Accessibility Tools

Kontakt

Kontakt2024-04-11T09:18:13+00:00

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Poštovani učenici, roditelji, zainteresirani. Obratite nam se i ovim putem! Rado ćemo vam odgovoriti na kontakt koji nam u poruci navedete.

Putem kontakt forme: Kontakt forma
e-mail: sms@skolamedvinogradska.hr

Tajništvo Škole
Rad sa strankama: ponedjeljak – petak: od 08,00 -14,00 sati

Tajnik: Lana Martinović, spec. admin. publ.
e-mail: tajnik@skolamedvinogradska.hr
mob: 091233 3406

Voditelj računovodstva: Dorotea Pikula
e-mail: racun@skolamedvinogradska.hr
mob: 091233 3406

Učenička referada
Zvjezdana Belina
e-mail: uc-referada@skolamedvinogradska.hr
mob: 091233 3406

STRUČNA SLUŽBA

Ravnateljica: Dr.sc.Višnja Pranjić
e-mail: ravnatelj@skolamedvinogradska.hr
mob: 0953771066

Pedagoginja: Cvita Pastuović Grljević, (otvoreni sat s roditeljima i učenicima)
e-mail: pedagog@skolamedvinogradska.hr
mob: 0953737967

Pedagoginja: Davorka Birmili, (otvoreni sat s roditeljima i učenicima)
e-mail: pedagog@skolamedvinogradska.hr
mob: 0953737967

Psihologinja: Ivana Merlin Veić-Sukreški, prof.
e-mail: psiholog@skolamedvinogradska.hr (otvoreni sat s roditeljima i učenicima)
mob: 0953737967

Knjižničarka: dr.sc. Milica Mikecin, prof.
e-mail: knjiznica@skolamedvinogradska.hr
mob: 0953977290

Zbornica
mob: 0953977290
Radno vrijeme: 08.00 – 14.00

VODITELJI NASTAVE

Ulica grada Vukovara 68.
Dubravka Protić, mag. med. techn., izvrsna savjetnica
mob: 0953977290

Termini konzultacija s roditeljima:
ponedjeljak  9.00 – 13.00 sati
utorak  10.00 – 11.30 sati
srijeda  8.00 – 10.30 sati

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Ulica grada Vukovara 68.
Tatjana Antičević, mag. med. techn., nastavnik savjetnik
mob: 0953977290

Vrijeme prijama stranaka:
utorak  8:00 – 11.00 sati
petak  8:00 – 11.00 sati

Go to Top