Accessibility Tools

I to smo mi

Naziv Projekta:  I TO SMO MI

Voditeljica:  doc. dr. sc. Milica Mikecin (knjižničarka Škole)

Sudionici:  učenici Škole od 1. do 5. razreda članovi Kulturno-umjetničke grupe Škole; voditeljice knjižnica Grada Zagreba, nastavnici Škole (profesori Hrvatskog jezika)

Cilj:  predstaviti rad Škole u širem okruženju; promovirati zanimanje med. sestre/med. tehničara, ojačati prepoznatljivost i vidljivost Škole; razbiti predrasudu o nezainteresiranosti učenika strukovnih škola za kulturna događanja i osigurati učenicima prostor za kreativno izražavanje

Projektom će se postići:

 • suradnja i socijalna interakcija učenika
 • usvajanje socijalnih i komunikacijskih vještina
 • razvijanje kritičkog mišljenja i samopotvrđivanje
 • razvijanje vještina pisane i usmene komunikacije
 • razvijanje informacijske pismenosti
 • učenje i druženje izvan učionice
 • razvijanje svijesti o aktivnom građanstvu
 • poticanje stvaralačke kreativnosti i novinarstva u školi
 • upoznavanje grada Zagreba i kulturnih ustanova Republike Hrvatske
 • obogaćivanje osobne kulture i znanja
 • razvijanje navike posjećivanja kulturnih događanja u slobodno vrijeme
 • suradnja s lokalnom zajednicom

U Školi za medicinske sestre Vinogradska kao vid neformalnog obrazovanja osnovana je Kulturno-umjetnička grupa kojoj je zadatak u aktualnoj školskoj godini posjetiti glavna kulturna događanja u Gradu Zagrebu te godine te stvaranje i pohranjivanje dokumentacije o toj aktivnosti Škole, kao i o svim drugim djelatnostima u Školi (društveno-humanitarni rad, provedba školskih projekata, rezultati natjecanja, školske proslave itd.).

Elementi projekta: U pripremnoj fazi projekta izrađuje se plan rada za sve buduće aktivnosti koje se sastoje u sudjelovanju (aktivnom ili pasivnom) na važnim kulturnim manifestacijama u Gradu Zagrebu: posjet kazalištima, muzejima, knjižicama i drugim kulturnim ustanovama, kao što su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Matica hrvatska; Hrvatski državni arhiv, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Gradska knjižnica, memorijalni centri hrvatskih književnika itd. U drugoj fazi, tj. u provođenju samih aktivnosti učenici pojedinačno, u paru i grupno odraze na planirane aktivnosti za specifičnim zadatkom: intervjuirati književnika, izvijestiti o pojedinom kulturnom događaju, istražiti neku od tema koja se postavlja na tom događaju, fotografirati i slično. Tako nastaju novinarski, literarni, fotografski, crtački i drugi radovi učenika, koji će u završnoj fazi projekta biti predstavljeni na izložbi učeničkih radova u povodu proslave Dana Škole u prostorima Knjižnice Vladimira Nazora i u Pučkom otvorenom učilištu, a sve će biti dokumentirano u tiskanim ili online izdanjima školskog lista Infuzija i Ljetopisa Škole, na mrežnim stranicama Škole i u e-knjižnici Škole.

Očekivani rezultati: Učenici koji sudjeluju u ovom projektu svoje glazbene, interpretacijske, glumačke i ostale kreativne sposobnosti predstavljaju na svečanoj priredbi povodom obilježavanju Dana Škole ili na otvaranju izložbe učeničkih radova povodom obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva i u izradi e-knjige, odnosno učeničkog školskog lista Infuzije.

Prijavitelj:  Škola za medicinske sestre Vinogradska

Partneri: Knjižnice Grada Zagreba na području općine Črnomerec (centralna Knjižnica Vladimira Nazora, Ulica grada Meinza, Knjižnica Kajfešovu brijegu i Knjižnica Vrapče, Knjižnica Kustošija)

Trajanje:  školska godina 2023./2024.

