Ljubav djeci prije svega

NAZIV PROJEKTA: Ljubav djeci prije svega

NOSITELJ: Društvo „naša djeca“

SUDIONICI: treći ili četvrti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska

CILJ: Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci.

Društvo „Naša djeca“ svake godine okuplja sve veći broj djece i odraslih kroz razne programske sadržaje i akcije.

Sudjelovanje učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska u ovoj akciji je odgojnog značaja i potiče učenike na aktivno sudjelovanje u kreativno-stvaralačkim radionicama za djecu i roditelje kojima se osvještava važnost svakodnevne primjene odredbi Konvencije UN-a o pravima djeteta od strane odraslih.

 Učenici će:

 • usmjeriti pozornost prema ostvarivanju prava i potreba djece
 • aktivno sudjelovati u odabranim igrama, priredbama i stvaralačkim aktivnostima djece
 • predložiti nove aktivnosti za razvoj i odgoj djece
 • više pažnje posvetiti u komunikaciji s djecom na pedijatrijskom odjelu
 • poticati volonterski društveni rad s djecom
 • sudjelovati na on-line radionici zdravog kuhanja „ Za prste polizati „ vezanu uz Međunarodnu godinu voća i povrća
 • sudjelovati u izradi digitalne kuharice
 • na zdravstvenim vježbama promovirati i podržavati akciju“ Za osmijeh djeteta u bolnici“

ELEMENTI PROJEKTA: učenici će sudjelovati na planiranim aktivnostima Društva „ Naša djeca“. Moto obilježavanja je Ljubav djeci prije svega. Planiranim aktivnostima potiče se promocija dječjih prava, te jačanje dječje percepcije u javnosti. Učenici će se priključiti u aktivnosti izrade digitalne kuharice i aktivno sudjelovati na on-line radionici zdravog kuhanja“ Za prste polizati“. Više pažnje i aktivnosti prilikom odrađivanja zdravstvenih vježbi usmjerit će se na komunikaciju i ugođaj na pedijatrijskom odjelu čime će aktivno podržati i osvijestiti akciju „Osmijeh djeteta u bolnici“.

OČEKIVANI REZULTATI: kod učenika potaknuti svijest o tome da oni kao pojedinci mogu puno učiniti i biti promjena koju žele da se dogodi u društvu putem volontiranja i pomaganja. Svojim aktivnostima podržat će organizacije koje poduzimaju konkretne korake u zaštiti i unapređenju dječjih prava, radi boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Prilikom odrađivanja zdravstvenih vježbi posebna pažnja posvetit će se načinu komuniciranja učenika i bolesnog djeteta kako bismo ih razveselili i odagnali im misli od bolesti i straha, te im pružili nadu u ozdravljenje.

PRIJAVITELJ I PARTNER:

 1. Škola za medicinske sestre Vinogradska
 2. Društvo „ Naša djeca“

TRAJANJE PROJEKTA: školska godina 2021./2022.

PROJEKTNI TIM:

 • Tatjana Antičević, dipl. med. techn.
 • Dubravka Protić, dipl. med. techn.
 • Irena Koraj, dipl. med. techn.
 • dr. sc. Višnja Pranjić