Accessibility Tools

Matematika i religija

Naziv projekta:

Matematika i religija

Predmetno područje:

matematika, vjeronauk, etika, povijest

Projektni tim:

Frane Jurlić, prof. savjetnik, Janja Dolić, prof. mentor

Sudionici projekta:

učenici 1.a i 1.b razreda

Vrijeme održavanja:

studeni 2023. – veljača 2024.

Mjesto održavanja:

prostor Škole, mjesta boravišta učenika, terenski rad

Opis projekta i projektna aktivnost:

Zadatak sudionika projekta po fazama realizacije:

Od studenog 2023. do početka siječnja 2024. učenici prikupljaju podatke o poznatim matematičarima koji su ujedno bili i članovi vjerskih redova.

Do polovine veljače izrađuju ručno ili u digitalnom obliku plakate o matematičarima na kojima će obraditi njihova matematička postignuća kao i svećenički redovnički angažman). 

U drugoj polovini veljače 2024. postavlja se javna izložba plakata u prostoru Pučkog otvorenog učilišta

Ciljevi projekta:

ikt C 4. 3. Učenik samostalno kritički procjenjuje proces, izvore i rezultate pretraživanja te odabire potrebne informacije

osr A 4.2. Upravlja svojim emocijama i ponašanjem.

osr B 4.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova / postupaka / izbora. 

osr B 4.2. Suradnički uči i radi u timu.

pod A.4.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

B.4.1.A Odabire primjerene odnose i komunikaciju. 

B.4.1.B Razvija tolerantan odnos prema drugima.

uku A.4/5.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.

uku D.4/5.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

Ciljane skupine:

učenici škole, ostali dionici obrazovnog procesa

Anticipacija mogućih problema:

Ne očekujemo probleme koji bi mogli omesti realizaciju projekta

Metode rada:

razgovor, 

timski rad,

terenski rad, 

istraživanje, 

rasprave.

Oblici rada:

individualni, rad u skupini, timski rad

Očekivani rezultati:

poboljšati socijalne vještine (rad u grupi, podjela zaduženja u grupi), razviti kreativnost u digitalnom vizualnom izražavanju, razviti vještinu isticanja važnih detalja, prepoznati znanstvene dosege u matematici i religiji ljudi iz različitih kultura, primijeniti usvojene ishode iz predmeta: matematika, vjeronauk, etika.

Prezentacija projekta:

veljača 2024.

Evaluacija projekta:

– evaluacija po završetku projekta (anketiranje posjetitelja izložbe)

Projektni tim

Frane Jurlićprofesor matematike i informatike
Janja Dolićmag. paed. relig et catech.
Go to Top