Accessibility Tools

Trudnoća: Izazovi u 21. stoljeću

Naziv projekta: Trudnoća: Izazovi u 21. stoljeću
OPIS Projekt financiraju Europske snage solidarnosti i odobrila ga je nacionalna Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Provodi se zajedno s partnerskom organizacijom Platypus. Promjene koje se žele postići ovim projektom su: kvalitetnija javna rasprava o trudnoći, poboljšanje zakonodavnog okvira, poštovanje postojećeg zakonskog okvira o prekidu trudnoće, poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.
RAZRED 4. b, d
ISHODI UČENJA Modul: Temeljne društvene znanosti u sestrinstvu

IU:

 • Objasniti važnost odgoja u stjecanju cjelokupnih čovjekovih mogućnosti
 • Znati čuvati profesionalnu tajnu
 • Primjenjivati načela sestrinske etike i poštovati čovjekovo pravo na izbor
Modul: Sestrinstvo u zajednici

IU:

 • Raditi sukladno zakonima države u kojoj radi
 • Pratiti promjene propisa
 • Primjenjivati suvremenu informacijsku tehnologiju
 • Uključiti se u zdravstveni odgoj pojedinca i zajednice.
Modul: Sestrinska skrb
IU:

 • Analizirati izvore podataka za planiranje osobnih postupaka
 • Sudjelovati u planiranju mjera i postupaka edukacije korisnika
 • Objasniti mjere zdravstvene zaštite žena
 • Prepoznati krizna stanja
Modul: Izborni modul

IU:

 • Sudjelovati pri prikupljanju informacija
 • Sudjelovati u komunikaciji sa stručnom javnošću i medijima
MPT ikt A.5.2., zdr A.5.1., osr C.5.2., osr C.5.4., uku A.4/5.1., uku C.4/5.3., goo B.2.2.,
VRIJEME TRAJANJA 100 sati
NASTAVNIK Višnja Pranjić, Monika Lovrek Seničić
MJESTO Škola za medicinske sestre Vinogradska, učenički domovi
KOMENTAR/OPAŽANJA

Projektni tim

Monika Lovrek Seničićmag.med.techn.
Višnja Pranjićdr. sc.

Ranije godine

Naziv projekta: Trudnoća Izazovi u 21. stoljeću

Nositelj projekta: Platypus

Partner projekta:  Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb

Voditeljica: Monika Lovrek Seničić

Sudionici: učenici prvog do petog razreda

Ciljevi projekta

 1. kvalitetnija javna rasprava o trudnoći
 2. poboljšanje zakonodavnog okvira
 3. poštovanje postojećeg zakonskog okvira o prekidu trudnoće
 4. poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom

Vremenik: Projekt Europskih snaga solidarnosti provodi se od 1.1.2023.-31.12.2023.

Ishodi projekta su:

 • Razviti komunikacijske vještine
 • Razviti strukovne vještine
 • Razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • Razviti socijalne kompetencije
 • Osvjestiti potrebu i važnost za cjeloživotnim obrazovanjem

Provodne faze projekta:

Tijekom prvih šest mjeseci projekta učenici će pohađati razne edukacije i organizirati radionice sa stručnjacima usko vezanima uz temu projekta. Nakon toga, sljedećih šest mjeseci učenici će napraviti vlastite materijale i načeno kroz predavanja i radionice podučiti ostale učenike škole.

Evaluacija: Projekt je iz Erasmus+ programa. Evaluacija projekta provodi se kroz Agenciju za mobilnost I programe EU.

Go to Top