Accessibility Tools

Klub volontera Vinogradska – Vrijeme za druge

Naziv projekta:

Klub volontera Vinogradska – Vrijeme za druge

OPIS

Cilj akcije je osnažiti učenike i uključiti ih u stvaranje sretnije i humanije budućnosti kroz pomaganje drugima. Kroz volontiranje i aktivno sudjelovanje u akcijama pomoći osobama s invaliditetom, učenici će naučiti kako svojim djelovanjem mogu mijenjati svijet oko sebe. Volontiranje je dobrovoljni angažman pojedinca koji se temelji na dobroj volji, aktivnostima i solidarnosti. Kroz volontiranje, učenici će razviti svoje vještine kao što su timski rad, komunikacija, empatija i društvena odgovornost. Učenici će imati priliku sudjelovati u organiziranju različitih aktivnosti. Kroz ove aktivnosti, učenici će razviti svoje socijalne vještine. Kroz ovu akciju, učenici će se educirati o različitim vrstama invaliditeta i njihovom utjecaju na svakodnevni život osoba s invaliditetom, te će biti osnaženi da pridonose stvaranju inkluzivnog društva koje pruža jednake mogućnosti svima.

RAZRED

3. a, b, c, d

4. a, b, c, d

5. a, b, c, d

ISHODI UČENJA

Modul Temeljne društvene znanosti u sestrinstvu

IU: 

 • razviti empatiju i solidarnosti za teško bolesnu djecu
 • prepoznati važnost razvijanja socijalne osjetljivosti
 • djelovati na uklanjanje predrasuda i stereotipa

Modul Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

IU: 

 • unaprijediti zaštitu zdravlja te poboljšati kvalitetu života djece

Modul Sestrinska skrb

IU:

 • vrednovati važnost poznavanja zaštite prava pacijenata, djece i mladih

Modul Izborni modul 

 • primijeniti komunikacijske vještine s bolesnom djecom
 • razviti komunikacijske vještine s osobama s invaliditetom

Modul: Sestrinstvo u zajednici

IU: 

 • navoditi učenike na važnost pomaganja osobama s invaliditetom
 • poticati inkluziju osoba u lokalnu zajednicu

MPT

B.5.1.A B.5.2.A ikt A.5.2., odr B.5.3 odr C.5.2, osr A.5.1.

VRIJEME TRAJANJA

5 sati po razredu: 3 a, 3 b, 3 c, 4a, 4b, 4c, 4 d, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d = 60 

NASTAVNIK

Dubravka Protić, Tatjana Antičević 

MJESTO

Ovisno o dogovoru volonterske akcije

KOMENTAR OPAŽANJA

Projektni tim

Dubravka Protićmag. med. techn.
Tatjana Antičevićmag. med. techn.

Ranije godine

Naziv projekta: Klub volontera Vinogradska – Vrijeme za druge

OSNIVAČ:  Dubravka Protić

SUDIONICI:    treći, četvrti i peti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska,

učenici IV. Gimnazije – voditelj Marija Antolović

CILJ:  akcija je odgojnog  i humanitarnog značaja, u kojoj je volonterska zajednica u školi pokretačka snaga održivog razvoja te aktivnog i odgovornog društva. Akcijom osposobljavamo i uključujemo učenike u stvaranje sretnije i humanije budućnosti  putem pomaganja drugima.

Učenici koji sudjeluju u projektu:

 • senzibilizirati učenike na potrebu pomoći drugima
 • pridonijeti stvaranju humanijeg društva
 • doprinijeti razvoju kompetencija kod djece i mladih iz područja volonterstva i nenasilne komunikacije i tolerancije
 • senzibiliziranje učenika na potrebe uzajamnog pomaganja
 • razviti potrebne komunikacijske vještine
 • probuditi svijest učenika o problemima u zajednici, te ih poticati u stjecanju iskustava za aktivno građanstvo
 • poticati učenike na timski rad i međusobnu suradnju
 • razvijanje kreativnosti
 • razvijati odgovorne ljude i aktivne građane
 • osvijestit veću građansku odgovornost i aktivizam mladih

Volontiranje je dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Odgajajući učenike za volontiranje, usmjeravamo mlade ljude k aktivnostima putem kojih oni stječu znanja, razvijaju vještine i sposobnosti, uče se samostalnosti, odgovornosti i timskom radu. To je prilika je za razvoj humanizma, solidarnosti i tolerancije, pozitivnog odnosa prema materijalnim i duhovnim vrednotama, štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije i ima potencijal kohezivnog elementa u društvu.

