog stranog jezika.

Napomena:

Što se tiče dostavljanja originalne dokumentacije (upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis, a predani su elektroničkim putem), učenik ili roditelj/skrbnik je obavezan donijeti razredniku do kraja rujna 2023. godine.

* ispit iz stranog jezika polažu samo oni učenici koji taj jezik nisu učili obavezno u osnovnoj školi, a žele ga upisati kao prvi strani jezik. Termin za polaganje je _.7.2024.u 9.00 sati, a za učenike s teškoćama u razvoju je __.06.2024. u 9.00 sati.

Webinar o postupku upisa u srednje škole za roditelje/skrbnike i kandidate

PRVA STRUKOVNA KVALIFIKACIJA U RH: medicinska sestra opće njege/medicinskei tehničar opće njege

Budućim medicinskim sestrama/tehničarima srednjoškolsko obrazovanje traje pet godina. Dakle godinu dana duže u odnosu na druge srednjoškolce RH. Međutim bitno veći broj sati, izuzetan napor i opterečenje učenika kroz svih pet obrazovnih godina rezultira velikim bonusom, a to je Strukovna kvalifikacija: medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege.

Do produljenja obrazovanja medicinskih sestara dolazi zbog standardiziranja programa u skladu s odlukama Europske unije, a Hrvatska je prva zemlja koja započinje s primjenom petogodišnjeg programa obrazovanja.

Konkretno to znači da je standardiziran program po modelu 2+3, odnosno prve dvije godine se realizira općeobrazovni dio kurikuluma, a posljednje tri poučavaju se strukovni nastavni predmeti. Europski programi nalažu fond od 4.600 sati strukovne nastave.

Na inicijativu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izrađen je i donesen od strane  Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa petogodišnji Strukovni kurikulum. Za učenike koji se odluče školovati za medicinske sestre/tehničare neće značiti samo produljenje srednjoškolskog obrazovanja za godinu dana, već i produljenje školske godine za dva odnosno 3 tjedna. Fond od 4 600 sati zahtjeva izuzetno ozbiljan i kontinuirani rad cijelu nastavnu godinu. Dosadašnjih 1 100 sati godišnje, od sada zamjenjuje 1 530 sati. U praksi će to značiti da će učenici imati tjedno opterećenje od 38 do 42 sata (ili više – ako odaberu dodatnu nastavu opće obrazovnih nastavnih predmeta potrebnih za polaganje ispita Državne mature) te će im nastavna godina trajati između 35 i 40 tjedana, ovisno o obrazovnoj godini.

Nakon dvije godine školovanja, općeobrazovne predmete zamjenjuju isključivo strukovni predmeti, odnosno kurikularno planiranje i programiranje realizacije strukovne nastave. Kurikularni pristup učenju i poučavanju, primjena teorije u praksi i realizacija predmetnih kurikuluma sadržajno u skladu i s primjenom u struci podiže kvalitetu obrazovanja naših učenika.

Na kraju pete godine učenici polažu Završni ispit  i stiču strukovnu kvalifikaciju, a ukoliko žele pristupaju i ispitima Državne mature.

UČENICIMA KOJI ŽELE VIŠE osiguravamo : dodatnu nastavu – 2 sata tjedno  iz opće obrazovnih nastavnih predmeta: hrvatski jezik, matematika i strani jezik, tijekom treće, četvrte i pete godine što im omogućava dobru pripremu i za ispite Državne mature.

Cijelo petogodišnje obrazovanje je izuzetno zahtjevno, zahtjeva kontinuirani rad, izuzetno dobro razvijene radne navike učenika te posebnu motiviranost za zanimanje medicinska sestra/tehničar. Na prvi pogled program obrazovanja u trajanju od pet godina izgleda kao produljenje školovanja, međutim ne treba zaboraviti da učenik stiče strukovnu kvalifikaciju koja mu omogućava samostalan rad u zdravstvenoj ustanovi i veliku mogućnost zapošljavanje odmah nakon završetka obrazovnog programa i to diljem EU.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Upisi u školsku godinu 2024./2025.  

Strukovni kurikulum za strukovnu kvalifikaciju :

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Trajanje  obrazovanja: 5 godina

Broj razrednih odjela: 4

Broj učenika I.razreda: 104

Bodovni prag: 58 bodova

Potvrda upisa u prvi razred: __.07.2024. od 09.00 – 16.00

Mjesto: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Pučko otvoreno učilište Ulica grada Vukovara 68. ili poslati skenirane dokumente na email: upisi@skolamedvinogradska.hr

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

1. Potpisana Upisnica u prvi razred

2. Liječnička svjedodžba Medicine rada (izdana od specijalista medicine rada – plaća se oko 40€)

Da bi učenik obavljao posao medicinske sestre i upisao naš program mora biti potpuno psihofizička zdrava osoba, što odgovorno potvrđuje liječnik Medicine rada. 

Zdravstveni zahtjevi su: uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

KONTRAINDIKACIJE su propisana od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta

3. dokazi o ostvarivanju prava posebnog elementa vrednovanja kandidata – dodatni bodovi


Izbor učenika obavljamo temeljem sljedećih elemenata:

  • Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja 4 razreda osnovnog obrazovanja

  • uspjeh iz nastavnih predmeta: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, kemija i biologija  u 7. i 8. razredu

Nastava prve i druge godine odvija se na lokaciji:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB, Ulica grada Vukovara 68., u jutarnjem turnusu: 8.00 – 14.00

Nastava treće, četvrte i pete godine odvija se na lokaciji: privremena lokacija Ulica grada Vukovara 68., u popodnevnom turnusu:11.30 – 16.05.

Opis postupaka

Datum

• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

29.5. – 26.6.2023.

• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

26.6.2023.

• Početak prijava redovitih učenika u sustav

29.5.2023.

• Početak prijava obrazovnih programa

28.6.2023.

• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

2.7.2023.

• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

03.07.2022. u 9.00h

• Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

6.7.2023.

• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

7.7.2023.

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

6.7.2022.

• Završetak prijava obrazovnih programa

7.7.2022.

• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

6.7.2023.

• Objava konačnih ljestvica poretka

10.7.2023.

• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

11.7.2023. 0d 9.00 do 16.00

12.7.2023. 0d 9.00 do 13.00.

• Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

14.7.2023.

• Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

7.8.2023.

Joining Over 800,000 Students Enjoying Avada Education now

Become Part of Avada University to Further Your Career.

Go to Top