Accessibility Tools

Termini prijema

Termini prijema2024-04-16T16:40:43+00:00

TJEDNE INFORMACIJE RAZREDNIKA

školske godine 2023./2024.

Razred

Razrednik

Dan u tjednu

Vrijeme

1.a

 Videk Ivan

Srijeda

11.10 – 11.50

1.b

 Dolić Janja

Četvrtak

10.25 – 11.05

1.c

 Škoton Jelka

Utorak

10.25 – 11.05

1.d

 Radolfi Culej Fani

Ponedjeljak

10.25 – 11.05

2.a

 Zagajšak Dražen

Srijeda

9.30 – 10.10

2.b

 Matković Claudia

Petak

10.30 – 11.00

2.c

 Šolić Lidija

Četvrtak

11.10 – 11.50

2.d

 Gverić Lana Antonia

Ponedjeljak

9.30 – 10.10

3.a

 Trnčević Martina

Utorak

14.40 – 15.20

3.b

 Jurlić Frane

Srijeda

10.25 – 11.05

3.c

 Pišćenec Ivana

Četvrtak

10.45 – 11.30

3.d

 Kos Marina

Utorak

12.00 – 12.40

4.a

 Pavešić Petar

Utorak

9.30 – 10.10

4.b

 Šimunčić Mihaela

Ponedjeljak

12.20 – 13.00

4.c

 Karabegović Alma

Srijeda

15.20 – 16.00

4.d

 Cipčić Snježana

Petak

10.50 – 11.30

5.a

 Tomić Ana

Utorak

10.45 – 11.30

5.b

 Briski Sonja

Utorak

11.30 – 12.10

5.c

 Spahija Mirjana

Utorak

13.40 – 14.20

5.d

 Mutić Ana

Utorak

10.45 – 11.30

TERMINI PRIJEMA RODITELJA VINOGRADSKA – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, Ulica grada Vukovara 68.

Termini konzultacija s predmetnim nastavnicima za školsku godinu 2023./2024.

R.b

Prezime i ime

Dan

Vrijeme

1.

Antičević Tatjana

Utorak

9.00 – 9.40

2.

Antunović Dajana

Utorak

12.10 – 12.50

3.

Avgustinović Suzana

Utorak

14.00 – 14.40

4.

Bašić Daniel

Srijeda

11.50 – 12.35

5.

Birmili Davorka

Četvrtak

13.30 – 14.10

6.

Božić Josip

Ponedjeljak

11.30 – 12.10

7.

Briski Sonja

Utorak

11.30 – 12.10

8.

Cipčić Snježana

Petak

10.50 – 11.30

9.

Durlen Stanić Ksenija

Ponedjeljak

10.10 – 10.50

10.

Dolić Janja

Četvrtak

10.25 – 11.05

11.

Fruk Marinković Marina

Ponedjeljak

12.30 – 13.10

12.

Fučkar Gordana

Četvrtak

16.05 – 16.45

13.

Golub Anđelko

Ponedjeljak

11.10 – 11.50

14.

Grgić Vedrana

Ponedjeljak

13.00 – 13.45

15.

Grgurević Ines

Petak

11.00 – 11.40

16.

Gverić Lana Antonia

Ponedjeljak

9.30 – 10.10

17.

Hohnjec Dunja

Petak

12.15 – 12.55

18.

Horvat Ivana

Srijeda

16.05 – 16.45

19.

Jurlić Frane

Srijeda

10.25 – 11.05

20.

Karabegović Alma

Srijeda

15.20 – 16.00

21.

Kičić Miroslava

Petak

11.00 – 11.40

22.

Koraj Irena

Ponedjeljak

11.00 – 11.30

23.

Kos Marina

Utorak

12.00 – 12.40

24.

Krkić Aida

Ponedjeljak

10.50 – 11.30

25.

Lovrek Seničić Monika

Četvrtak

10.45 – 11.30

26.

Ljubić Zdravka

Četvrtak

10.25 – 11.05

27.

Major Gordana

Srijeda

12.15 – 12.55

28.

Martinis Lamešić Dalia

Srijeda

13.55 – 14.35

29.

Matković Claudia

Petak

10.30 – 11.00

30.

Meczner Anamarija

Utorak

13.00 – 13.40

31.

Mlinar Maja

Ponedjeljak

13.00 – 13.40

32.

Mutić Ana

Utorak

10.45 – 11.30

33.

Pavešić Petar

Utorak

9.30 – 10.10

34.

Petrović Martina

35.

Pišćenec Ivana

Četvrtak

10.45 – 11.30

36.

Protić Dubravka

Utorak

13.00 – 13.40

37.

Radolfi Culej Fani

Ponedjeljak

10.25 – 11.05

38.

Razum Josip

Utorak

11.10 – 11.50

39.

Senhadji Ivana

Ponedjeljak

14.00 – 14.40

40.

Spahija Mirjana

Utorak

13.40 – 14.20

41.

Šestak Mirjana

Ponedjeljak

13.55 – 14.35

42.

Šimunčić Mihaela

Ponedjeljak

12.20 – 13.00

43.

Škoton Jelka

Utorak

10.25 – 11.05

44.

Šolić Lidija

Četvrtak

11.10 – 11.50

45.

Štih Čulig Tanja

46.

Tomić Ana

Utorak

10.45 – 11.30

47.

Tomljenović Sanja

Ponedjeljak

13.20 – 14.00

48.

Trnčević Martina

Utorak

14.40 – 15.20

49.

Videk Ivan

Srijeda

11.10 – 11.50

50.

Zagajšak Dražen

Srijeda

9.30 – 10.10

Go to Top