Accessibility Tools

Upisi

Upisi2024-05-22T18:53:39+00:00

Sve što trebate znati o prijavama i upisima u srednje škole za školsku godinu 2023./2024.

Bodovni prag za prijavu je 58 bodova

Predmeti koji se boduju su: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, biologija, kemija, fizika

Zadnji učenik na upisima 2022./2023. imao je 62.07 bodova, a 2023./2024. 58.66 bodova 

Ostale obavijesti možete pratiti na srednje.e-upisi.hr

Upisno povjerenstvo će vršiti upise __. srpnja 2024. godine od 09.00 do 16.00 sati u ljetnom upisnom roku. Službenu dokumentaciju koju dostavljate osobno dostavljate na lokaciju Pučko otvoreno učilište Zagreb (Ulica grada Vukovara 68.) u prostoriju zbornice škole.

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

1. Potpisana Upisnica u prvi razred

2. Liječnička svjedodžba Medicine rada (izdana od specijalista medicine rada – plaća se oko 40€)

Da bi učenik obavljao posao medicinske sestre i upisao naš program mora biti potpuno psihofizička zdrava osoba, što odgovorno potvrđuje liječnik Medicine rada. 

Zdravstveni zahtjevi su: uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

KONTRAINDIKACIJE su propisana od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta

Dokumentacija se može dostaviti osobno ili elektroničkim putem na e-adresu: upisi@skolamedvinogradska.hr. Sva propisana dokumentacija može se uslikati ili skenirati te poslati elektroničkim putem.

Prilikom dostavljanja dokumentacije elektroničkim putem, učenik ili roditelj/skrbnik mora se izjasniti o odabiru jednog (glavnog) stranog jezika*, obaveznog izbornog predmeta (Vjeronauk ili Etika) te izbornog stranog jezika koji mora biti različit od glavnog stranog jezika.

Napomena:

Što se tiče dostavljanja originalne dokumentacije (upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis, a predani su elektroničkim putem), učenik ili roditelj/skrbnik je obavezan donijeti razredniku do kraja rujna 2023. godine.

* ispit iz stranog jezika polažu samo oni učenici koji taj jezik nisu učili obavezno u osnovnoj školi, a žele ga upisati kao prvi strani jezik. Termin za polaganje je _.7.2024.u 9.00 sati, a za učenike s teškoćama u razvoju je __.06.2024. u 9.00 sati.

Webinar o postupku upisa u srednje škole za roditelje/skrbnike i kandidate

PRVA STRUKOVNA KVALIFIKACIJA U RH: medicinska sestra opće njege/medicinskei tehničar opće njege

Budućim medicinskim sestrama/tehničarima srednjoškolsko obrazovanje traje pet godina. Dakle godinu dana duže u odnosu na druge srednjoškolce RH. Međutim bitno veći broj sati, izuzetan napor i opterečenje učenika kroz svih pet obrazovnih godina rezultira velikim bonusom, a to je Strukovna kvalifikacija: medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege.

Do produljenja obrazovanja medicinskih sestara dolazi zbog standardiziranja programa u skladu s odlukama Europske unije, a Hrvatska je prva zemlja koja započinje s primjenom petogodišnjeg programa obrazovanja.

Konkretno to znači da je standardiziran program po modelu 2+3, odnosno prve dvije godine se realizira općeobrazovni dio kurikuluma, a posljednje tri poučavaju se strukovni nastavni predmeti. Europski programi nalažu fond od 4.600 sati strukovne nastave.

Na inicijativu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izrađen je i donesen od strane  Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa petogodišnji Strukovni kurikulum. Za učenike koji se odluče školovati za medicinske sestre/tehničare neće značiti samo produljenje srednjoškolskog obrazovanja za godinu dana, već i produljenje školske godine za dva odnosno 3 tjedna. Fond od 4 600 sati zahtjeva izuzetno ozbiljan i kontinuirani rad cijelu nastavnu godinu. Dosadašnjih 1 100 sati godišnje, od sada zamjenjuje 1 530 sati. U praksi će to značiti da će učenici imati tjedno opterećenje od 38 do 42 sata (ili više – ako odaberu dodatnu nastavu opće obrazovnih nastavnih predmeta potrebnih za polaganje ispita Državne mature) te će im nastavna godina trajati između 35 i 40 tjedana, ovisno o obrazovnoj godini.

