Accessibility Tools

Bake i djedovi

Naziv projekta: Bake i djedovi
Predmetno područje: SRZ, matematika, građanski odgoj
Projektni tim: Frane Jurlić, prof. savjetnik, Daniel Bašić, prof. mentor
Sudionici projekta: učenici 1.a, 1.b, 2.b, 3.a, 3.b
Vrijeme održavanja: siječanj – ožujak 2024.
Mjesto održavanja: prostor Pučkog otvorenog učilišta
Opis projekta i projektna aktivnost: Zadatak sudionika projekta po etapama realizacije:- Osmisliti načine komunikacije s korisnicima usluga Pučkog otvorenog učilišta treće životne dobi, za vrijeme obilježavanja dana broja p, kojima će potaknuti sjećanja na školske dane i osvježiti njihovo znanje iz matematike. Time će, u opuštenoj atmosferi, uspostaviti kvalitetnu komunikaciju s korisnicima i bolje razumjeti probleme i način razmišljanja generacije s kojom će raditi u svom zvanju.- Planiranje aktivnosti (siječanj, veljača)- Ožujak: Realizacija aktivnosti
Ciljevi projekta: B.4.1.A Odabire primjerene odnose i komunikaciju.B.4.1.B Razvija tolerantan odnos prema drugima.B.4.2.C Razvija osobne potencijale i socijalne uloge.uku D.4/5.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.goo A.4.3. Promiče ljudska prava.goo A.4.4. Promiče ravnopravnost spolova.goo A.4.5. Promiče prava nacionalnih manjina.goo C.4.3. Promiče kvalitetu života u zajedniciosr C 4.2. Upućuje na međuovisnost članova društva i proces društvene odgovornosti.odr C.4.3. Analizira i uspoređuje uzroke i posljedice socijalnih razlika u nekim društvima sa stajališta dobrobiti pojedinca.uku C.4/5.1. Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život.
Ciljane skupine: učenici, opća populacija
Anticipacija mogućih problema: Ne očekujemo probleme koji bi mogli omesti realizaciju projekta.
Metode rada: – razgovor,- timski rad,- terenski rad,- rasprave.
Oblici rada: rad u skupini, timski rad
Očekivani rezultati: poboljšati socijalne vještine (rad u grupi, podjela zaduženja u grupi), razviti kreativnost u izražavanju, razviti vještinu komunikacije u okruženju osoba druge i treće životne dobi, osvijestiti važnost cjeloživotnog učenja i iskustva, poboljšati razumijevanje generacijskih stavova.
Prezentacija projekta: ožujak 2023. godine (zajedničke društvene matematičke igre s osobama treće životne dobi)
Evaluacija projekta : – ožujak 2023. (foto dokumentacija, anketa sudionika)

Projektni tim

Frane Jurlić
Frane Jurlićprofesor savjetnik
Daniel Bašić
Daniel Bašićprofesor mentor

Joining Over 800,000 Students Enjoying Avada Education now

Become Part of Avada University to Further Your Career.

Go to Top