Medicinska sestra, to sam ja

NAZIV PROJEKTA: Medicinska sestra, to sam ja

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Vinogradska

Voditeljica projekta: Monika Lovrek Seničić

Projektni tim:

 • Višnja Pranjić
 • Monika Lovrek Seničić
 • Ivana Horvat
 • Miroslava Kičić
 • Dubravka Trgovec

Sudionici:

grupa učenika „Štovatelji sestrinstva“

Cilj projekta je upoznati razna područja u kojima se mogu primijeniti kompetencije stečene obrazovanjem u sestrinstvu.

Vremenik:

projekt se realizira tijekom cijele nastavne godine u dogovoru s učenicima i voditeljicom projekta

Sadržajni ishodi projekta su:

 • razviti komunikacijske vještine
 • razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • razviti socijalne kompetencije
 • podići motivaciju za nastavak školovanja u sestrinstvu
 • razviti osjećaj pripadnosti sestrinstvu kao profesije
 • razviti zajedništvo i suradnju
 • prepoznati vlastite osobine i potencijal
 • planirati profesionalni put
 • podići svijest o važnosti cijeloživotnog učenja
 • približiti učenicima razne tehnologije

Opis projekta:

Projekt se provodi u Školi za medicinske sestre Vinogradska te Hrvatskoj udruzi medicinskih sestara, Hrvatskoj komori medicinskih sestara i zdravstvenim ustanovama. Učenici uz vodstvo pripremaju pitanja za medicinske sestre koje će posjetiti. Projektni tim odabire i dogovara sastanak sa medicinskim sestrama iz svih razina i područja sestrinstva. Nakon razgovora s medicinskim sestrama učenici pripremaju materijal koji će prezentirati mlađim učenicima, u obliku power point prezentacije ili filma.

Aktivnosti:

 • Objasniti učenicima zadatak
 • Odabrati medicinske sestre koje će učenici posjetiti
 • Dogovoriti posjetu učenika medicinskim sestrama
 • Posjetiti medicinske sestre i razgovarati s njima
 • Izraditi nadahnuti i motivirajući materijal za prezentaciju
 • Prezentirati izrađene materijale

 

Evaluacija projekta provodi se kroz prezentacije učenika o ostvarenim zaključcima nakon razgovora sa svim odabranim medicinskim sestrama.