Accessibility Tools

Medicinska sestra kroz 20.stoljeće

NAZIV PROJEKTA: Medicinska sestra kroz 20.stoljeće

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb

Partner projekta: Zdravstvena škola Split, Društvo za povijest sestrinstva, Zbirka HUMS

Sažetak projekta

Projektom Medicinska sestra kroz 20.stoljeće prikazati će se ubrzani razvoj sestrinstva kao struke u tom stoljeću kao i razvoj medicinskih materijala i sredstava za provođenje zdravstvene njege bolesnika. Zatim će se uputit na važnost i prepoznatljivost rada medicinske sestre u burnim vremenima 20. stoljeća: od velikih svjetskih ratova do izbijanja raznih bolesti koje su se razvile u epidemije i pandemije, koje su uvelike prijetile čovječanstvu. Medicinske sestre su tada imale važnu ulogu u zajednici, i to kao edukatorice, prosvjetiteljice i njegovateljice ranjenih u ratnim događanjima te voditeljice preventivnih programa u razdobljima mira.

Kako se društvo razvijalo tako su rasle potrebe za što obrazovanijim medicinskim sestrama, samim time i za otvaranjem obrazovnih ustanova i materijala za učenje, tj. stručnih knjiga, medicinskih alata, patenata itd. Svrha projekta je preko različitih učeničkih radova, koji će se izložiti javno u Pučkom otvorenom učilištu te gradskoj knjižnici, prikazati razvitak struke i profesionalizaciju sestrinstva u 20. stoljeću.

Voditelj: Josip Božić mag.med.techn., nastavnik mentor

Sudionici: Stručni aktiv zdravstvene njege: (Višnja Pranjić, Antičević Tatjana, Antunović Dajana, Avgustinović Suzana, Briski Sonja, Cipčić Snježana, Fučkar Gordana, Grgurević Ines, Habazin Irena, Horvat Ivana, Karabegović Alma, Kičić Miroslava, Koraj Irena, Major Gordana, Mlinar Maja, Mutić Ana, Piščenec Ivana, Protić Dubravka, Senhadji Ivana, Stančić Nevenka, Šimunčić Mihaela, Tomić Ana , Trnčević Martina,).

Cilj projekta:

 1. prikazati razvoj i promjene sestrinske profesije,
 2. promovirati strukovno obrazovanje,
 3. probuditi kod učenika interes za suradnju i razmjenu informacija,
 4. razmjena učenika ( ovisno o Covid 19 infekciji ).

Vremenik: projekt se realizira tijekom cijele nastavne godine u dogovoru s učenicima, partnerom projekta i voditeljicama određenih dijelova projekta.

Ishodi projekta su:

 • Razviti komunikacijske vještine
 • Razviti strukovne vještine
 • Razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • Razviti socijalne kompetencije
 • Razviti suradničko učenje učenika između dvije škole
 • Razviti kritičko promišljanje
 • Promovirati sestrinstvo kao profesiju
 • Promovirati aktivnosti Škole u zajednici

Opis projekta, aktivnosti i metode

Projekt se provodi u Školi za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvenoj školi Split.

Strukovne nastavnice će učenicima 4. i 5. razreda prezentirati projekt i pobuditi njihovu znatiželju i zainteresiranost za suradnju.

Rad će biti podijeljen u četiri grupe učenika koje će voditi njihovi mentori:

 1. Povjesničari sestrinstva – U zaduženja učenika ulazi pretraživanje povijesnih izvora, priprema slika i opisa slika, priprema prostora za izložbu, priprema plakata i članaka, fotografiranje i snimanje svih aktivnosti. Uz pomoć nastavnica, učenici pripremaju materijal i prostor za izložbu. Izložba će biti postavljena u prostorima Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu, Zdravstvenoj školi Split i Knjižnici V. Nazora na Kajfešovu brijegu u Zagrebu. Izložba u Pučkom otvorenom učilištu i u Knjižnici V. Nazora realizirat će se tijekom travnja i svibnja 2022., a u Zdravstvenoj školi Split tijekom veljače i ožujka 2022.
 2. Medicinska sestra i patenti – U zaduženja učenika ulazi pretraživanje povijesnih izvora koji svjedoče o nastavku raznih patenata koji su unaprijedili rad med. sestara, priprema slika i opisa slika, priprema prostora za izložbu, priprema plakata i članaka, fotografiranje i snimanje svih aktivnosti.
 3. Medicinska sestra „Knjiški moljac“ – U zaduženja učenika ulazi pretraživanje povijesnih izvora u muzejima, arhivima i knjižnicama u potrazi za pisanim tragovima stručne literature koja se koristila u obrazovanju medicinskih sestara.
 4. Medicinska sestra – karikature i umjetnost – U zaduženja učenika ulazi pretraživanje povijesnih izvora, priprema slika i opisa slika na temu umjetnosti karikatura i poznatih i nepoznatih autora.

