Accessibility Tools

e-Publikacije Škole

NAZIV PROJEKTA: e-Publikacije škole

VODITELJICA: doc. dr. sc. Milica Mikecin (knjižničarka Škole)

SUDIONICI: učenici kulturno-umjetničke grupe Škole i novinarske grupe Škole, profesori voditelji projektnih aktivnosti, ravnateljica

CILJ: digitalno izdavanje triju školskih publikacija: 1) učeničkog lista Infuzija; 2) spomenice Ljetopis Škole; 3) stručnog časopisa nastavnika Škole Nastavnička revija (naslovnica i prijelom)

ISHODI:

  • razviti kritičko mišljenje i kreativnost kod učenika
  • razviti vještinu uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije
  • nabrojati dijelove stručnog rada i objasniti pravila njegove izrade
  • prepoznati funkcionalne stilove hrvatskog standardnog jezika
  • vježbati pisanje sažetaka
  • prepoznati i upotrijebiti vrste pisanja bibliografskih jedinica
  • imenovati i prepoznati dijelove knjige: naslovnica, impresum, sadržaj, riječ urednika, treća stranica, zadnja stanica itd.
  • primijeniti pravila grafičkog dizajn u prijelomu e-publikacija

OPIS PROJEKTA: Učenici Škole koji su se učlanili u kulturno-umjetničku i novinarsku grupu Škole pod mentorstvom knjižničarke dokumentiraju u obliku novinarski uređenog teksta  sve svoje izvannastavne aktivnosti, kao i druge izvannastavne i izvanškolske Škole, školske i druge projekte (Erasumus+ i slično) te svoje radove objavljuju u e-knjigama, koje se izrađuju u Canvi i objavljuju u programu FlipBuilder Corporate. Također se upućuju izradu i objavljivanje stručnog časopisa.

ELEMENTI PROJEKTA: U pripremnoj fazi projekta učenike se upoznaje s e-publikacijama Škole i s njihovim doprinosom u izradi tih publikacija te s radom u Canvi i programu za objavljivanje digitalnih  knjiga FlipBuilder PDF Corporate. U drugoj fazi, tj. u provođenju samih aktivnosti, učenici pojedinačno, u paru ili grupno dolaze odraditi planirane aktivnosti sa specifičnim zadatkom: postaviti određeni tekst i ilustracije uz taj tekst u Canvi, odnosno izabrati dizajn i izraditi pojedinu stranicu školske zadane e-publikacije sve dok se ne naprave sve planirane stranice. U trećoj fazi rezultati rada u Canvi prenose se i objavljuju u programu FlipBuilder te se konačan rezultati projekta prezentira kao školske e-publikacije u e-knjižici Škole i na web-stranicama Škole tako da ih svi učenici i nastavnici Škole, kao i drugi zainteresirani, mogu čitati, preuzeti i pohraniti na svom računalu.

OČEKIVANI REZULTATI: Ovim projektom nastat će tri školske elektroničke publikacije koje će učiniti javno i globalno dostupnim sve informacije o godišnjem radu Škole, a učenici će razviti vještine potrebne za npr. ispite državne mature i za nastavak daljnjeg školovanja na nekim od izabranih studijskih programa (pisanje sažetaka i stručnih radova, pretraživanje stručnih tema na Hrčku itd.)

NOSITELJ: Škola za medicinske sestre Vinogradska: knjižničarka Škole, voditelji školskih projekata, suradnici na projektima drugih institucija gdje je Škola jedan od partnera u projektu

PARTNERI: autori stručnih članaka u Nastavničkoj reviji, Ured za DOI Nacionalne sveučilišne knjižnice, Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak (dodjela adrese za pojedine članke i njegovo objavljivanje na Hrčku)

TRAJANJE: školska godina 2023./2024.

Projektni tim

Milica Mikecindr. sc.
Claudia Matkovićprofesorica
Sanja Tomljenovićprofesorica
Višnja Pranjićdr. sc.
Go to Top