Accessibility Tools

Leonardo da Vinci

STRUKOVNA PRAKSA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE

Iz EU fondova REALIZIRANA STRUKOVNA  PRAKSA UČENIKA U NJEMAČKOJ I PORTUGALU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     LIFELONG LEARNING PROGRAM – Leonardo da Vinci/ mobilnost učenika zemalja EU

U okviru LLP i pod programa Leonardo da Vinci Europska unija financijski podupire razvoj i podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja te potiče međusobnu razmjenu  profesionalnih i stručnih iskustava te međusobno aktivno uključivanje u redovne obrazovne procese i sustave zemalja članica. Prvim ulaskom europskih sredstava u RH te prvim mogućim prijavama Škola za medicinske sestre Vinogradska od 2010. godine provodi aktivnosti vezane uz prijavu projekata i osiguravanje EU sredstava za realizaciju mobilnosti nastavnika, a posebno  učenika koji realiziraju strukovnu praksu u zemljama Europske unije. Prvi projekti mobilnosti, tj. strukovna praksa učenika u 2011. i 2012. godini bili su usmjereni i realizirani u bolnicama u Njemačkoj, u Leipzigu i  Schkeuditzu. Prijavu mobilnost 2013./2014. s Njemačke proširujemo i na Portugal. Na veliko zadovoljstvo i nastavnika i učenika, prijavljeni projekt pod nazivom „Nursing“  IVT  odobren je i financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU.

Prijavom EU projekata na razini  Školeželimo postići:

*podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja

*evaluiranje vlastite kvalitete rada

 *međusobnu razmjenu najnovijih stručno-znanstvenih saznanja i vještina

*razvijanje suradničkih odnosa zemalja Europske unije kroz sustave obrazovanja

Ciljevi našeg projekta mobilnosti su:

*realizacija redovne strukovne prakse u zemljama EU

*uključenje europskih edukatora, mentora učenika u njihov redovni obrazovni program

*evaluacija sukladnosti stečenih strukovnih vještina na dotičnoj obrazovnoj razini

*evaluacija sukladnosti ili specifičnosti protokola rada u bolnicama EU, tj. u RH

*evaluacija učeničkih socijalnih i jezičnih kompetencija te multikulturalna razmjena.

Tako je od odobrenih četiriju programa mobilnosti,

u rujnu 2013. i kolovozu 2014. godine realizirana TROTJEDNA  STRUKOVNA PRAKSA  učenika  na odjelima bolnice „Santa Maria“ u Lisabonu/Portugal, a u travnju i rujnu 2014. godine u Njemačkoj, Leipzig/Schkeuditz,  u bolnici „Sachsises krankenhaus fur Psychiatrie und neurologie Altscherbitz“.

U razdoblju od 30. rujna do 19. listopada 2013.godine, i u razdoblju od 25. kolovoza do 13. rujna 2014. godine u pratnji nastavnica Škole Ksenije Zuber, dr. med. i dr. sc. Višnje Pranjić, realizirana je strukovna praksa u Portugalu. Učenici 4. razreda: Jan Lukin, Jelena Hrabrić, Luka Dragić, Marina Knežević i Petra Kemfelja u 2013. godini i u kolovozu 2014. godini učenici 5. razreda: Sarah Kaurinović, Anita Filipović, Mirna Trogrlić, Patricia Občević i Lucija Huljek radili su u Lisabonu u bolnici „Santa Maria“  i  Centru  „Santa Casa da Misericordia – Centro“. Uz mentorstvo medicinskih sestara dotičnih ustanova, odradili su svoje strukovne vježbe u trajanju od tri tjedna, puno osamsatno radno vrijeme. Sadržaj kliničkih vježba bio je uvježbavanje strukovnih vještina, utvrđivanje i proširivanje stečenog znanja te razvijanje kompetencija kao što su odgovornost i samostalnost. Kako se radi po novom obrazovnom kurikulumu za strukovnu kvalifikaciju koji je uređen ECVET sustavom, objektivni instrumenti prepoznatljivosti omogućili su laku prohodnost naših učenika na radilišta europskog poslodavca. Pored Certifikata bolnica i host organizacija, rad učenika vrjednovan je od strane vanjskih edukatora sestara njemačkih i portugalskih mentora. U svoje slobodno vrijeme i vikendima učenici su mogli upoznati kulturu Portugala, kulturne spomenike i prirodne ljepote Lisabona i okolice. U Montiju i Lisabonu na klinikama i u kontaktu s ostalim EU sudionicima mobilnosti, prenijeli su primjeren osobni imidž i imidž Škole, profesije te prezentirali kulturu Hrvatske. U Zagreb su se vratili puni dojmova i novih poznanstava  koja su sklopili radeći u bolnici i družeći se s ostalim sudionicima programa EU mobilnosti (Poljacima, Slovacima, Ircima).

