Accessibility Tools

Dan narcisa

Naziv projekta: Dan narcisa

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatske lige za borbu protiv raka  Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar,  Udruga Cro-Ilco Zagreb,  održat će se javnozdravstvena akcija održava se tijekom mjeseca listopada 2024 godine na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i gradonačelnika Grada Zagreba.

 • Zdravstvena njega kirurškog bolesnika-opća
 • Zdravstvena njega kirurškog bolesnika-specijalna
 • Hitni medicinski postupci
 • Zdravstvena njega starijih bolesnika

Sažetak projekta

Projektom Obilježavanje „Dan narcisa“ spoj humanitarne akcije i javnozdravstvene kampanje, koji je pokrenula Hrvatska liga protiv raka. Cilj ove akcije je podizanje društvene svijesti o važnosti preventivnih pregleda dojki u svrhu ranog otkrivanja raka dojke i, posljedično, smanjenja smrtnosti.  Učenici  3 i 4razreda prikazat će se važnost sudjelovanja učenika u javno zdravstvenim akcijama. Projekt će se pokušati realizirati u dogovoru sa ustanovama :

Udruga Cro-Ilco Zagreb, KBC sestre milosrdnice, Klinika za tumore . Ilica Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatske lige za borbu protiv raka  Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, održat će  se javnozdravstvena akcija održavat će se tijekom mjeseca ožujka 2024 godine, točnije prve subote iza prvoga dana proljeća.(21.03.2024)  na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i gradonačelnika Grada Zagreba. Edukativne radionice po srednjim školama grada Zagreba .

Voditelj:  Josip Božić  mag. sestrinstva., nastavnik-mentor

Sudionici: Stručni aktiv zdravstvene njege: Višnja Pranjić, Antičević Tatjana, Briski Sonja, Cipčić Snježana, Fučkar Gordana, Grgurević Ines, Monika Lovrek Seničić , Avgustinović Suzana, Horvat Ivana, Karabegović Alma, Kičić Miroslava, Koraj Irena, Major Gordana, Mlinar Maja, Mutić Ana, Pišćenec Ivana, Protić Dubravka, Senhadji Ivana, Šimunčić Mihaela, Tomić Ana,Trnčević Martina,Marina Kos, Aida Krkić , Martina Petrović. Martina Fruk, Mirjana Šestak

Cilj projekta:

 1. Prikazati ulogu medicinske sestre u javno zdravstvenim akcijama
 2. Promovirati sestrinstvo i ulogu medicinske sestre u široj društvenoj zajednici
 3. Izvesti rad na terenu učenika pod vodstvom mentora na javnim događanjima
 4. Probuditi kod učenika interes za suradnju i razmjenu informacija, poticati multikulturalnost i međusobno razumijevanje te edukacija stanovništva
 5. Sve akcije su ovisne od Covid 19 situacije
 6. želimo postići podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja, evaluirati vlastite kvalitete rada, uspoređujući s viđenim i naučenim.

Vremenik: projekt se realizira u maji  mjesecu nastavne godine 2023/24., u dogovoru s učenicima, partnerima projekta i voditeljicama određenih dijelova projekta.

 • Ishodi projekta su:
 • Razviti komunikacijske vještine
 • Razviti strukovne vještine
 • Razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • Razviti socijalne kompetencije
 • Razviti suradničko učenje učenika između udruga
 • Razviti kritičko promišljanje
 • Promovirati sestrinstvo kao profesiju
 • Promovirati aktivnosti Škole u zajednici

Opis projekta, aktivnosti i metode

Projekt se provodi u Školi za medicinske sestre Vinogradska, Udruga Cro-Ilco Zagreb.Udruga za borbu protiv raka dojke: SVE za NJU, Europa Donna Hrvatska

KBC sestre milosrdnice, Klinika za tumore . Ilica,. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatske lige za borbu protiv raka  Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar,  Ministarstva zdravstva i gradonačelnika Grada Zagreba. Neke od srednjih škola grada Zagreba.

Strukovne nastavnice će učenicima 3. i 4. razreda prezentirati projekt i pobuditi njihovu znatiželju i zainteresiranost za suradnju.

Opis korisnika uključenih u projekt

Strukovni nastavnici, učenici 3. i 4. razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska.

Ishodi projekta su:

 • unaprijediti komunikacijske vještine
 • unaprijediti strukovne vještine
 • razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • razviti socijalne kompetencije
 • unaprijediti suradničko učenje učenika između dviju zdravstvenih škola
 • razviti kritičko promišljanje
 • promovirati sestrinstvo kao profesiju
 • promovirati aktivnosti Škole u zajednici

Praćenje i vrednovanje projekta

Učenici će na sjednici Nastavničkoga vijeća diseminirati uspješnost projektne  nastave i zadovoljstvo istom, uraditi izvješća za Infuziju i Ljetopis

Projektni tim

Josip Božićmag.med.techn.
Dajana Antunovićmag.med.techn.
Maja Mlinarmag.med.techn.
Ana Mutićmag.med.techn.
Ana Tomićmag. med. techn.
Marina Kos bacc. med. techn.
Snježana Cipčićmag.med.techn.
Go to Top