Accessibility Tools

O nama

O nama2024-04-21T09:08:15+00:00

Dragi učenici,

odabrali ste plemenito zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege. Odabrali ste i školu koja će vam osigurati potrebna znanja i vještine na najkvalitetniji način. Odabrali ste nas, školu kojoj je sestrinstvo središte interesa već više od 50 godina, Školu za medicinske sestre Vinogradska.

Birali ste između mnogo škola i možda se sada pitate jeste li ispravno odlučili? Ne sumnjajte, odabir je pravi! Niste pogriješili! To vam mogu jamčiti iz vlastitog iskustva. Naime, davne 1989. godine postala sam medicinska sestra, upravo u ovoj, našoj školi. Mnogo se toga od tada promijenilo. Nema više štirkanih pregača ni štirkanih kapica na glavi, nema niti borosana. Promijenio se naziv, promijenila se dužina trajanja obrazovanja, promijenila se i lokacija rada za prve i druge razrede. Međutim, prepoznatljiva kvaliteta obrazovanja koju naša škola pruža je nepromjenjiva i stalna. Nastavnici naše škole su mentori učenicima, mentori studentima zagrebačkog Sveučilišta, autori udžbenika, recenzenti udžbenika, članovi povjerenstava za prosudbu udžbenika, predavači na sveučilištima i veleučilištima, članovi povjerenstava za polaganje stručnih ispita, članovi stručnih radnih skupina za ispravljanje ispita državne mature, članovi radnih povjerenstava na državnoj razini. Svi strukovni nastavnici zdravstvenih škola u Hrvatskoj polažu stručni ispit upravo u našoj školi. Također, Škola je baza Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zavidnu razinu stručnih kompetencija naših učenika osiguravaju predani nastavnici koji se trude osigurati uspjeh baš svakom učeniku. Svaki nam je učenik važan. Zbog toga primjenjujemo individualiziran pristup svakom učeniku, uz potpuno poštovanje njegove osobnosti, ovisno o njegovim mogućnostima i afinitetima.

Naša škola osigurava i programe fakultativne nastave matematike, hrvatskog jezika i stranog jezika tijekom treće, četvrte i pete godine školovanja. Ovi programi pružaju mogućnost nastavka školovanja na veleučilištima ili sveučilištima diljem Hrvatske.

Iako nemamo idealne prostorne i materijalne uvjete, imamo NAS; vas učenike, vaše roditelje i nastavnike. Školu ne čine samo lijepa zgrada, uređene učionice i prostrani hodnici, već prije svega ljudi koji u njoj borave. U školi se njeguje partnerski odnos svih sudionika odgojno- obrazovnog procesa. Sinergija učenika i nastavnika u suradnji s roditeljima čvrst je temelj uspješnosti i izvrsnosti koje gradimo.

Nastavit ćemo dugogodišnju tradiciju njegovanja pozitivnog i poticajnog školskog ozračja kao i međusobnog uvažavanja te poticanja vlastite odgovornosti. I dalje ćemo se truditi biti škola u kojoj ćete zadovoljiti intelektualnu znatiželju, slobodno iznositi vlastite stavove i razmišljanja, uz istovremeno uvažavanje različitosti. Bit ćemo i dalje škola koja će osiguravati razvoj svih vaših potencijala. Škola u kojoj ćete rado boraviti. Škola koja će vas pripremiti za sve izazove društva i tržišta rada.

Želim vam da se u našoj školi osjećate kao u svom domu jer ona to je, u pravom smislu riječi.

Hvala na ukazanom povjerenju, mi ćemo ga opravdati!

Vaša ravnateljica

dr. sc. Višnja Pranjić

Škola je osnovana 1959. godine Rješenjem Skupštine Grada Zagreba i registrirana u Okružnom Privrednom sudu Grada Zagreba pod nazivom “Škola za medicinske sestre” sa sjedištem u Zagrebu, Vinogradska 29.

Do 1977. godine djelovala je samostalno, no nakon provedene reforme srednjeg školstva udružila se u Zdravstveni obrazovni centar sa sjedištem u Zagrebu, Medvedgradska 55.