U Njemačkoj, Leipzig/ Schkeuditz,  program mobilnost odvijao se od 22. travnja do 10. srpnja 2014. godine i od 14. rujna do 4. listopada 2014. godine. Radeći u bolnici Sachsisches Krankenhaus fur Psychiatrie und Neurologie Altscherbitz, učenici: Petar Šimunović, Tatjana Škaljac, Sara Horvat, Klara Vurbić i Dijana Prelec  te Valentina Bratuša, Marija Čolić, Kata Lončar, Daliborka Nikešić i Martina Šugić, u novom profesionalnom i socijalnom okruženju pokazali su visoku razinu zrelosti. Ne iznenađuju izvrsne ocjene kojima je od strane njemačkih sestara mentorica ocijenjen njihov rad u bolnici. Pored izvrsnih ocjena i certifikata koje su stekli, nekima od njih ponuđeno je da se tijekom školskih praznika mogu vratiti na plaćenu ljetnu praksu kao i mogućnost nastavka školovanja u Njemačkoj, ako to žele, a time naravno i sigurno radno mjesto! Prema riječima nastavnice u pratnji učenika dr. sc. Irene Habazin, kao i kontakt osobe host organizacije Vitalis, Martina Kozlovskog, još ni jednoj grupi europskih učenika nije ponuđena mogućnost nastavka školovanja u njemačkom obrazovnom sustavu. Može se reći da je to ne samo pohvala učenicama za njihove usvojene stručne vještine, profesionalne kompetencije i jezično komunikacijske vještine nego im se osobno otvaraju nove mogućnosti na razini Europske unije, i to ne samo rada nego i daljnjeg obrazovanja.

Satisfakcija nastavnika Škole je višestruka, a dragocjena razmjena iskustva i znanja na razini obrazovnih ustanova i poslodavaca zemalja Europske unije pridonosi međusobnom razvoju i inventivnosti. Prepoznatljivost u Europi i svijetu, potvrda je naše kvalitete i nadam se da ćemo tu prepoznatljivost njegovati.

Veseli nas činjenica da će naši učenici sa svojom u lipnju stečenom Strukovnom  kvalifikacijom biti konkurentni na europskom tržištu rada, iako bismo bili puno sretniji da ostanu ovdje na našem tlu, u hrvatskim bolnicama. A jednako tako se nadam da će Hrvatska konačno prepoznati važnost ulaganja u strukovno obrazovanje jer će samo tako brzo omogućiti povrat uloženog u državne blagajne.

Mr. sc. Štefa Sudar


Leonardo da Vinci Mobility  

Početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje ( IVT)                

Call: 2013.

Projekt  : ” Nursing”

2013-1-HR1-LEO01-03141

2013.-2014.

U okviru Natječaja – Program za cjeloživotno učenje 2013.  ponovno je prijavljen i na veliku radost odobren, projekt mobilnosti učenika u Republiku Njemačku i Portugal.

Učenici četvrtog razreda realizirati će dio strukovne prakse tijekom 2013.-2014. godine na odjelima bolnica ovih prelijepih zemlja.

Ciljevi projekta:

  • razvijanje suradnje obrazovnih ustanova zemalja EU
  • razvijanje suradnje strukovnih nastavnih baza zemalja EU
  • mobilnost učenika
  • multikulturalnost i međusobno razumijevanje
  • iskustveno učenje
  • priprema za EU tržište rada

Zainteresirani učenici koji se prijave na Natječaj Škole i budu odabrani na temelju određenih kriterija,realizirat će mobilnost tijekom 2013., ili 2014. godine i to u gradu Schkeuditz,Njemačka ili Montiju,Portugal.

Osim obveza i profesionalne odgovornosti učenika, predviđen je i krasan multikulturalni program što će im donjeti nova osobna iskustva i otvoriti nova vrijedna prijateljstva sa ostalim sudionicima EU mobilnosti.

Priprema učenika za mobilnost počinje neposredno  prije mobilnosti,a ovisno o terminu mobilnosti određene grupe.

Temeljem vlastitih iskustva, moramo i želimo  naglasiti da je poticaj Agencije za mobilnost i programe EU prepoznat kao izuzetno vrijedan projekt koji je rezultirao osobnim rastom i razvojem sudionika kako pojedinaca tako i ustanova,što će sigurno doprinjeti i razvoju pojedinih segmenata obrazovnih institucija zemalja EU.

Nadamo se da će biti i dalje projekata ovog tipa i da će ovogodišnji odabrani učenici dojmljivo prezentirati profesionalni i kulturološki imiđ  škole i lijepe zemlje iz koje dolaze, te ponoviti osobni uspjeh učenika 2012.

Ravnateljica

mr.sc. Štefa Sudar

Projektni tim

Ljiljana Borić Miklinmr. sc.
Štefa Sudarmr. sc.
Višnja Pranjićdr. sc.
Go to Top