ELEMENTI PROJEKTA:  Jedini preduvjet za volontiranje je dobra volja učenika. Učenici će sudjelovati u događajima koje će organizirati voditelj volonterskog kluba. Učenici će zajedno s djecom i ljudima u potrebi provoditi vrijeme te tako osvijestiti važnost ispunjavanja svoga slobodnog vremena u korisne i humanitarne svrhe kojima  obavljaju aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit. Učenici će pomoći u volontiranju kroz:  igranje i čitanje bolesnoj i zdravoj djeci i starijoj populaciji,  pružati zdravstvene potrebe starijoj populaciji te prikupljanje sredstava za osobe u potrebi.

OČEKIVANI REZULTATI: Volontiranje razvija niz osobnih, socijalnih, organizacijskih i profesionalnih kompetencija koje osiguravaju bolje i lakše snalaženje u raznim poslovima i u svakodnevnom životu. Bitno je za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni. Razviti svijest da oni ulaganjem osobnog vremena, truda, znanja i vještina mogu pridonijeti rješavanju problema u zajednici i utjecaja na pozitivne promjene u društvu.

PRIJAVITELJ I PARTNER:  Škola za medicinske sestre Vinogradska

TRAJANJE PROJEKTA:  školska godina  2022./2023.

PROJEKTNI TIM:

Dubravka Protić, dipl. med. techn.

Tatjana Antičević dipl.med.techn.

Martina Trnčević, mag.med.techn.

Ivana Pišćenec, mag.med.techn.

dr. sc. Višnja Pranjić


NAZIV PROJEKTA: KLUB VOLONTERA  – VRIJEME JE ZA DRUGE

OSNIVAČ: Dubravka Protić, Senhadji Ivana

PARTNERI U PROJEKTU: PRVA EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB (Voditeljica : Marija Đaković)

SUDIONICI: treći, četvrti i peti razredi Škole za medicinske sestre Vinogradska, učenici Prve ekonomske škole Zagreb

CILJ: akcija je odgojnog i humanitarnog značaja, u kojoj je volonterska zajednica u školi pokretačka snaga održivog razvoja te aktivnog i odgovornog društva. Akcijom osposobljavamo i uključujemo učenike u stvaranje sretnije i humanije budućnosti putem pomaganja drugima.

Učenici koji sudjeluju u projektu:

 • senzibilizirati učenike na potrebu pomoći drugima

 • pridonijeti stvaranju humanijeg društva

 • doprinijeti razvoju kompetencija kod djece i mladih iz područja volonterstva i nenasilne komunikacije i tolerancije

 • senzibiliziranje učenika na potrebe uzajamnog pomaganja

 • razviti potrebne komunikacijske vještine

 • probuditi svijest učenika o problemima u zajednici, te ih poticati u stjecanju iskustava za aktivno građanstvo

 • poticati učenike na timski rad i međusobnu suradnju

 • razvijanje kreativnosti

 • razvijati odgovorne ljude i aktivne građane

 • osvijestit veću građansku odgovornost i aktivizam mladih

Volontiranje je dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Odgajajući učenike za volontiranje, usmjeravamo mlade ljude k aktivnostima putem kojih oni stječu znanja, razvijaju vještine i sposobnosti, uče se samostalnosti, odgovornosti i timskom radu. To je prilika je za razvoj humanizma, solidarnosti i tolerancije, pozitivnog odnosa prema materijalnim i duhovnim vrednotama, štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije i ima potencijal kohezivnog elementa u društvu.

ELEMENTI PROJEKTA:

Jedini preduvjet za volontiranje je dobra volja učenika. Učenici će sudjelovati u događajima koje će organizirati voditeljice volonterskog kluba naše škole Dubravka Protić i Senhadji Ivana. Učenici će zajedno s djecom i ljudima u potrebi provoditi vrijeme te tako osvijestiti važnost ispunjavanja svoga slobodnog vremena u korisne i humanitarne svrhe kojima obavljaju aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit. Učenici će pomoći u volontiranju kroz: igranje i čitanje bolesnoj i zdravoj djeci i starijoj populaciji, pružati zdravstvene potrebe starijoj populaciji te prikupljanje sredstava za osobe u potrebi.

