Accessibility Tools

Dan plavog irisa

Naziv projekta: „Dan plavog irisa škole za medicinske sestre vinogradska“

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb

Voditelj: Snježana Cipčić, dipl. med. techn., nastavnik

Priprema učenika za projekt u okviru nastavnih predmeta:

Zdravstvena njega – opća

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Higijena – preventivna medicina

Hitni medicinski postupci

Sažetak projekta

Povodom obilježavanja Dana plavog irisa, projektom „Dan plavog irisa Škole za medicinske sestre Vinogradska“ prikazat će se važnost sudjelovanja učenika (trećih i četvrtih razreda) u javnozdrastvenim akcijama.

Ovaj projekt nastojat će se realizirati u suradnji s udrugom Cro-IIco Zagreb, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskom ligom za borbu protiv raka i Nastavnim Zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Sudionici: Stručni aktiv nastavnika zdravstvene njege: Višnja Pranjić, Tatjana Antičević, Sonja Briski, Snježana Cipčić, Gordana Fučkar, Ines Grgurević, Monika Lovrek Seničić , Suzana Avgustinović, Ivana Horvat, Alma Karabegović, Miroslava Kičić, Irena Koraj, Gordana Major, Maja Mlinar, Ana Mutić, Ivana Piščenec, Dubravka Protić, Ivana Senhadji, Nevenka Stančić, Mihaela Šimunčić, Ana Tomić, Martina Trnčević, Marina Kos, Dubravka Trgovec.

Cilj projekta:

 1. Prikazati ulogu medicinske sestre u javnozdravstvenim akcijama
 2. Promovirati sestrinstvo i ulogu medicinske sestre u široj društvenoj zajednici
 3. Istaknuti rad učenika na terenu, na javnim događanjima pod vodstvom mentora
 4. Kod učenika probuditi interes za suradnju i razmjenu informacija, poticati multikulturalnost i međusobno razumijevanje te edukaciju stanovništva
 5. Podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja, evaluacija vlastite kvalitete rada i usporedba s viđenim i naučenim
 6. Provoditi akciju u skladu s preporukama ovisno o epidemiološkoj situaciji Covid-19

Vremenik: Projekt će se realizirati u mjesecu svibnju, nastavne godine 2022./2023. u dogovoru s učenicima, partnerima projekta i voditeljicama određenih dijelova projekta.

Opis projekta, aktivnosti i metode

Ovaj projekt provodit će se u Školi za medicinske sestre Vinogradska, a u suradnji s udrugom Cro-IIco Zagreb, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskom ligom za borbu protiv raka i Nastavnim Zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Strukovne nastavnice učenicima trećih i četvrtih razreda prezentirat će projekt i pobuditi njihovu znatiželju i zainteresiranost za sudjelovanje u projektu.

Opis korisnika uključenih u projekt

Strukovni nastavnici i učenici trećih i četvrtih razreda Škole za medicinske sestre

Vinogradska.

Ishodi projekta su:

 1. Unaprijediti komunikacijske vještine
 2. Unaprijediti strukovne vještine
 3. Razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 4. Razviti socijalne kompetencije
 5. Unaprijediti suradničko učenje učenika između zdravstvenih škola
 6. Razviti kritičko promišljanje
 7. Promovirati sestrinstvo kao profesiju
 8. Promovirati aktivnosti Škole u zajednici

Praćenje i vrednovanje projekta

Na sjednici Nastavničkoga vijeća učenici će diseminirati uspješnost projektne nastave i zadovoljstvo istom i napraviti izvješća za časopise škole za medicinske sestre Vinogradska, Infuziju i Ljetopis.

Projektni tim

Snježana Cipčićmag.med.techn.
Irena Korajmag.med.techn.
Suzana Avgustinovićmag.med.techn.
Ana Mutićmag.med.techn.
Ana Tomićmag.med.techn.
Ines Grgurevićmag.med.techn.
Josip Božićmag. med. techn.

Realizacija

Školska godina 2022./2023.

Obilježavanje Dana plavog irisa

Povodom obilježavanja Dana plavog irisa – Dana osoba oboljelih od karcinoma debelog crijeva u subotu, 27.5.2023. na Cvjetnom trgu održana je javnozdravstvena akcija u organizaciji udruge Ilco Zagreb i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Javnozdravstvena akcija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i gradonačelnika Grada Zagreba, a sudjelovali su Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Enterostomalni terapeuti, Društvo medicinskih sestara digestivne kirurgije, Udruga medicinskih sestara zdravstvene njege u kući i Škola za medicinske sestre Vinogradska.

Učenici 3.a i 3.d razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska s nastavnicama Snježanom Cipčić i Miroslavom Kičić aktivno su sudjelovali u ovoj javnozdravstvenoj akciji. U druženju s organizatorima osvijestili su važnost promocije zdravlja i prevencije bolesti te dali svoj doprinos kroz podršku oboljelima kao i komunikaciju s građanima i informiranje uz edukativne brošure i letke.

Naša učenica Lana Muretić, 3.d razred, dobila je priliku i dala izjavu za medije te istaknula važnost provođenja ovakvih javnozdravstvenih akcija, a ujedno i lijepo predstavila našu školu na što smo izuzetno ponosni.

Go to Top