Nakon punih 14 godina Škola ponovno postaje samostalna, te 1991. godine dobiva naziv Škola za medicinske sestre Vinogradska.

Tijekom više od pet desetljeća svoga postojanja obrazovane su brojne generacije vrsnih sestara -tehničara koristeći prednost okružja Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” čiji su liječnici, i medicinske sestre uključeni u održavanje većeg dijela strukovne nastave.

USTROJSTVO:

Broj razrednih odjela : 20

Broj učenika: 520

Broj zaposlenih: 60 stalnih (53 nastavnika) i 20 vanjskih suradnika – liječnika i diplomiranih medicinskih sestara

Upravno tijelo: Školski odbor

Poslovodni stručni voditelj: Ravnateljica

Stručna služba: dvije pedagoginje, psihologinja

Stručno vijeće, Nastavničko vijeće, Razredna vijeća, Vijeće nastavnika jezika, Vijeće društvenih predmeta, Vijeće medicinske grupe predmeta, Vijeće zdravstvene njege, Vijeće učenika, Vijeće roditelja

Tajništvo: tajnik, računovođa, administrator

Tehnička služba: domar, spremačice

LOKACIJA: Vinogradska 29, Ulica grada Vukovara 68.,Zagreb

Škola je locirana u krugu Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” što osigurava povoljne uvjete za odgoj i obrazovanje učenika – budućih zdravstvenih djelatnika. Ta povezanost sa bolnicom osigurava visoke kvalitativne uvjete za organizaciju nastave, ali i za racionalno korištenje radnog vremena učenika.
Klinički odjeli su nastavne baze škole, a liječnici i diplomirane medicinske sestre aktivno sudjeluju u nastavnom procesu.

Nastava prve dvije godine realizira se na lokaciji : Pučko otvoreno učilište, Ulica grada Vukovara 68. u prvoj smjeni od 8.00 sati do 14.00 sati

LOKACIJA REALIZACIJE NASTAVE:

PRVE DVIJE GODINE Pučko otvoreno učilište , Ulica grada Vukovara 68.

TREĆA/ČETVRTA/PETA GODINA OBRAZOVANJA na lokaciji Pučko otvoreno učilište , Ulica grada Vukovara 68. zbog obnove zgrade Škole na lokaciji Vinogradska cesta 29.

Nastavne baze Škole: Nastava strukovnog dijela programa realizira se na odjelima, ambulantama te laboratorijima KB “Sestre milosrdnice”, ali i drugih zdravstvenih ustanova Grada.

KBC “Sestre milosrdnice” : Klinika za unutarnje bolesti, Klinika za neurologiju, Klinika za ženske bolesti i porodništvo, Klinika za kirurgiju, Klinika za neurokirurgiju, Klinika za urologiju, Klinika za pedijatriju, Klinika za psihijatriju, Klnika za očne bolesti, Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinika za otorinolaringologiju i cervikofacijalne bolesti, Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije, Zavod za transfuzijsku medicinu

Ostale lokacije u Zagrebu KB “Merkur”, Klinika za plućne bolesti i Klinika za torakalnu kirurgiju Jordanovac, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Klinika za traumatologiju, Klinika za Dječje bolesti Zagreb, “Vuk Vrhovec” Sveučilišna klinika za dijabetes i ostale bolesti metabolizma, Klinika za tumore,Dječji vrtić Trešnjevka, Dom za starije i nemoćne osobe Centar, Dom zdravlja zapad, Sanatorij Čorluka, Poliklinika za reumatske bolesi, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “dr.Drago Čop”, KBC Zagreb/ Klinika za ženske bolesti i porode.

NASTAVNICI ŠKOLE

Škola u stalnom radnom odnosu ima 53 nastavnika:

tri doktorice znanosti
jedna magistra znanosti
4 nastavnika savjetnik
dvadesetčetiri nastavnika/ce mentora
1 izvrsna savjetnica
Nastavnice naše škole su :
autorice udžbenika u primjeni
recenzentice udžbenika i priručnika
članice radnih skupina Ministarstva ili ASOO
predavačice na Zdravstvenom veleučilištu
članice Ispitnih povjerenstava na državnim stručnim ispitima nastavnika zdravstvenih škola RH
članice ispitnih povjerenstava na državnim ispitima medicinskih sestara /tehničara pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi

Škola je vježbaonica za Katoličko bogoslovni fakultet, Filozofski fakultet, a profesori su mentori studentima.

