Accessibility Tools

9. Simpozij Društva nastavnika zdravstvene njege Humsa

9. Simpozij Društva nastavnika zdravstvene njege Humsa

U sklopu 9. kongresa Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem Sestrinstvo bez granica: Utjecaj pandemije COVID-19 i potresa na mentalno zdravlje medicinskih sestara  koji se održavao od 17. -20. lipnja 2021. u Opatiji, sudjelovala su 33 stručna društva HUMS-a.

U plenarnom dijelu 9. kongresa Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem Sestrinstvo bez granica pozvano predavanje je imala Miroslava Kičić na temu: Izazovi obrazovanja u sestrinstvu tijekom pandemije COVID-19.

Tradicionalno, Društvo nastavnika zdravstvene njege HUMS-a, zajedno sa Društvom za povijest sestrinstva HUMS-a i Društvom studenata sestrinstva HUMS-a organizira stručni dio simpozija.

Ove godine bogati stručni dio sastojao se od 14 predavanja, 30 e-postera, okruglog stola i promocije knjige Priče iz našeg mlina.

Održao se okrugli stol na temu: Izazovi obrazovanja u sestrinstvu tijekom pandemije COVID-19.

Moderator: Miroslava Kičić, Škola za medicinske sestre Vinogradska

Sudionici: Robert Lovrić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Marijana Neuberg, Sveučilište Sjever, Višnja Pranjić, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Sanda Franković, Škola za medicinske sestre Mlinarska, Tanja Lupieri, KB Sveti Duh.

Škola za medicinske sestre Vinogradska aktivno je sudjelovala sa predavanjem: Učenici medicinske škole Vinogradska i pandemija COVID-19 (zabrinutost i podrška učenika) – Dubravka Protić, Višnja Pranjić

Također, Škola za medicinske sestre Vinogradska sudjelovala je sa 18 e-postera:

 • Altruizam srednjoškolaca – Marija ĐakovićVišnja Pranjić
 • Ekološka anksioznost – duhovna dimenzija klimatskih promjena – Miroslava Kičić, Dubravka Trgovec
 • Optimizam i pesimizam maturanata medicinske i ekonomske škole  – Višnja Pranjić, Marija Đaković
 • Utjecaj potresa na mentalno zdravlje učenika – Ana Tomić, Ana Mutić
 • Uključivost trans i interspolnih osoba: Ujedinjeni u različitosti – Monika Lovrek Seničić, Maja Mlinar
 • Izvor roditeljskog stresa u vrijeme pandemije COVID-19 – Maja Mlinar, Ivana Horvat, Monika Lovrek Seničić
 • Inkluzija starijih osoba tijekom pandemije COVID-19 – Ivana Horvat, Maja Mlinar, Monika Lovrek Seničić
 • Spolno ponašanje učenika škole za medicinske sestre – Gordana Major, Monika Lovrek Seničić
 • Komunikacija s gluhim pacijentima u vrijeme pandemije COVID – 19 i potresa – Anamarija Meczner, Ivana Horvat
 • Fekalna transplantacija – Aida Krkić Drobić, Martina Jakelić
 • Znanje, mišljenje i ponašanje učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska o pandemiji COVIDA-19 i cijepljenju protiv te bolesti – Tatjana Antičević, Dubravka Protić
 • Stres kod srednjoškolaca u proljeće 2021. godine  – Dubravka Trgovec, Sonja Briski
 • Odnos učenika medicinskih škola i medicinskih sestara/medicinskih tehničara na zdravstvenim vježbama u bolnici – Dubravka Protić, Tatjana Antičević
 • Kvaliteta života djece razvedenih roditelja – Martina Jakelić, Ana Tomić, Alma Karabegović
 • Zadovoljstvo kvalitetom života učenika srednjih medicinskih škola – Suzana Avgustinović, Ana Mutić, Dajana Antunović
 • Hipotermija – Martina Jakelić, Ana Tomić,
 • Prevencija digitalne demencije kod učenika  – Miroslava Kičić
 • Pojmovno određenje znanja – Dajana Antunović, Kanita Antolović

 Miroslava Kičić, mag.med.techn.

Galerija

Go to Top