Accessibility Tools

Budi student sestrinstva

Naziv projekta:

Budi student sestrinstva

OPIS

Projekt uključuje više razina mentoriranja: mentoriranje studenata od strane nastavnika te mentoriranje učenika od strane studenata uz nadzor, usmjeravanje i vođenje nastavnika. Škola za medicinske sestre Vinogradska u školskoj godini 2023./2024. sudjelovat će u aktivnostima Društva studenata HUMS-a. Cilj projekta je povezivanje studenata sestrinstva, aktivnih članova Društva studenata sestrinstva HUMS-a i učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska te osnaživanje i motiviranje učenika da postanu studenti sestrinstva. 

RAZRED

5. a, b, c, d

ISHODI UČENJA

Modul: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

IU:

razviti kod učenika svijest o poučavanju u zdravstvenom odgoju, profesionalnoj odgovornosti i mentoriranju

razviti vještine mentoriranja

razviti odgovornost za vlastito ponašanje

istaknuti vrijednosti i važnosti rada medicinske sestre/tehničara 

Modul: Temeljne društvene znanosti u sestrinstvu

IU: 

planirati profesionalni put

podići svijest o važnosti formalnog obrazovanja

razviti osjećaj pripadnosti sestrinskoj profesiji

razviti komunikacijske vještine

razviti vještine korištenja digitalnih alata

razviti socijalne kompetencije

razviti zajedništvo i suradnju

MPT

ooo A.5.1., osr A.5.1, osr C.5.1, osr C.5.3., ikt C.1.4., ikt D.1.4.

VRIJEME TRAJANJA

Tijekom nastavne godine, 40 sati

NASTAVNIK

Miroslava Kičić, Ines Grgurević, 

Lucija Družeta Kljajić, Selma Dervišagić – studentice sestrinstva

MJESTO

Škola za medicinske sestre Vinogradska,

Simpozij Društva studenata sestrinstva HUMS-a 

KOMENTAR OPAŽANJA

Projektni tim

Miroslava Kičićmag.med.techn.
Ines Grgurevićmag. med. techn.
Lucija Družeta Kljajićstudentica sestrinstva
Selma Dervišagićstudentica sestrinstva

NAZIV PROJEKTA: BUDI STUDENT SESTRINSTVA

Nositelji projekta:

 • Škola za medicinske sestre Vinogradska

 • Društvo nastavnika zdravstvene njege HUMS-a

 • Društvo studenata sestrinstva HUMS-a

Voditeljica projekta: Miroslava Kičić, mag.med.techn.

Sudionici: nastavnici stručnih predmete Škole za medicinske sestre Vinogradska, učenici petih razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska, studenti sestrinstva – članovi Društva studenata sestrinstva HUMS-a

Cilj projekta: povezivanje studenata sestrinstva i učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska te osnaživanje i motiviranje učenika da postanu studenti sestrinstva

Vremenik: projekt se realizira tijekom cijele nastavne godine u dogovoru s nastavnicima zdravstvene njege, učenicima i voditeljicom projekta

Sadržajni ishodi:

 • podići svijest o važnosti formalnog obrazovanja

 • podići svijest o važnosti cjeloživotnog učenja

 • razviti vještine mentoriranja

 • planirati profesionalni put

 • razviti komunikacijske vještine

 • prepoznati vlastite osobine i potencijal

 • razviti liderske vještine

 • razviti vještine korištenja digitalnih alata

 • razviti odgovornost za vlastito ponašanje

 • razviti socijalne kompetencije

 • razviti osjećaj pripadnosti sestrinskoj profesiji

 • razviti zajedništvo i suradnju

Opis projekta: Mentoriranjem se doprinosi osobnom i profesionalnom rastu i razvoju nastavnika, studenata i učenika. Projekt uključuje više razina mentoriranja: mentoriranje studenata od strane nastavnika te mentoriranje učenika od strane studenata uz nadzor, usmjeravanje i vođenje nastavnika. Tijekom projekta studenti i učenici organizirat će sastanke, radionice i predavanja. Predavanja će se održati uživo ili uživo putem Interneta ovisno o epidemiološkoj situaciji. Projekt se provodi u Školi za medicinske sestre Vinogradska u suradnji s Društvom studenta sestrinstva HUMS-a i Društvom nastavnika zdravstvene njege HUMS-a.

Aktivnosti:

 • Odabrati studente koji će mentorirati učenike u aktivnostima koje provodi društvo studenata sestrinstva HUMS-a

 • Učenička izrada e postera na zadanu temu pod mentoriranjem studenata

 • Prezentirati izrađene materijale na 10. kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem 12.-13. studenoga 2021.

 • Organiziranje javnog događaja – Budi student ( veljača 2021.)

Realizacija


Školska godina 2022./2023.

Tradicionalno bivši učenici Škole za medicinske sestre Vinogradska, a danas aktivni članovi Društva studenata HUMS-a, sudjeluju u školskom projektu „Budi student sestrinstva“. Glavni cilj projekta je povezivanje studenata sestrinstva i učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska te osnaživanje i motiviranje učenika da postanu studenti sestrinstva. Kao i inače, studenti su pripremili kratka predavanja za maturante vezano uz studenske obaveze koje ih očekuju tijekom studiranja.

Maturanti su zajedno s nastavnicom Miroslavom Kičić imali priliku iz prve ruke čuti informacije vezane uz studenski život, prednosti studiranja na pojedinim fakultetima te razlikama redovnog studiranja i studiranja uz rad.

Ove godine aktivno su sudjelovali studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta: Selma Dervišagić, Nataša Eršek, Valentina, Karlo Josip Grilec, student sestrinstva iz Pregrade te Ana Aberlić, Mladen Brnadić i Mihaela Jurić studenti ZVU-a.


Školska godina 2021./2022.

Već tradicionalno članovi Društva studenata sestrinstva HUMS-a, naši bivši učenici, a danas studenti sestrinstva, aktivno sudjeluju u Javnom događaju Budi student sestrinstva koji se održava u Školi za medicinske sestre Vinogradska. Studenti pripreme kratka predavanja za maturante vezano uz studenske obaveze koje ih očekuju tijekom studiranja.

Maturanti zajedno sa nastavnicom Miroslavom Kičić imaju priliku iz prve ruke čuti informacije vezane uz studenski život, prednosti studiranja na pojedinim fakultetima te razlikama redovnog studiranja i studiranja uz rad.

Poštivajući epidemiološke mjere i ove godine aktivno su sudjelovali studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta: Lucija Kljajić, Selma Dervišagić, Nataša Erceg, Valentina Šivak, Karlo Josip Grilec, studen sestrinstva iz Pregrade te Ana Aberlić studentica ZVU-a


12.- 13. studenoga 2021.

Učenice 5a. razreda osvojile 3. nagradu za najbolji e poster

Jedna od aktivnosti školskog projekta Budi student sestrinstva bila je mentoriranje učenica: Gabrijele Tucman, Antonele Šurković i Katarine Sobota iz 5.a razreda u izradi e postera na temu Rapunzel sindrom. Izrađeni e-poster prezentirale su na 10. kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem „Sestrinstvo bez granica“ koji se održao u virtualnom okruženju.

Naše učenice zajedno sa mentoricom Miroslavom Kičić osvojili su 3.nagradu za najbolji e-poster

Go to Top