Accessibility Tools

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja2024-04-18T07:29:39+00:00

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

Vijeće roditelja raspravlja o: modelima koji će unaprijediti odgojno-obrazovni program, rezultatima uspjeha učenika na kraju školske godine, izostancima učenika, odgojnim mjerama i drugim pitanjima od interesa učenika.

Vijeće roditelja predlaže: aktivnosti koje će doprinijeti boljem uspjehu učenika, izvannastavne aktivnosti učenika, izvanškolske aktivnosti učenika, aktivnosti kojima će Škola aktivno sudjelovati u životu uže i šire društvene zajednice, aktivnosti od interesa učenika, aktivnosti od interesa škole općenito

VIJEĆE RODITELJA / školska godina 2023./2024.

Razred Ime i prezime roditelja

1.a

Mirko Budimir

1.b

Marijana Dobrovolec

1.c

Nikola Loknar

1.d

Ana Gracin

2.a

Ivona Paurović

2.b

Mirjana Čuček

2.c

Marija Jelinić

2.d

Maja Blažević

3.a

Danijela Klemenčić

3.b

Zvonko Pataran

3.c

Nikola Juren

3.d

Ksenija Maduna

4.a

Ana Prugovečki

4.b

Monika Šavorić

4.c

Viktorija Taboršak

4.d

Žana Galić

5.a

Mirjana Grab

5.b

Mirjana Radić

5.c

Aleksandra Ognjena Herjavić

5.d

Jela Kutlić

Go to Top