Nakon dvije godine školovanja, općeobrazovne predmete zamjenjuju isključivo strukovni predmeti, odnosno kurikularno planiranje i programiranje realizacije strukovne nastave. Kurikularni pristup učenju i poučavanju, primjena teorije u praksi i realizacija predmetnih kurikuluma sadržajno u skladu i s primjenom u struci podiže kvalitetu obrazovanja naših učenika.

Na kraju pete godine učenici polažu Završni ispit  i stiču strukovnu kvalifikaciju, a ukoliko žele pristupaju i ispitima Državne mature.

UČENICIMA KOJI ŽELE VIŠE osiguravamo : dodatnu nastavu – 2 sata tjedno  iz opće obrazovnih nastavnih predmeta: hrvatski jezik, matematika i strani jezik, tijekom treće, četvrte i pete godine što im omogućava dobru pripremu i za ispite Državne mature.

Cijelo petogodišnje obrazovanje je izuzetno zahtjevno, zahtjeva kontinuirani rad, izuzetno dobro razvijene radne navike učenika te posebnu motiviranost za zanimanje medicinska sestra/tehničar. Na prvi pogled program obrazovanja u trajanju od pet godina izgleda kao produljenje školovanja, međutim ne treba zaboraviti da učenik stiče strukovnu kvalifikaciju koja mu omogućava samostalan rad u zdravstvenoj ustanovi i veliku mogućnost zapošljavanje odmah nakon završetka obrazovnog programa i to diljem EU.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Upisi u školsku godinu 2024./2025.  

Strukovni kurikulum za strukovnu kvalifikaciju :

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Trajanje  obrazovanja: 5 godina

Broj razrednih odjela: 4

Broj učenika I.razreda: 104

Bodovni prag: 58 bodova

Potvrda upisa u prvi razred: __.07.2024. od 09.00 – 16.00

Mjesto: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Pučko otvoreno učilište Ulica grada Vukovara 68. ili poslati skenirane dokumente na email: upisi@skolamedvinogradska.hr

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

1. Potpisana Upisnica u prvi razred

2. Liječnička svjedodžba Medicine rada (izdana od specijalista medicine rada – plaća se oko 40€)

Da bi učenik obavljao posao medicinske sestre i upisao naš program mora biti potpuno psihofizička zdrava osoba, što odgovorno potvrđuje liječnik Medicine rada. 

Zdravstveni zahtjevi su: uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

KONTRAINDIKACIJE su propisana od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta

3. dokazi o ostvarivanju prava posebnog elementa vrednovanja kandidata – dodatni bodovi


Izbor učenika obavljamo temeljem sljedećih elemenata:

  • Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja 4 razreda osnovnog obrazovanja

  • uspjeh iz nastavnih predmeta: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, kemija i biologija  u 7. i 8. razredu

Nastava prve i druge godine odvija se na lokaciji:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB, Ulica grada Vukovara 68., u jutarnjem turnusu: 8.00 – 14.00

Nastava treće, četvrte i pete godine odvija se na lokaciji: privremena lokacija Ulica grada Vukovara 68., u popodnevnom turnusu:11.30 – 16.05.

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Opis postupaka

Opis postupka Datum
Početak prijava u sustav 27. 5. 2024.
Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr 27. 5. do 24. 6. 2024.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu 27. 5. do 24. 6. 2024.
Prijava obrazovnih programa 28. 6. do 8. 7. 2024.
Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. do 1. 7. 2024.
Dostava dokumentacije:

– Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

– Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

28. 6. do 4. 7. 2024.
Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata 2. 7. do 5. 7. 2024.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista 5. 7. 2024.
Unos prigovora 8. 7. 2024.
Objava konačnih ljestvica poretka 10. 7. 2024.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektroničkim putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

10. 7. do 12. 7. 2024.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 15. 7. 2024.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 9. 8. 2024.

Go to Top