Tijekom rujna i listopada 2021. učenici će dobiti popis i opis fotografija koje moraju skupiti za izložbu. Nastavnici će organizirati materijale i pribor koji se u prošlosti koristio u sestrinskoj profesiji. Uz pribor i materijale koji će biti prikazani učenici će sastaviti kratak prikaz izloženoga.

Tijekom siječnja i veljače nastavnici će skupiti i s učenicima organizirati prikupljene materijale te pripremiti sve potrebno za otvorenje izložbe u travnju.

Učenici će također pripremiti i plakate koji najavljuju izložbu. Po završetku izložbe učenici će napisati članke za objavljivanje na web-stranici škole, školskim novinama Infuzija te u školskom Ljetopisu. Predviđeno je i tiskanje vodiča izložbe Medicinska sestra kroz 20. stoljeće.

Opis korisnika uključenih u projekt

Strukovni nastavnici, učenici 4. i 5. razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvene škole Split.

Ishodi projekta su:

 • unaprijediti komunikacijske vještine
 • unaprijediti strukovne vještine
 • razviti odgovornost za vlastito ponašanje
 • razviti socijalne kompetencije
 • unaprijediti suradničko učenje učenika između dviju zdravstvenih škola
 • razviti kritičko promišljanje
 • promovirati sestrinstvo kao profesiju
 • promovirati aktivnosti Škole u zajednici

Praćenje i vrednovanje projekta

 Učenici će na sjednici Nastavničkoga vijeća diseminirati glavne aktivnosti koje su provodili tijekom nastavne godine.

Projektni tim

Josip Božićmag.med.techn.
Dubravka Trgovecprof. soc. pedagogije
Maja Mlinarmag. med. techn.
Suzana Avgustinovićmag. med. techn.
Dajana Antunovićmag. med. techn.
Snježana Cipčićmag. med. techn.

Realizacija

Članak na tportalu o izložbi pogledajte ovdje.

Video otvaranja izložbe pogledajte ovdje.

Izložba Sestrinstvo kroz 20. stoljeće

vrijeme održavanja: 8. travnja – 16. svibnja 2022.

mjesto održavanja: Pučko otvoreno učilište

Ulica grada Vukovara 68., Zagreb

Projektom Škole za medicinske sestre Vinogradska i Zdravstvenom školom Split: Medicinska sestra kroz 20. stoljeće prikazujemo ubrzani razvoj sestrinstva kao struke u 20.tom stoljeću kao i razvoj medicinskih materijala i sredstava za provođenje zdravstvene njege bolesnika. Zatim skrećemo pozornost i na važnost, prepoznatljivost rada medicinske sestre u burnim vremenima 20. stoljeća: od velikih svjetskih ratova do izbijanja raznih bolesti koje su se razvile u epidemije i pandemije, koje su uvelike prijetile čovječanstvu. Medicinske sestre su tada imale važnu ulogu u zajednici, i to kao edukatorice, prosvjetiteljice i njegovateljice ranjenih u ratnim događanjima te voditeljice raznih preventivnih programa u razdobljima mira. Kako se društvo razvijalo tako su rasle potrebe za što obrazovanijim medicinskim sestrama, samim time i za otvaranjem obrazovnih ustanova i materijala za učenje, tj. stručnih knjiga, medicinskih alata, patenata itd. Svrha projekta je preko različitih učeničkih radova, koji će se izložiti javno u Pučkom otvorenom učilištu , prikazati razvitak struke i profesionalizaciju sestrinstva u 20. stoljeću.

„Slavljenje prošlosti, svjesnost sadašnjosti i obilježavanje budućnosti”. Ove su riječi i nit vodilja ove izložbe Ova bi izložba trebala biti koristan materijal istraživačima na području sestrinstva, učenicima u stjecanju novih znanja, ali i zanimljiva postava za širu populaciju jer daje vjeran prikaz sestrinske profesije 20. stoljeća.

Go to Top