Accessibility Tools

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka2024-04-09T14:44:11+00:00

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation), Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska 29 u Zagrebu usvojila je smjernice za implementaciju GDPR-a u vidu Politike o zaštiti privatnosti.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka dozvoljeni su isključivo kada postoji zakonska obveza ili obveza temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dozvoljene uz jasnu privolu vlasnika ili njihovih opunomoćenika. Podaci moraju biti točni i potpuni te razmjerni svrsi u koju se obrađuju. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku će se pružiti informacija o njegovom identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole.

Svaki Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu.
Obrasci zahtjeva za pristup osobnim podacima koji se obrađuju u informacijskom sustavu Škole za medicinske sestre Vinogradska, njihov ispravak, brisanje i prenosivost mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Škole za medicinske sestre Vinogradska putem slijedećeg linka

http://www.skolamedvinogradska.hr/zastita-osobnih-podataka-dokumenti

ili osobnim dolaskom u Školu koja se nalazi na adresi Vinogradska 29 u Zagrebu.

Zahtjev se može predati osobno ili postali poštom na istu adresu s naznakom “Službenik za zaštitu osobnih podataka”.

Također se može dostaviti putem elektroničke pošte na adresu:

sms@skolamedvinogradska.hr

Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Vinogradska 29

10 000 Zagreb

Tel.: +385 (1) 3768 457

E-mail: sms@skolamedvinogradska.hr

Go to Top