OČEKIVANI REZULTATI:

Volontiranje razvija niz osobnih, socijalnih, organizacijskih i profesionalnih kompetencija koje osiguravaju bolje i lakše snalaženje u raznim poslovima i u svakodnevnom životu. Bitno je za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni. Razviti svijest da oni ulaganjem osobnog vremena, truda, znanja i vještina mogu doprinjeti pri rješavanju problema u zajednici i utjecaja na pozitivne promjene u društvu.

PRIJAVITELJ I PARTNER: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Prva ekonomska škola Zagreb

TRAJANJE PROJEKTA: školska godina 2021./2022.

Projektni tim

Dubravka Protićmag. med. techn.
Ivana Senhadjimag. med. techn.
Tatjana Antičevićmag. med. techn.
Maja Mlinarmag. med. techn.
Irena Korajmag. med. techn.
Višnja Pranjićdr. sc.

U sklopu projekta oni su naši bližnji proveli smo još jednu akciju u školi s našim volonterima. Sunčan dan- još jedna prilika za druženje i vrijeme provedeno sa drugima. U pratnji profesorice Dubravke Protić i Marije Antolović, volonteri Vinogradske škole proveli su popodne u veselom društvu korisnika organiziranog stanovanja “Centra za rehabilitaciju Zagreb”. Uz informacije o strukturi dana, slobodnog vremena i načinu života članova, stečeno je novo iskustvo i znanje o različitosti. Druženje je teklo uz kavu i opuštenu atmosferu, a završilo uz tople riječi, pozdrave te mnogobrojne osmijehe.

Voditeljice: Marija Antolović i Dubravka Protić
Volonteri: Lara Crvenković, Lucija Baburić, Melita Prekpalaj i Dorotea Laci


17.3. – 25.3. 2022.

Humanitarna akcija

VINOGRADSKA ZA UKRAJINU

U sklopu Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska Volonterski klub Vinogradska u suradnji s Crvenim križem Zagreb organizirao je humanitarnu akciju po nazivom VINOGRADSKA ZA UKRAJINU.

U razdoblju od 17. do 25. ožujka 2022. na dvije lokacije naše Škole (Pučko otvoreno učilište i Vinogradska 29) učenici i nastavnici donosili su sve potrebno da bi se popunili prehrambeni, higijenski i dječji paketi.

Dana, 4. travnja 2022. sve prikupljene pakete učenici volonteri i nastavnice Dubravka Protić, Tatjana Antičević i Milica Mikecin dostavili su u  skladište Crvenog križa Zagreb u Hainzelovoj ulici, koji će humanitarnu pomoć proslijediti izbjeglima iz Ukrajine.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali – pokazali smo solidarnost i veliko srce naše Vinogradske škole.


17.3. – 25.3. 2022.

Humanitarna akcija

VINOGRADSKA ZA UKRAJINU

DRAGI UČENICI I NASTAVNICI!

U sklopu Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska Volonterski klub Vinogradska poziva vas na sudjelovanje u humanitarnoj akciji Vinogradska za Ukrajinu u suradnji s Crvenim križem Zagreb, koja će se održati 17. – 25. ožujka 2022. u našoj Školi (Pučko otvoreno učilište i Vinogradska 29).

Crveni križ Zagreb prikuplja tri vrste artikala: prehrambene, higijenske i dječje.

Molimo učenike i nastavnike da se odazovu ovoj akciji i prema svojim mogućnostima doniraju jedan ili više artikala. Kutija za prikupljanje doniranih artikala nalazi se u knjižnici Škole.

Za sve potrebne informacije obratite se nastavnicama Dubravki Protić, Tatjani Antičević i Milici Mikecin.

Poziv za akciju možete pogledati ovdje.


25.3.2022.

