Accessibility Tools

Dijabetes-što ja mogu učiniti?

Naziv projekta:  Dijabetes-što ja mogu učiniti?

VODITELJ: Ines Grgurević, mag.med.techn

SUDIONICI:  treći i četvrti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska

CILJ:  projekt je odgojnog i obrazovnog značaja, podizanja svijesti i informiranosti učenika o prevenciji, bolestima i komplikacijama te načinima liječenja šećerne bolesti.

Učenici koji će sudjelovati u projektu će:

  • biti osviješteni o komplikacijama šećerne bolesti
  • promijeniti navike i ponašanja u svom svakodnevnom životu koje su vezane uz prevenciju šećerne bolesti
  • informirat će i senzibilizirati pacijente i članove njihove obitelji kako bi lakše prihvatili i usvojili nove zdrave navike života vezane uz bolest i prevenciju bolesti.
  • razvijati će komunikacijske vještine
  • promicati zdravlje i socijalne vještine

Učenici trećih razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska iz Zagreba u školskoj godini 2022./2023. posjetiti će Sveučilišnu kliniku Vuk Vrhovac/ambulante za liječenje dijabetesa . Učenici će u razredima škole prezentirati sadržaj na temu vezanu za prevenciju i liječenje šećerne bolesti te time poticati i ostale razrede da se uključe u projekt.

ELEMENTI PROJEKTA: učenici će nakon posjete ambulanti za dijabetes biti upoznati s temom dijabetesa, prevencije, komplikacija i liječenja bolesti, te kako se nositi sa izazovima šećerne bolesti. U školi će se dodatno educirati na temu, pogledati film koji kroz jednostavne savjete prikazuje kako svaki pojedinac može sudjelovati  i pridonijeti smanjenju stresa nastalog promjenom u vezi dijagnoze. Izraditi će edukativni materijal u obliku letka te ih podijeliti učenicima u školi i unutar svojih vršnjaka.

OČEKIVANI REZULTATI:  podizanje svijesti o brizi za druge te potrebitosti za promjenom navika i ponašanja prilikom saznanja o bolesti koja pogađa sve dobne skupine.

PRIJAVITELJ I PARTNER:

  1. Škola za medicinske sestre Vinogradska
  2. Sveučilišna klinika za dijabetes i endokrinologiju Vuk Vrhovac

TRAJANJE PROJEKTA: školska godina 2022./2023.

Projektni tim

Ines Grgurevićmag.med.techn.
Alma Karabegovićmag. med. techn.
Tiana Jonkebacc. med. techn.
Go to Top