Accessibility Tools

Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih

Udruga HUHIV i Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Učenici 5. D razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska sudjelovali su u fokus grupi za istraživanje pod nazivom „Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine“  koje provodi Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta. Istraživanju je cilj utvrditi prevalenciju klamidijske infekcije i opisati čimbenike koji utječu na spolno i reproduktivno zdravlje mladih u dobi od 18-25 godina. Svrha istraživanja je pridonijeti unaprjeđenju spolnog i  reproduktivnog zdravlja mladih u Hrvatskoj.

Fokus grupu vodili su epidemiologinja prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr.med. i psiholog udruge HUHIV Davor Dubravić. Učenici 5 D razreda bili su sudionici fokus grupe. Njihova uloga u fokus grupi je bila da daju usmene odgovore na postavljena pitanja stručnjaka, kako bi se njihovo mišljenje i interesi uzeli u obzir prilikom izrade i oblikovanja sadržaja materijala. Fokus razgovora  s našim učenicima je bio na  sadržaju motivacijskog letka i na razumijevanju uputa, a ne na vlastitim ponašanjima ili iskustvima. Korist koju su naši učenici imali  od sudjelovanja u fokus grupi je saznavanja novih informacija o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja, te da su svojim sudjelovanjem pomogli u izradi edukativno-informativnog materijala koji je prilagođen potrebama i interesima adolescenata i mladih. 

Voditeljica učenika: Dubravka Protić

Galerija

Go to Top