VRIJEME DAROVANO DRUGIMA

Sunčan dan- još jedna prilika za druženje i vrijeme provedeno sa drugima. U pratnji profesorice Dubravke Protić i Marije Antolović, volonteri Vinogradske škole proveli su popodne u veselom društvu korisnika organiziranog stanovanja “Centra za rehabilitaciju Zagreb”. Uz informacije o strukturi dana, slobodnog vremena i načinu života članova, stečeno je novo iskustvo i znanje o različitosti. Druženje je teklo uz kavu i opuštenu atmosferu, a završilo uz tople riječi, pozdrave te mnogobrojne osmijehe.

Voditeljice: Marija Antolović i Dubravka Protić
Volonteri: Lara Crvenković, Lucija Baburić, Melita Prekpalaj i Dorotea Laci


JAVNO – ZDRAVSTVENA AKCIJA – Volonteri Vinogradske škole

Obrok duše

22. 2. 2022. učenici IV. B, IV. C, IV. D

Volonteri Vinogradske škole, učenici IV.B. IV. C i IV. D razreda dio svojih praznika, jedan slobodnih dana odradili su u Pučkoj kuhinji  na Svetom Duhu u utorak  22.2. 2022. fra Vilček Novački, koordinator rada volontera dočekao nas je u 11. 15. i upoznao s našim volonterskim zadaćama. Pomagali smo u pripremanju i posluživanju hrane. Ručak se u Pučkoj kuhinji na Svetom Duhu dijeli se svaki dan osim nedjelje. Priprema se dnevno 300-tinjak obroka. Želja volontera Pučke kuhinje na Svetom Duhu je da se kroz ovakav pristup približi ljudima i da im se osim hrane pruži osmijeh, lijepa riječ ili da ih se barem sasluša u njihovim nevoljama. Svojim nesebičnim angažmanom učenici  IV.B. IV. C, IV. D razreda poklonili su svoje vrijeme i energiju ljudima u potrebi. Iskustvo volontiranja je odličan način za pronalaženje novih pogleda na život. Kroz volonterski angažman možemo preispitivati svoje prioritete, te se odlučiti na skroz novi životni put. Pomaganje drugima je jednako toliko vrijedno za onoga tko pomaže koliko i za osobu koja tu pomoć prima.

Voditeljice: Dubravka Protić, Tatjana Antičević, Višnja Pranjić

Volonteri: Lucija Božić, Marta Bulić, Ines Demirović (4. B), Nives Grljač, Mihaela Milošević, Magdalena Šiljković, Nika Valjak (4.C), Gabrijel Bilkić, Ana Nikolić (4. D).


JAVNO – ZDRAVSTVENA AKCIJA – Volonteri Vinogradske škole

Obrok duše

21. 2. 2022. učenici IV. A

Volonteri Vinogradske škole, učenici IV.A dio svojih praznika, slobodnih dana odradili su u Pučkoj kuhinji  na Svetom Duhu u ponedjeljak 21.2. 2022.  fra Vladimir Vidović, ravnatelj Doma sv. Antuna i voditelj Pučke kuhinje dočekao nas je u 11. 15. i upoznao s našim volonterskim zadaćama.

Naš zadatak je bio raspodijeliti doniranu odjeću s obzirom na spol i uzrast. Trebalo nam je nekoliko trenutaka kako bi se organizirali, no kada smo započeli nije nam bilo kraja. Naše hrabre učenice nisu se uplašile ni „malog miša“ kojeg su našle u kutijama prilikom sortiranja donirane odjeće (provjera na našim fotografijama).

Neki od nas su dobili priliku pomagati u pripremanju i posluživanju hrane. Ručak se u Pučkoj kuhinji na Svetom Duhu dijeli se svaki dan osim nedjelje. Priprema se dnevno 300-tinjak obroka. Želja volontera Pučke kuhinje na Svetom Duhu  je da se  kroz ovakav pristup približi ljudima i da im se osim hrane pruži osmijeh, lijepa riječ ili da ih se barem sasluša u njihovim nevoljama. Svojim nesebičnim angažmanom učenici IV.A razreda poklonili su svoje vrijeme i energiju te pokušali doprinijeti razvoju svoje lokalne zajednice, no IV.A razred nije bio zakinut za obrok. Njihov se obrok nije sastojao od tjelesne hrane, nego hrane za dušu. Dobili su priliku iz prve ruke suočiti se sa realnošću ovoga svijeta i raznim situacijama i neprilikama u kojima se ljudi mogu zateći. Bilo to manjak hrane, neimaština ili beskućništvo. Vjerujem da je ovo iskustvo sve volontere potaknulo na razmišljanje i smatramo kako su ovakve akcije prijeko potrebne i to ne samo da bih smo shvatili koliko sreće imamo zbog  krova nad glavom i hrane na stolu nego kako bi se osvijestili o važnosti volontiranja i njegovom značenju i doprinosu.

