Accessibility Tools

Medicinari u školskom portu

Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb

Naziv projekta: Medicinari u školskom sportu

Trajanje projekta: školska godina 2019./2020.

Nositelj projekta:Hrvatski sportski školski savez

Partner:Škola za medicinske sestre Vinogradska

Koordinator:Višnja Pranjić

Voditelji – mentori:

 • Ivana Kulfa

 • Ana Mutić

 • Briski Sonja

 • Josip Božić

 • Dubravka Trgovec

 • Miroslava Kičić

Glavni cilj:

 • Edukacija i sudjelovanje učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska na školskim sportskim natjecanjima

Specifični ciljevi:

 • razvijati niz socijalnih i komunikacijskih vještina putem planiranih zdravstveno odgojnih akcija temeljnih na vršnjačkoj interakciji („peer to peer learning“)

 • educirati sudionike školskih natjecanja o važnosti prevencije ozljeda na sportskim natjecanjima te psihološke i fizičke pripreme sudionika natjecanja

 • razvijati samostalnost, kompetencije i primjene znanja učenika Škole u odabiru intervencija iz područja međupredmetne nastave (zdravstvena njega- zaštita mentalnog zdravlja, kirurških bolesnika, metodike zdravstvenog odgoja i hitnih medicinskih postupaka)

 • poticati razvijanja higijenskih navika

 • jačati zaštitnih čimbenika u zaštiti mentalnog i fizičkog zdravlja sudionika Projekta

 • poticati razvoj medicinske struke kroz školski sport

 • uključiti i aktivirati učenike srednjih škola u aktivnosti i natjecanja HŠSS-a

 • edukacija kroz sport

Ciljane skupine:

 • učenici

 • učenici u dobi od 17 do 20 godina

 • nastavnici

 • poticati će se Škola, odnosno učenici da ravnopravno sudjeluju u Projektu, odnosno da svoje redovne školske obaveze kroz terensku nastavu (natjecanja) obavljaju u pratnji i kontroli svojih mentora iz škole.

 • nastavnici/mentori će pratiti rad učenika

Provedbene aktivnosti: 

 • sudjelovanje učenika i mentora Škole na natjecanjima HŠSS-a

 • edukativne radionice za sudionike natjecanja

 • promocija preventivnog ponašanja s ciljem smanjivanja potencijalnih ozljeda putem promotivnih materijala

 • informiranje javnosti o provedbi Projekta

Učenici  i mentori Škole obavljat će sljedeće poslove i zadaće na sportskim aktivnostima HŠSS-a:

Učenici:

 • Pomaganje mentorima pri pružanju prve pomoći i intervencija u zbrinjavanju lakših ozljeda u sportskim objektima

 • Komunikacija sa zdravstvenim institucijama u slučaju težih ozljeda

 • Pomaganje mentorima pri intervencijama u svrhu zbrinjavanju natjecatelja u smještajnom objektu (eventualni pregledi učenika nakon natjecanja)

Mentori:

 • pružanju prve pomoći i intervencija u zbrinjavanju lakših ozljeda u sportskim objektima

 • medicinske intervencije u zbrinjavanju natjecatelja u smještajnom objektu (eventualni pregledi učenika nakon natjecanja)

 • trajno praćenje i evaluacija učenika Škole

 • izrada rasporeda učenika po sportskim objektima u dogovoru sa HŠSS-om

 • evaluacija projekta

Projektni tim

Dubravka Protićmag. med. techn.
Tatjana Antičevićmag. med. techn.
Višnja Pranjićdr. sc.
Go to Top