Accessibility Tools

Vijeće učenika

Vijeće učenika2024-04-09T15:57:35+00:00

PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika svake godine donosi program rada i izvješće o radu za proteklu školsku godinu sa prijedlogom mjera za poboljšanje.

Izvješće o radu podnose članovi Vijeća učenika u svojim razrednim odjelima u školskom listu i na oglasnoj ploči škole.

VIJEĆE UČENIKA (2023./2024.)

Razred Ime i prezime roditelja Ime i prezime učenika

1.

1.A

Karla Sviben

2.

1.B

Janko Beroš

3.

1.C

Hrvoje Gruber

4.

1.D

Ana Tašner

 5.

2.A

Nika Jušić

6.

2.B

Lovro Martić

7.

2.C

Mislav Jelinić

8.

2.D

Andrea Klarić

9.

3.A

Viktoria Klemenčić

10.

3.B

Mateo Valentić

11.

3.C

Magdalena Ćosić

12.

3.D

Sara Samuela Klapčić

13.

4.A

Leda Rogić

14.

4.B

Anja Đurinić

15.

4.C

Magdalena Slišurić

16.

4.D

Mia Kamenjašević

17.

5.A

Tringa Brahaj

18.

5.B

Niko Blaga

19.

5.C

Donatelo Tiomoleon Herjavić

20.

5.D

Lea Bjelokapić

Go to Top