Projektni tim

Milica Mikecindr. sc.
Sanja Tomljenovićprofesorica hrvatskog jezika
Claudia Matkovićprofesorica hrvatskog jezika

Ranije godine

Naziv projekta: I TO SMO MI

VODITELJICA:  dr. sc. Milica Mikecin (knjižničarka Škole)

SUDIONICI:  učenici Škole od 1. do 5. razreda članovi Kulturno-umjetničke grupe Škole; voditeljice knjižnica Grada Zagreba, nastavnici Škole (profesori Hrvatskog jezika)

CILJ:  predstaviti rad Škole u širem okruženju; promovirati zanimanje med. sestre/med. tehničara, ojačati prepoznatljivost i vidljivost Škole; razbiti predrasudu o nezainteresiranosti učenika strukovnih škola za kulturna događanja i osigurati učenicima prostor za kreativno izražavanje

Projektom će se postići:

 • suradnja i socijalna interakcija učenika
 • usvajanje socijalnih i komunikacijskih vještina
 • razvijanje kritičkog mišljenja i samopotvrđivanje
 • razvijanje vještina pisane i usmene komunikacije
 • razvijanje informacijske pismenosti
 • učenje i druženje izvan učionice
 • razvijanje svijesti o aktivnom građanstvu
 • poticanje stvaralačke kreativnosti i novinarstva u školi
 • upoznavanje grada Zagreba i kulturnih ustanovaRepublike Hrvatske
 • obogaćivanje osobne kulture i znanja
 • razvijanje navike posjećivanja kulturnih događanja u slobodno vrijeme
 • suradnja s lokalnom zajednicom
 • izrada e-knjige

U Školi za medicinske sestre Vinogradska kao vid neformalnog obrazovanja osnovana je Kulturno-umjetnička grupa kojoj je zadatak u aktualnoj školskoj godini posjetiti glavna kulturna događanja u Gradu Zagrebu te godine te stvaranje i pohranjivanje dokumentacije o toj aktivnosti Škole, kao i o svim drugim djelatnostima u Školi (društveno-humanitarni rad, provedba školskih projekata, rezultati natjecanja, školske proslave itd.).

 ELEMENTI PROJEKTA: U pripremnoj fazi projekta izrađuje se plan rada za sve buduće aktivnosti koje se sastoje u sudjelovanju (aktivnom ili pasivnom) na važnim kulturnim manifestacijama u Gradu Zagrebu: posjet kazalištima, muzejima, knjižicama i drugim kulturnim ustanovama, kao što su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Matica hrvatska; Hrvatski državni arhiv, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Gradska knjižnica, memorijalni centri hrvatskih književnika itd. U drugoj fazi, tj. u provođenju samih aktivnosti učenici pojedinačno, u paru i grupno odraze na planirane aktivnosti za specifičnim zadatkom: intervjuirati književnika, izvijestiti o pojedinom kulturnom događaju, istražiti neku od tema koja se postavlja na tom događaju, fotografirati i slično. Tako nastaju novinarski, literarni, fotografski, crtački i drugi radovi učenika, koji će u završnoj fazi projekta biti predstavljeni na izložbi učeničkih radova u povodu proslave Dana Škole u prostorima Knjižnice Vladimira Nazora i u Pučkom otvorenom učilištu, a sve će biti dokumentirano u tiskanim ili online izdanjima školskog lista Infuzija i Ljetopisa Škole kao i na mrežnim stranicama Škole.

OČEKIVANI REZULTATI: Učenici koji sudjeluju u ovom projektu svoje glazbene, interpretacijske, glumačke i ostale kreativne sposobnosti predstavljaju na svečanoj priredbi povodom obilježavanju Dana Škole ili na otvaranju izložbe učeničkih radova povodom obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva i u izradi e-knjige, odnosno učeničkog školskog lista Infuzije.

 PRIJAVITELJ:  Škola za medicinske sestre Vinogradska

PARTNERI: Knjižnice Grada Zagreba na području općine Črnomerec (centralna Knjižnica Vladimira Nazora, Ulica grada Meinza, Knjižnica Kajfešovu brijegu i Knjižnica Vrapče, Knjižnica Kustošija)

TRAJANJE:  školska godina 2022./2023.

PROJEKTNI TIM:

dr. sc. Milica Mikecin

Sanja Tomljenović, prof.

Claudia Matković, prof.

Go to Top