Voditeljice: Dubravka Protić, Tatjana Antičević, Višnja Pranjić

Volonteri: Laura Đurić , Sara Budimir, Marija Pandžić, Marta Premuž i Ivana Sliško


1.2. 2022.

JAVNO – ZDRAVSTVENA AKCIJA – SVJETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA

OČUVANJE REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA MLADIH

Volonteri Vinogradske škole

Učenički dom ‘Hrvatski učiteljski konvikt’ Klaićeva ulica 3.

Volonteri Škole za medicinske sestre Vinogradska u učeničkom domu ‘Hrvatski učiteljski konvikt’ u Klaićevoj ulici 3. obilježili su Svjetski dan borbe protiv raka (World Cancer Day) koji se obilježava svake godine 4. veljače. Zbog visoke učestalosti malignih oboljenja i njihove visoke stope smrtnosti rak je prozvan epidemijom modernog doba. Obilježavanjem ovoga dana nastoji se podići svijest o prevenciji malignih bolesti, dijagnosticiranju i mogućnostima liječenja. Poznati su neki faktori rizika za nastanak malignih bolesti na koje možemo utjecati promjenom životnih navika. U poznate faktore rizika za nastanak malignih bolesti spadaju: nedovoljna tjelesna aktivnost, prehrana s nedovoljno unosa voća i povrća, prekomjerna tjelesna težina, konzumacija alkohola, pušenje. Cilj svih javnozdravstvenih akcija je želja da se dopre do što većeg broja građana kako bi podigli razinu općeg znanja o malignim oboljenjima, te potaknuli građane na usvajanje zdravih životnih navika i obavljanje preventivnih zdravstvenih pregleda.

Volonteri Škole za medicinske sestre Vinogradska u učeničkom domu ‘Hrvatski učiteljski konvikt’  1. 2. 2022.  održali su predavanje i radionicu učenicama na temu „Očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih“ s ciljem podizanja svijesti i stjecanja znanja o pravilnoj intimnoj higijeni, spolnim bolestima i njihovoj prevenciji te važnosti redovitih ginekoloških pregleda i PAPA-testiranja.  Rak vrata maternice je preventabilna bolest. Cijepljenje protiv HPV-a, najčešćeg uzročnika te bolesti kao i preventivni pregledi mogu otkriti premaligne promjene na vratu maternice i rani oblik bolesti.  Za rano otkrivanje i liječnje bolesti potrebno je obavljati preventivne ginekološke preglede barem  jednom godišnje, a Papa-test i HPV test prema uputi ginekologa.

Voditeljice: Dubravka Protić i Tatjana Antičević

Volonterke: Lucija Baburić, Lara Crvenković, Ivana Munta


Tjedan volontiranja  18. – 22. 10. 2021.

U sklopu rada Regionalnog centara kompetentnosti Mlinarska u kojem je Škola za medicinske sestre Vinogradska projektni partner uspostavlja se Centar za volontiranje Mlinarska kojem je cilj razvijati i unaprjeđivati programske volonterske aktivnosti i osigurati potvrdu važnosti volontiranja za užu i širu zajednicu kao i za osobe koje volontiraju.

Ciljevi Centra za volontiranje usmjereni su na suradnju s lokalnom zajednicom i promociju volontiranja kod što većeg broja učenika i nastavnika.

Tjedan volontiranja se odvija od 18. do 22. listopada 2021. U tom tjednu provodi  se informiranje učenika i nastavnika o aktivnostima koje se planiraju. Učenici škole organizirali su štand na kojem se pružaju informacije o važnosti volontiranja i njihovoj uključenosti u samo volontiranje.

Voditeljice: Dubravka Protić, Ivana Senhadji

Go to Top