Državni ispiti strukovnih nastavnika (medicinske sestre i liječnici) zdravstvenih škola RH odvijaju se u našoj ustanovi.

Nastavničko vijeće za šk.god. 2023./2024.

R.b Ime i prezime razrednika Odjel

1.

Ivan Videk (zamjena: Frane Jurlić)

1.a

2.

Janja Dolić (zamjena: Zdravka Ljubić)

1.b

3.

Jelka Škoton (zamjena: Sanja Tomljenović)

1.c

4.

Fani Radolfi Culej (zamjena: Janja Dolić)

1.d

5.

Dražen Zagajšak (zamjena: Vedrana Grgić)

2.a

6.

Claudia Matković (zamjena: Daniel Bašić)

2.b

7.

Lidija Šolić (zamjena: Anđelko Golub)

2.c

8.

Lana Antonia Gverić (zamjena: K. Durlen Stanić)

2.d

9.

Martina Trnčević (zamjena: Dajana Antunović)

3.a

10.

Frane Jurlić (zamjena: Suzana Avgustinović)

3.b

11.

Ivana Pišćenec (zamjena: Martina Petrović)

3.c

12.

Marina Kos (zamjena: Ines Grgurević)

3.d

13.

Petar Pavešić (zamjena: Miroslava Kičić)

4. a

14.

Mihaela Šimunčić (zamjena: Dalia Martinis Lamešić )

4. b

15.

Alma Karabegović (zamjena: Dunja Hohnjec)

4. c

16.

Snježana Cipčić (zamjena: Tatjana Antičević)

4.d

17.

Ana Tomić (zamjena: Ivana Senhadji)

5.a

18.

Sonja Briski (zamjena: Aida Krkić)

5.b

19.

Mirjana Spahija (zamjena: Ivana Horvat)

5.c

20.

Ana Mutić (zamjena: Maja Mlinar)

5.d

Naziv: Škola za medicinske sestre Vinogradska
Adresa Zagreb 10000, Vinogradska cesta 29
Vrsta ustanove Javna državna ustanova – srednja strukovna škola
Područje Zdravstvo
Obrazovni profil medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege
Program Redovni obrazovni program za stjecanje srednje stručne spreme
Trajanje programa pet godina
Registracija – mjesto Zagreb
Osnivanje – datum registracije

1959. – 17.3.1993.

OIB:13022141582 MB:03767213
Komunikacija Telefon: 091 233 3406 Pučko otvoreno učilište
e-pošta: sms@skolamedvinogradska.hr
Internet stranica: www.skolamedvinogradska.hr
Škola je:

Članica Hrvatske akademske istraživačke mreže CARnet
Baza za polaganje državnih ispita strukovnih nastavnika zdravstvenih škola RH
Vježbaonica za:

Filozofski fakultet

Teološko bogoslovni fakultet

Pedagoške akademije

Kineziološki

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

Knjižničarka: dr. sc. Milica Mikecin

e-mail: knjiznica@skolamedvinogradska.hr

RADNO VRIJEME

Vinogradska cesta 29 PONEDJELJAK 11.30 – 16.30

Pučko otvoreno učilište UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK , PETAK 8.00 – 13.00

Pravilnik o radu Školske knjižnice

Primjer donacije

USPJEH ZA SVE obilježavanje 60. godina rada Škole za medicinske sestre Vinogradska knjižničar ‒ organizator školskih proslava

Na stranici e-knjižnica možete vidjeti izdanja ljetopisa i infuzije trenutna i starija a ovdje u tablici je kratki rezime.

Ljetopis 21

Infuzija 20

Lokacija Vinogradska 29. ( za više informacija klikni na sliku) TRENUTNO NA LOKACIJI ULICA GRADA VUKOVARA 68.

Go to Top